SV/Prabhupada 0598 - Vi kan inte förstå hur stor Gud är. Det är vår dåraktighet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi kan inte förstå hur stor Gud är. Det är vår dåraktighet
- Prabhupāda 0598


Lecture on BG 2.23 -- Hyderabad, November 27, 1972

Så i själva verket är det slutgiltiga, det sista ordet av den Absoluta sanningen person. Men, men tyvärr, de som är mūḍhas, eller mindre intelligenta, Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11), "Åh, Kṛṣṇa? Han kan vara Gud, men Han har blivit en person som tar hjälp av māyā." Detta är Māyāvāda filosofi. De studerar māyā; De lägger Gud också inom māyā. Detta är Māyāvāda filosofi. Men Gud är inte māyā. Gud omfattas aldrig av māyā. Kṛṣṇa säger att mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te: (BG 7.14) "Den som överlämnar sig till mig, blir fri från māyās bojor." Hur kan Kṛṣṇa vara inom māyā? Det är ingen vidare bra filosofi. Bara genom att överlämna dig till Kṛṣṇa, blir du fri från māyā. Hur kan personen, den Högsta Personen, Kṛṣṇa, vara inom māyā? Därför sa Kṛṣṇa, avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam, paraṁ bhāvam ajānantaḥ (BG 9.11). De vet inte hur mycket potential Herren har, hur mycket kraftfull han är. De jämför den Högsta Herrens makt med sin egen kraft. En grodfilosofi. Dr. Frog. Frog överväger, "Atlanten kan vara lite större än brunnen." För att han alltid lever i. Kūpa-maṇḍūka-nyāya. Det är sanskrit det kallas kūpa-maṇḍūka-nyāya. Kūpa betyder brunn och maṇḍūka betyder grodan. Grodan är alltid i brunnen, och om någon informerar honom att det finns en annat stort spann av vatten, Atlanten, Han beräknar helt enkelt att "det kan vara lite mer än det här, lite mer än den här brunnen". Men han kan inte förstå hur stor Han är. Så Gud är stor. Vi kan inte förstå hur stor Han är! Det är vår dårskap. Vi beräknar helt enkelt: "Han kan vara en tum större än mig. Eller en fot större än mig. "Det är mental spekulation. Därför säger Kṛṣṇa, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye: (BG 7.3) "Av många miljoner män kannske en man försöka göra sitt liv framgångsrikt, förstå den Absoluta Sanningen." Och yatatām api siddhānāṁ kaścin māṁ vetti tattvataḥ (BG 7.3).

Så vi kan inte förstå Gud genom vår mentala spekulation. Inte heller kan vi förstå vad som är själens storlek. Det är inte möjligt. Därför måste vi ta information från den Högsta auktoriteten, Kṛṣṇa, vad är Guds natur, Vad är naturen av den Absolute Sanningen, vad är själens natur. Vi måste höra. Vi måste höra. Därför kallas den vediska litteraturen śruti. Du kan inte göra experiment. Det är inte möjligt. Men tyvärr finns det en del människor som tror att de kan göra experiment att de kan känna det Absoluta genom mental spekulation. Brahma-saṁhitā säger

panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo
vāyor athāpi manaso muni-puṅgavānām
so 'py asti yat prapada-sīmny avicintya-tattve
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.34)

Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyaḥ. I många miljoner år, om du gör dina framsteg i himlen för att ta reda på Gud, var är Gud ... Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi. Inte detta vanliga plan, men på flygplanet av luft, luftens hastighet. Eller sinne. Hastigheten i sinnet är väldigt snabbt. Omedelbart, du sitter här, ditt sinne kan gå många miljoner mil bort om du har en idé. Så varken på sinnets plan eller med flygplanet, och reser i många miljoner år, du kan inte ta reda på det. Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi manaso muni-puṅga ... (Bs, 5.34). Muni-puṅgavānām. Inte bara vanliga människor, även stora heliga personer, vismän, de kan inte heller.