SV/Prabhupada 0548 - Om du har kommit till punkten för att offra allt för Hari

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Om du har kommit till punkten för att offra allt för Hari
- Prabhupāda 0548


Lecture -- New York, April 17, 1969

So ārādhito yadi haris tapasā tataḥ kim (Nārada Pañcarātra). Vi dyrkar govindam ādi-puruṣaṁ, den högsta ursprungliga Gudomens Personlighet som är känd som Hari. Vediska skriften säger ārādhito yadi hariḥ. Om du har kommit till punkten av att dyrka Hari, Gudomens Högsta Personlighet, tapasā tataḥ kim, då finns det inget mer behov av askes, botgörningar, yoga, eller det ena eller det andra, så många offer, rituella ... Allt är klart. Du behöver inte ta besvär för dessa saker om du har kommit till den punkten att offra allt för Hari. Ārādhito yadi haris tapasā tataḥ kim. Och nārādhito yadi haris tapasā tataḥ kim. Och du utför självtukt, botgörningar, uppoffringar, rituella ceremonier, allt, men jag vet inte vad som är Hari: det är meningslöst, allt är värdelöst. Nārādhito yadi hariḥ, nārādhitaḥ. Om du inte kommit till den punkten att dyrka Hari, då är alla dessa saker värdelösa. Tataḥ kim. Antarbahir yadi haris tapasā tataḥ kim.. Om du alltid ser Hari inom dig själv och om du ser Hari alltid utanför, innanför och utanför ... Tad vantike tad dūre tad ... Vad är den versen? Īśopaniṣad? Tad antare ... Dūre tad antike sarvasya.. Hari är närvarande överallt, så en som ser Hari, antike, nära, och ... Eller avlägsen plats, inom, utanför, han ser inte något annat än Hari. Hur det blir möjligt? Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena (B. 5,38). När man sammansmälter med Guds kärlek, han inte se någonting i världen utom Hari. Det är hans vision. Så antarbahir yadi hari innanför och utanför, om du alltid ser Hari, Kṛṣṇa, tapasā tataḥ kim, vad är det för mening med dina andra askeser och botgörningar? Du är på den översta nivån. Det är önskvärt.. Nanta-bahir yadi haris tapasā tataḥ kim. Och om du inte alltid ser Hari inom och utanför, vad är värdet av dina självtukter? Därför sjunger vi på morgonen detta mantra, govindam ādi-puruṣam tam ahaṁ bhajām. Vi har ingen annan verksamhet. Bara att vi måste tillfredställa Govinda, Gudomens Högsta Personlighet, Kṛṣṇa.. Då är allting klart. Han är komplett och Hans dyrkan är komplett, Hans hängivne är komplett. Allt är klart.

Tack så mycket.