SV/Prabhupada 0605 - Öka din kärlek till Vasudeva då är det ingen risk för kontakt med den materiella kroppen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Öka din kärlek till Vasudeva då är det ingen risk för kontakt med den materiella kroppen
- Prabhupāda 0605


Lecture on SB 5.5.6 -- Vrndavana, October 28, 1976

Så ... men det slutgiltiga målet är vāsudeve. Prītir na yāvan mayi vāsudeve. Detta är det slutgiltiga målet. Du måste komma till detta stadium, vāsudeva sarvam iti, Helt övertygad om att "Vāsudeva är mitt liv. Vāsudeva är allt. Kṛṣṇa är mitt liv." Och den högsta perfektionen är synlig i Vṛndāvana-atmosfären, speciellt av gopierna. Alla i Vṛndāvana, även träd och växter, även sandkornen, alla är fästa vid Kṛṣṇa. Det är Vṛndāvana. Så vi kan inte helt plötsligt nå det högsta stadiet av tillgivenhet som i Vṛndāvana , Men ändå, var vi än är, om vi övar denna bhakti-yoga, när vi predikar ... Det blir framgångsrikt. Människor tar. De som var så kallade mlecchas och yavanas, de tar också till Vāsudeva. Deras kärlek till Kṛṣṇa ökar. Det är naturligt. Det sägs i Caitanya-caritāmṛta, nitya siddha kṛṣṇa bhakti. Nitya siddha. Precis som jag är, eller du är, vi är eviga. Nityo śāśvato 'yam na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Vi förstöras inte av kroppens förstörelse. Vi är kvar, fortsätter att förbli. På samma sätt fortsätter vår hängivenhet till Kṛṣṇa. Den är bara täckt. Avidyayātmāny upādhiyamāne. Avidya. Detta är avidya. Vi glömmer Kṛṣṇa, det är avidya. Och så snart vi tar Kṛṣṇa som vårt liv och själ, det är vidya. Du kan göra. Vem som helst kan göra det mycket enkelt. Kṛṣṇa säger därför sarva dharmān parityajya mam ekam śaraṇaṁ (BG 18.66). Varför? Alla andra så kallade religiösa system, det är avidya - de kommer att hålla dig i okunnighet. Det finns inget ljus. Och det vediska påbudet är att "håll dig inte i okunnighetens mörker". Tamasi mā jyoti gamaḥ.

Så jyotiḥ innebär att älska Kṛṣṇa. Och Kṛṣṇas kärleksaffärer är i den andliga världen. Det är duotiḥ, jyotirmāyā dhāma, självlysande. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koti (Bs, 5,40). Det finns inget mörker. Precis som i solen är det ingen fråga om mörker. Exemplen är här. Vi kan förstå vad är jyotiḥ. Vi kan se att det inte finns något mörker på solplaneten. Det är alltigenom glödande ljus. På samma sätt finns det ingen okunnighet i den andliga världen. Alla är śuddha-sattva. Inte bara sattva-guṇa, utan śuddha-sattva. Sattvaṁ viśuddhaṁ vāsudeva-śabditaḥ. Här i denna materiella värld finns tre egenskaper, sattva-guṇa, rajo-guṇa, tamo-guṇa. Så ingen av dessa guṇas är rena. Det finns en blandning. Och eftersom det finns blandning så ser vi så många sorter. Men vi måste komma till plattformen av sattva-guṇa. Och den processen kommer genom att höra. Detta är den bästa processen. Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (SB 1.2.17). Om du regelbundet hör Śrīmad-Bhāgavatam ... Vi betonar därför: "Hör alltid, läs alltid, hör alltid." Nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18). Nitya. Om du ständigt kan i tjugofyra timmar, om du hör och chantar. Höra betyder någon chantar eller du själv chantar eller hör, Eller någon av din kollega kan chanta, och du hör. Eller han kanske hör, du kan chanta. Denna process måste fortsätta. Detta är śrāvaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ. Viṣṇoḥ (SB 7.5.23). Det är Bhāgavata. Inte något annat nonsensprat, skvaller. Bara höra och chanta. Då śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇa. Om du seriöst hör och chantar allvarligt - "Ja, i det här livet ska jag engagera mig bara för att öka min kärlek till Vāsudeva" Om du är bestämd kan det göras. Det finns ingen svårighet. Och så snart du gör det, ökar du fullt ut din kärlek till Vasudeva, Då finns det ingen mer risk att vara i kontakt med den materiella kroppen.

janma karma ca divyam
me yo janati tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti...
(BG 4.9

Det är samma sak.

Och om du inte förstår Kṛṣṇa, Om du inte ökar din naturliga kärlek till Kṛṣṇa, Då na mucyate deha-yogena tāvat. Det finns ingen chans. De har ingen chans. Du får födas nästa liv i en mycket rik familj, i en brāhmaṇa-familj, yogo-bhraṣṭaḥ, Men det är inte heller befriat. Återigen kan du falla ner. Precis som vi ser finns det så många ... Precis som ni amerikaner, ni är födda i rika familjer, rik nation, men faller ner och blir hippies. Faller ner. Så det finns en risk. Inte att det är garanterat. "Eftersom jag är född i en rik familj eller brāhmaṇa familj, det är en garanti." Nej ingen garanti. Denna māyā är så stark att den bara försöker dra dig - dra ner dig, dra ner dig. Så många influenser. Så därför ser vi ibland att dessa amerikaner, de är så lyckliga De är födda i ett land där det inte finns någon fattigdom, det finns ingen knapphet. Men fortfarande, eftersom ledarna är lymmlar, har de ordnat För köttätande, olagligt sex, droger och spelande. Annonsera. Annonserar nakna kvinnor och, vad heter det, biff och vin. Detta pågår. Annonsera cigaretter, bara för att dra ner dem igen. Går till helvetet. Punar mūṣika bhava. De vet inte vilken farlig civilisation det här är som drar ner dem. Därför kommer de iblandl några av de gamla männen, de tackar mig: "Swamiji, det är en stor lycka att du har kommit till vårt land." De erkänner. Ja, det är ett faktum. Denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är en stor lycka. Och särskilt i västländerna är det ett faktum.

Så de som har tagit upp, ta det väldigt seriöst. Öka din kärlek till Kṛṣṇa. Prītir na yāvan mayi vāsudeve na mucyate deha yogena ... De vet inte vad som är det faktiska problemet med livet. Det faktiska problemet med livet är deha-yoga, denna främmande kropp. Vi accepterar en gång, bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19), accepterar en typ av kropp. Därför har de, dessa skojare, ledare i Europa och Amerika, de har konstaterat att det inte finns någon födelse. Det är allt. För om de accepterar att det är liv efter döden, då är det hemskt för dem. Så de ogillar: "Nej, det finns ingen födelse." Stora stora så kallade professorer, lärda forskare, de pratar dumt: "Swamiji, efter det att denna kropp är slut, är allt slut." Det är deras slutsats. Och kroppen kommer av misstag, kim anyat kāma-haitukam. Asatyam apratiṣṭhaṁ te jagad āhur anīśvaram (BG 16.8)..

Så, denna typ av civilisation är mycket farlig. Mycket, mycket farlig. Så borde åtminstone de som har kommit till Kṛṣṇa medvetande vara mycket försiktiga med denna farliga typ av civilisation. Människor lider. Ta till den Kṛṣṇamedvetna rörelsen och var glad och bli perfekt.

Tack så mycket.

Hängivna: Jaya Prabhupāda. (slut)