SV/Prabhupada 0606 - Vi predikar Bhagavad-gita som den är, det är skillnaden

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi predikar Bhagavad-gita som den är, det är skillnaden
- Prabhupāda 0606


Room Conversation -- January 8, 1977, Bombay

Indisk man (1): Vad är den dagliga inkomsten här? De skulle vara intresserade av att känna till den dagliga inkomsten för sig själva, daglig inkomst för bokförsäljningen.

Prabhupāda: Åh, bokförsäljning? Fem till sex lakhs.

Indisk man (1): Okej.

Prabhupāda: Du kan, du kan bara föreställa dig från försäljningen.

Indisk man (1): Och hur många människor måste gå ut. Denna tidning är knappast en dollar. I Amerika är en rupee. (Hindi) ... tidskrift för dem.

Prabhupāda: Så det här är dokumentär. Och européerna och ..., de är inte dårar och skojare att de är intresserade av att köpa en annan religiös bok, Inte deras bibel. Förstår du? Så den har mycket stor potential. Så under nuvarande omständigheter borde vi nu göra en gemensam insats för att det kan drivas på ett mer organiserat sätt. Jag gör det nu ensam med hjälp av dessa ... Men inga indier kommer. Detta är svårigheten.

Ashok Chugani: Jag tror med all respekt att många indier försöker göra saker i sina egna byar eller i sina egna distrikt.

Prabhupāda: Ingen gör det.

Ashok Chugani: Tja, jag menar, om du nyligen varit i Bharatpur, Cirka 5 200 sängar var där för Netra-Yajña, för ögonoperationer.

Prabhupāda: Jag vet. Det vet jag. Men jag talar om denna kultur.

Ashok Chugani: Kultur, ja.

Indisk man (1): Det är den typiska hjälp man ger.

Indisk man (2): (otydligt) ... karma-delen, någon tar hand om.

Indisk man (1): Man kan inte ...

Ashok Chugani: I bhakti och i ...

Prabhupāda: Men en sak är att vi predikar Bhagavad-gītā som den är. I Bhagavad-gītā finns inget sådant uttalande att du tar hand om människornas ögon. Det finns inget sådant uttalande. Det är ditt påhitt. Men vi predikar Bhagavad-gītā som den är. Det är skillnaden. Vår predikning är att istället för att ge lättnad till ögonen, ge honom lättnad på ett sådant sätt att han inte längre måste acceptera denna kropp med ögon. Du kan inte lösa problemet. Någon sköter ögonen, någon tar hand om fingret, någon håret, någon en annan, könsdel, och så vidare, och så vidare. Detta löser inte problemet. Problemet är, som det sägs i Bhagavad ..., janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam (BG 13.9. Detta är intelligens. Så fort du föds får du ögon, du kommer att få ögonproblem, vyādhi. Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi Om du accepterar janma-mṛtyu, så är det mellan janma-mṛtyu vyādhi det är jarā. Du måste acceptera. Du kan ge lite lättnad, men du måste acceptera. Så det är inte en lösning. Lösningen är hur man stoppar denna janma-mṛtyu-jarā-vyādhi. Det är en lösning. Det är en större lösning. Så vi ger den saken - det kommer inte bli fler ögonproblem. Den största sjukdomen ... Antag att en man är sjuk, Så ibland har han huvudvärk, ibland ögonvärk, ibland fingervärk, Och du använder lite medicin för huvudvärk. Det är inte lösningen. Lösningen är att denna man lider av denna sjukdom. Hur botas det? Så Bhagavad-gītā är menat för det syftet. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9). Och så snart du accepterar en kropp - kleśada. Na sādhu manye yato ātmano 'yam asann api kleśada āsa dehaḥ (SB 5.5.4). Asann api. Denna kropp är inte permanent. Så eftersom kroppen inte är permanent är sjukdomen inte heller permanent. Så Kṛṣṇas råd är tāṁs titikṣasva bhārata. Mātrā-sparśās tu kaunteya śītoñëa-sukha-duḥkha-dāḥ (BG 2.14). Du skapar lösningen - det är den största lösningen, hur man stoppar janma-mṛtyu. Men de vet inte att detta kan stoppas. De är helt enkelt upptagna med sina tillfälliga problem. Och de tycker att det är mycket bra. Vad är bra? Antag om du har en böld här. Helt enkelt att sticka hål (gör blåsande ljud) kommer det att bota? Det måste bli en kirurgisk operation, ta ut varet.

Så denna rörelse är för det syftet. Det är inte för den här janma-mṛtyu, jag menar, tillfälliga jarā-vyādhi. Det är okej, men Kṛṣṇa säger - om vi tar Kṛṣṇas råd, Bhagavad-gītā - det är inte ett problem. Om det är ett litet problem, tāṁs titikṣasva bhārata. Verkligt problem är att janma-mṛtyu-jarā-vyādhi (BG 13.9, försök att stoppa det. Det är intelligens. Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). Det är kultur; Det är utbildning - att inte vara alltför besvärad med det tillfälliga. Det är inte särskilt intelligent. Ge dem den här kulturen, Kṛṣṇamedvetande. Så vi har den här kroppen. Så länge du har den här kroppen, du kan ge lättnad till ögonen, men ett annat problem kommer att komma. Det är inte säkert att genom att ge lättnad för ögonen han får lättnad från alla slags sjukdomar. Det på ... Det pågår, janma-mṛtyu ..., mātrā-sparśās tu kaunteya (BG 2.14). Så ge lättnad, och den verkliga lättnadaden, hur man stoppar ... Det är vår Vediska civilisation, att du inte ska bli far, du borde inte bli mamma, om du inte kan skydda dina barn från cykeln av födelse och död. Pitā na sa syāj jananī na sā syāt na mocayed yaḥ samupeta-mṛtyum (SB 5.5.18). Detta är det verkliga problemet. Verklig kultur är att "Detta barn har kommit till mig, så vi ska träna honom på ett sådant sätt så att han inte mer behöver acceptera någon mer kropp." För så snart vi accepterar kropp ... Det är förstås väldigt svårt att förstå, Men Bhagavad-Gītā undervisar, yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati (BG 4.7). När folk glömmer detta problem, janma-mṛtyu-jarā-vyādhi, Kṛṣṇa kommer personligen att lära dem att "Detta är ditt problem."