SV/Prabhupada 0547 - Jag tänkte "Jag skall först bli en mycket rik man; sen skall jag predika"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jag tänkte "Jag skall först bli en mycket rik man; sen skall jag predika"
- Prabhupāda 0547


Lecture -- New York, April 17, 1969

Prabhupāda: Är allt bra?

Hängivna: Jaya.

Prabhupāda: Hare Kṛṣṇa. (skrattar) Ārādhito yadi haris tapasā tataḥ kim (Nārada-pañcarātra). Govindam ādi-puruṣa är känd som Hari. Hari betyder "som tar bort allt ditt elände." det är Hari. Hara. Hara innebär att man tar bort. Harate. Så precis som en tjuv också tar bort, men han tar bort värdefulla saker, från materiell synpunkt, ibland tar Kṛṣṇa också bort dina materiella värdesaker bara för att visa dig speciell förmån. Yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ (SB 10.88.8). Yudhiṣṭhira Mahārāja frågade från Kṛṣṇa att "Vi förväntas vara mycket fromma. Mina bröder är stora krigare, min fru är précis som lyckogudinnan, och framför allt, Du är vår personliga vän. Så hur kommer det sig att vi har förlorat allt? (skrattar) Vi har förlorat vårt rike, vi har förlorat vår fru, vi har förlorat vår ära -. Allt " Så som svar på detta, sa Kṛṣṇa, yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ: "Min första förmån är att Jag tar bort alla rikedomar från Min hängivne." Därför är människor inte särskilt entusiastiska att komma till Kṛṣṇamedvetande. Men Han gör det. Precis som Pāṇḍavas i början var i svårigheter, men senare de blev de mest upphöjda personligheter genom hela historien. Det är Kṛṣṇa's förmån. I början kan Han göra så eftersom vi är fästa vid våra materiella förvärv.

Så det är min personliga erfarenhet. I början, när min Guru Maharaja beordrade mig, jag trodde det att "Jag skall först och främst bli en mycket rik man, sen skall jag predika." (skrattar) Så jag gjorde mycket bra affärer. I affärskretsar, fick jag ett mycket gott namn, och med dem som jag hade att göra affärer, de var mycket nöjda. Men Kṛṣṇa lurades så Han tog iväg allting, och Han tvingade mig att ta sannyāsa. Så det är Hari. Så att jag var tvungen att komma till ert land med bara sju dollar. Så de kritiserar, " swami kom hit utan pengar. Nu är han så rik." (skrattar) Så de tar baksidan, den svarta sidan, ser du? Men det här är ... Naturligtvis har jag blivit rik, lönsam, eller jag har fått vinst. Jag lämnade mitt hem, mina barn och allt. Jag kom hit som en fattiglapp, med sju dollar. Det fanns inga pengar. Men jag har nu fåt stora egendomar, hundratals barn. (skratt) Och jag behöver inte tänka på deras uppehälle. De tänker på mig. Så det är Kṛṣṇa's förmån. I början verkar det vara mycket bittert. När jag tog sannyāsa, när jag bodde ensam, jag kände mig mycket bitter. Jag, ibland tänkte jag, "Om jag har gjort fel genom att acceptera?" Så när jag publicerade den här Tillbaka till Gudomen från Delhi, en dag en tjur stångade mig, och jag föll ner på trottoaren och jag fick svåra skador. Jag var ensam. Så jag tänkte, "Vad är detta?" Så jag hade många dagar av mycket vedermödor, men det var allt avsett för gott. Så var inte rädd för svårigheter. Du ser? Gå framåt. Kṛṣṇa kommer att ge dig skydd. Det är Kṛṣṇa's löfte i Bhagavad-gītā. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati: (BG 9.31) "Kaunteya, min käre son Kunti, Arjuna, du kan deklarera för hela världen att Mina hängivna aldrig kommer att besegras. Du kan deklarera det. " Och varför ber Han Arjuna att förklara? Varför förklarar Han inte Själv? Det är innebörden. För om Han lovar, det fanns tillfällen när Han ibland bröt Sitt löfte. Men om en hängiven lovar, kommer det aldrig att brytas. Kṛṣṇa kommer att ge skydd; därför säger Han Hans hängivne att "du förklarar." Det finns ingen chans att det ska brytas. Kṛṣṇa är så snäll att Han ibland bryter Sitt löfte, men om Hans hängivne lovar, Han är mycket uppmärksam på att hans hängivnes löfte inte ska brytas. Det är Kṛṣṇa's förmån.