SV/Prabhupada 0557 - Vi skall vara mycket starkt benägna för Krishnamedvetande som Haridasa Thakura

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi skall vara mycket starkt benägna för Krishnamedvetande som Haridasa Thakura
- Prabhupāda 0557


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Tamāla Kṛṣṇa: "Det är bara en fråga om att förstå och acceptera faktum. Khaṭvāṅga Mahārāja uppnådde detta tillstånd av liv bara några minuter före sin död genom att överlämna sig till Kṛṣṇa. Nirvāṇa innebär att processen för materialistiska liv upphör. Enligt Buddhas filosofi, finns det bara tomrum efter detta materiella liv. Men Bhagavad-gītā lär något annat. Verkliga livet börjar efter slutförandet av detta materiella liv. För de grova materialisterna, är det tillräckligt att veta att man måste avsluta sin materialistiska livsstil. Men för personer som är andligt avancerade, finns det ett annat liv efter detta materialistiska. Därför innan du avslutar detta liv, om man lyckligtvis blir Kṛṣṇamedveten, säkert han når stadiet av brahma-nirvāṇa. Det finns ingen skillnad mellan Guds rike och hängiven tjänst till Herren. Eftersom båda av dem är på det absoluta planet, att vara engagerad i den transcendentala kärleksfulla tjänsten till Herren är att ha uppnått det andliga riket. I den materiella världen finns aktiviteter av sinnesnjutning, medan i den andliga världen finns det aktiviteter i Kṛṣṇamedvetande. Därför uppnående av Kṛṣṇamedvetande även under detta liv är omedelbart uppnående av Brahman, och en som är I Kṛṣṇamedvetande har säkert redan ingått i Guds rike. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura har sammanfattat det andra kapitlet av Bhagavad-gītā som innehållet för hela texten. I Bhagavad-gītā , är ämnesområdena karma-yoga jñāna-yoga..."

Prabhupāda: Jñāna-yoga.

Tamāla Kṛṣṇa: "...jñāna-yoga och bhakti-yoga. I det andra kapitlet, har karma-yoga och jñāna-yoga tydligt diskuterats, och en glimt av bhakti-yoga har också getts. Således slutar Bhaktivedanta's innebördsförklaringar för andra kapitlet i Bhagavad-gītā i fråga om dess innehåll. "

Prabhupāda: Tack. Några frågor? Ja.

Tamāla Kṛṣṇa: Jag har alltid varit förvirrad ... Det står här att en ren hängiven som Haridāsa Ṭhākura inte skulle falla offer för Māyādevī's frestelser, men även Herren Brahmā, Herren Śiva, kan falla offer. Jag har alltid trott att de var rena hängivna till Herren.

Prabhupada: Nej, de är rena hängivna, men de är guṇāvatāra. Precis som Herren Brahmā är den högsta personlighet inom detta materiella universum. Han är far till alla levande varelser. Så de är ... Naturligtvis, om vi mycket ingående studerar, är Haridāsa Ṭhākura, i hängiven tjänst, på en större position än Brahmā. Trots att han anses vara en inkarnation av Brahmā, Brahmā Haridāsa. Så vi ska inte bli störda när vi ser Herren Brahmā and Herren Śiva är fångade på detta sätt. Den ... Vi bör ta denna instruktion, att om Herren Brahmā och Herren Śiva blir offer för māyā ibland, för att inte tala om oss? Vi skall därför vara mycket försiktiga. Det finns risk för att falla ner även i statusen av Brahmā och Śiva, för att inte tala om vanliga personer. Därför bör vi vara starkt benägna för Kṛṣṇamedvetande som Haridāsa Ṭhākura. Då kommer vi att mycket lätt kunna övervinna lockelsen av māyā. Det måste vi förstå. Inte det "Brahmā visade att" det som kallas "svaghet. Han är svag eller han är mindre." Nej, det är för vår undervisning.