SV/Prabhupada 0584 - Vi har blivit Cyuta, fallna, men Krishna är Acyuta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi har blivit Cyuta, fallna, men Krishna är Acyuta
- Prabhupāda 0584


Lecture on BG 2.20 -- Hyderabad, November 25, 1972

Så själen kan inte dödas. Na hanyate hanyamāne śarīre. Och själen har ingen födelse, ingen död. Som Kṛṣṇa är evig, har Kṛṣṇa ingen födelse och död ... Ajo 'pi sann avyayātmā. Kṛṣṇa säger i fjärde kapitlet. Aja. Ett annat namn på Kṛṣṇa's är Aja. Eller viṣṇu-tattva. Aja. Vi är också aja. Aja betyder en som inte tar födelse. Så både Kṛṣṇa eller Gud och de levande varelserna, de är eviga. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upaniṣad 2.2.13). Den enda skillnaden är att vi är en liten partikel, därför är vi benägna att täckas av material energi. Detta är skillnaden. Vi blir cyuta, fallna. Men Kṛṣṇa är Acyuta. Han faller aldrig ner. Det är skillnaden. Så precis som moln. Moln kan täcka en del av solljuset. Inte för att molnet kan täcka hela solljuset. Det är inte möjligt. Antag nu att denna himlen är täckt med moln, kanske hundra miles, två hundra miles eller femhundra miles. Men vad är fem hundra miles i jämförelse med solen, miljoner och biljoner miles?

Så molnet täcker våra ögon, inte solen. På samma sätt kan māyā täcka ögonen på den levande varelsen. Māyā täcker inte den Högsta Personen. Nej, det är inte möjligt. Så den här så kallade födelse och döden beror på täckning av māyā. Den marginella kraften. Vi är ... Kṛṣṇa har många krafter. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, portée), innebörd). Det är den vediska instruktionen. Den Absoluta Sanningen har flera energier. Vad vi än ser ... Parasya brahmaṇaḥ śaktis tathedam akhilaṁ jagat. Vadhelst lite vi kan se, det är helt enkelt fördelning av energi hos den Högste. Exakt på samma sätt: solskenet och solklotet, och solguden. Solguden, från honom ... Inte bara solguden, det finns andra levande varelser också. Deras kropp lyser. De har fått brinnande kroppar. Som vi har fått jordisk kropp ... Jorden är framträdande på den här planeten. På samma sätt på solplaneten, är eld framträdande. Som jorden är en av de fem elementen, är eld även en annan av de fem elementen. Dessa saker kommer att förklaras att själen aldrig bränns av elden.