SV/Prabhupada 0604 - Om jag fortsätter kommer Krishna med glädje att placera mig på den trancendentala plattformen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Om jag fortsätter kommer Krishna med glädje att placera mig på den trancendentala plattformen
- Prabhupāda 0604


Vanisource:Lecture on SB 1.5.11 -- New Vrindaban, June 10, 1969

Nivṛtta betyder redan färdig, helt färdig. Vad betyder det att det är klart? Tṛṣṇa. Tṛṣṇa betyder längtan. Den som har avslutat sin materiella längtan, de kan chanta det här transcendentala förhärligandet av Herren. Andra kan inte. Precis som i vår saṅkīrtana-rörelse du får så mycket ekstatiskt, nöje. Så andra kommer att säga, "Vad är det dessa människor gör? Galna killar, de är i trance, dansar och slår lite på trumman. " De kommer att känna så, för deras längtan för materiell njutning är inte färdig. Därför nivṛtta.

I själva verket är detta transcendentala namn på Kṛṣṇa eller Gud, det kan chantas på ett befriat stadium. Därför förskriver vi, när vi chantar, det finns tre steg. Stadiet av förseelser, det befriade stadiet, och plattformen för verklig kärlek till Guddomen. Det är det perfekta stadiet genom chantning. I början chantar vi i på stadiet av förseelser- de tio typerna av förseelser. Men det betyder inte att vi inte ska chanta. Även fast det finns förseelser, ska vi fortsätta chanta. Den chantninmgen hjälper mig att komma ur alla förseelser. Självklart måste vi ta hand om så att vi inte begår förseelser. Därför ges denna lista med tio typer av förseelser. Vi ska försöka undvika. Och så snart det är utan förseelser, så är det på det befriade stadiet. Det är befriat stadium. Och efter befriat stadium kommer chantningen att vara så tilltalande, eftersom det på den transcendentala plattformen, den faktiska kärleken till Kṛṣṇa och Gud kommer att uppenbara sig. Men samma sak ... Chantning ... På stadiet av förseelse, och det befriade stadiet av chantning ... Men i det mogna stadiet ... Precis som Rūpa Gosvāmī, han brukade säga att "Vad ska jag sjunga med en tunga och vad ska jag höra med två öron? Om jag hade miljontals öron, om jag hade miljoner tungor , då kunde jag sjunga och höra. " Eftersom de befinner sig på det befriade stadiet.

Men vi skall inte bli nedslagna av den anledningen. Vi borde fortsätta med uthållighet. Utsāhād dhairyāt. Utsāhāt betyder med entusiasm, och dhairyāt, dhairyāt betyder uthållighet, tålamod. Utsāhāt. Niścayāt. Niścayāt betyder med bestämd beslutsamhet: "Ja, jag har börjat chanta. Kanske finns det förseelser, men om jag fortsätter, Kṛṣṇa kommer med glädje att placera mig på den transcendenta plattformen där jag kommer att njuta av denna chantning Hare Kṛṣṇa. " Precis som Viśvanātha Cakravartī har förklarat att mango i det mogna stadiet och omogna stadiet. Omogna stadiet, det är bittert, men samma mango, när det är fullt moget, den är söt, sötma. Vi måste vänta på detta stadium, och vi måste vara försiktiga med att vi inte begå förseelser. Då ska vi säkert komma. Precis som en sjuk patient, om han följer föreskrifterna från läkaren Och tar medicinen, då kommer han säkert att botas.