SV/Prabhupada 0523 - Avatara betyder en som kommer från en högre sfär, högre planet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Avatara betyder en som kommer från en högre sfär, högre planet
- Prabhupāda 0523


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Madhudviṣa: Prabhupāda vad är skillnaden mellan en inkarnation och en avatāra?

Prabhupāda: Avatāra är inkarnation. Avatāra betyder inkarnation. Inkarnation, i din ordlista, är "att acceptera en kropp"? Är det...? Men avatāra ... Naturligtvis finns det olika grader av avatāra. Avatāra innebär en som kommer ... Den verkliga ordet är "avataraṇa", stiger ner. Avatāra betyder som kommer från en högre sfär, högre planet. De är inte levande varelser från denna värld, denna materiella värld. De kommer från andevärlden. De kallas avatāra. Så dessa avatāra's kvaliteter är olika. Det finns śaktyāveśāvatāra, guṇāvatāra, līlāvatāra, yugāvatāra, så många. Så avatāra innebär en som kommer direkt från den andliga världen. Och inkarnation, naturligtvis, detta avatāra sätts med ordet inkarnation, men jag tror att den verkliga innebörden av inkarnation betyder "som accepterar en kropp." Är det inte? Så att inkarnation, alla accepterar en materiell kropp. Men avatāra ... Det finns avatāra av Viṣṇu och avatāra av hängivna också. Det finns olika kvaliteter av avatāra. Du kan läsa om det i Teachings of Lord Caitanya, som kommer ut.