SV/Prabhupada 0524 - Arjuna är evig vän till Krishna. Han kan inte vara i illusion

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Arjuna är evig vän till Krishna. Han kan inte vara i illusion
- Prabhupāda 0524


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Prabhupāda: Ja.

Jaya-gopāla: I kapitel fyra i Bhagavad-gītā som den är, Det sägs att Arjuna var närvarande när Bhagavad-gītā talandes till solguden för så många år sedan. Vilken position hade han där?

Prabhupāda: Han var också närvarande, men han har glömt.

Jaya-gopāla: Vilken position hade han, om det inte talas i slaget vid Kurukṣetra? Vilken position?

Prabhupāda: Arjuna sattes i denna position genom den högsta Herrens vilja. Såvida inte... Precis som i den teaterscen, både far och son, de spelar en roll. Fadern spelar en kung, och sonen spelar en annan kung. Båda är antagonister. Men i själva verket spelar de som sådana. På samma sätt är Arjuna evig vän till Kṛṣṇa. Han kan inte vara i illusion. Hur kan han vara i illusion om Kṛṣṇa är hans ständiga vän? Men han skulle vara i illusion, så han spelade den rollen av en betingad själ, och Kṛṣṇa förklarade det hela. Han spelade den vanliga människan; därför är alla hans frågor precis som vanlig människors. Om inte ... Eftersom lärorna från Gītā var förlorade. Det förklaras. Så Kṛṣṇa ville igen upprätta Gītās yogasystem. Så någon måste fråga. Precis som du frågar, jag svarar. Likaså Arjuna, även om han inte antas vara i illusion, han uppträdde som representant för den betingade själen, och han frågade så många saker, svaren gavs av Herren.