SV/Prabhupada 0540 - En person som dyrkas som den mest upphöjda personen är något av en revolution

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

En person som dyrkas som den mest upphöjda personen är något av en revolution
- Prabhupāda 0540


Sri Vyasa-puja -- Hyderabad, August 19, 1976

Śrīpada Sampat Bhaṭṭācārya, mina damer och herrar: Jag måste tacka er för att ni vänligen kommit hit under denna Vyāsa-pūjā ceremoni. Vyasa-Puja ... Denna asana där de har satt mig, det kallas vyāsāsana. Gurun är representant för Vyāsadeva. Alla av er har hört namnet Vyāsadeva, Veda Vyāsa. Så någon som representerar den stora ācārya, Vyāsadeva, han får sitta på vyāsāsana. Så Vyāsa-pūjā ... Guru är representant för Vyāsadeva, därför accepteras hans födelsedag som Vyāsa-pūjā.

Nu måste jag förklara min position eftersom det i dessa dagar, en person som dyrkas som en mest upphöjda personlighet är något av revolution. Eftersom de gillar demokrati, genom omröstning någon bör höjas vilken skojare han än må vara. Men vårt system, guru-paramparā-system är annorlunda. Vårt system, om du inte accepterar den Vediska kunskapen genom guru-paramparā systemet, är det meningslöst. Du kan inte tillverka en tolkning av det Vediska språket. Precis som kogödsel. Kogödsel är avföring från ett djur. Vediskt föreläggande är att om du rör kodynga ... vilken som helst avföring av ett djur, du måste omedelbart ta ett bad och rena sig själv. Men det Vediska föreläggandet är också att kogödsel kan rena vilken som helst oren plats. Speciellt vi hinduer, vi accepterar den. Genom sunt förnuft är det motsägelsefullt. Avföringen från ett djur är orent, och det Vediska föreläggandet är att kogödsel är ren. Faktiskt accepterar vi kogödsel som ren, för att rena varje plats. Av panca-gavya kommer kogödsel, kourin är där.

Så det verkar motsägelsefullt, det Vediska föreläggandet. Men ändå accepterar vi att det är Vedisk order. Det är ... Det är accepterandet av Vedas. Precis som Bhagavad-gītā. Bhagavad-gītā., det finns så många skojare, de tar genvägar: "Jag gillar det här, jag gillar inte det här." Nej. Arjuna säger sarvam etad ṛtaṁ manye (BG 10.14).. Det är förståelsen av Vedas. Om en skojare tar bort, undviker, "Jag tycker inte om det, jag tolkar" detta är inte Bhagavad-gītā. Bhagavad-gītā innebär att du måste acceptera som det är. Det är Bhagavad-gītā. Vi presenterar därför Bhagavad-gītā som den är. Kṛṣṇa säger, talaren av Bhagavad-gītā, Han säger: sa kāleneha yogo naṣṭaḥ parantapa. "Min käre Arjuna, denna Bhagavad-gītā vetenskap" imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam (BG 4.1), "Jag talade först och främst till solguden, och han talade till sin son," vivasvān manave prāha. Till Vaivasvata Manu. Manur ikṣvākave 'bravīt. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Detta är processen. Sa kāleneha yogo naṣṭaḥ parantapa. Den som inte gått igenom detta paramparā systemet, om han presenterar en tolkning av den Vediska litteraturen, är det meningslöst. Det är värdelöst. Det har ingen betydelse. Yogo naṣṭaḥ parantapa. Så det är vad som pågår. Det har ingen betydelse.