SV/Prabhupada 0608 - Hängiven tjänst, måste utföras med tålamod, med entusiasm

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hängiven tjänst, måste utföras med tålamod, med entusiasm
- Prabhupāda 0608


The Nectar of Devotion -- Vrndavana, October 20, 1972

Narottama dāsa Ṭhākura, en sådan upphöjd ācārya, han lär oss, "Försök inte förstå yugala-pīriti, kärleksaffären mellan Rādhā och Kṛṣṇa, påhittat, med din egen spekulation. "Nej. Du bör först och främst försöka tjäna de sex Gosvāmīs, rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti, hur de ger väledning. Precis som denna Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Śrīla Rūpa Gosvāmī undervisar inte i början kärleksaffärerna mellani Rādhā-Kṛṣṇa. Nej. Han tränar först och främst läsaren, den hängivne, hur man först och främst blir en ren hängiven.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Först och främst försöker han ta den hängivne till standarden av hängiven tjänst. Vidhi-marga. sen gradvis, när han blir van, kommer rāga-mārga att avslöjas. Rāga-mārga är inte artificiell. Det blir, svayam eva sphuraty adhaḥ. Sevonmukhe hi jihvādau ... (Brs. 1.2.234). Allt, hängivna relationer med Kṛṣṇa, kan du inte etablera artificiellt. Alla har ett särskilt förhållande med Kṛṣṇa i sin ursprungliga konstitutionella ställning. Det kommer att avslöjas gradvis när du går framåt i hängiven tjänst i de föreskrivna reglerna och föreskrifterna som de framkommer i śāstras och av andlig mästare. När du är utbildad på rätt sätt kommer du till plattformen av rāga-mārga, då är ditt förhållande ... Det kallas svarūpa-siddhi. Svarupa-Siddhi. Så svarūpa-siddhi uppnås på ett visst stadium. Precis som svarūpa-siddhi ... Önskan om sexliv finns i varje människa, Men när pojken och flickan kommer till det mogna stadiet blir det uppenbart. Det är, inte articifiellt. På samma sätt blir rāga-mārga, svarūpa-siddhi, uppenbarad eller manifesterad. Śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya. Udaya. Det här ordet, udaya, används. Precis som sol. Solen blir synlig automatiskat när solen stiger upp. Du kan inte tvinga solen att stiga upp mitt i natten. Det är inte möjligt. Solen kommer att stiga upp. Du väntar bara. När tiden är rätt, på morgonen klockan sex, ser du solen.

På samma sätt måste den hängivna tjänsten utövas med tålamod, med entusiasm. Utsähāt dhairyāt niścayāt tat-tat-karma-pravartanāt (Upadeśāmṛta 3). Vi måste vara entusiastiska att vi ... "Jag kommer att engagera mig mycket fint i den Kṛṣṇamedvetna rörelsen." Det är första kvalifikation, entusiastisk. Slöhet hjälper dig inte. Du måste vara väldigt entusiastisk. Min Guru Mahārāja brukade säga, präṇa ache yara sei hetu pracāra. En predikant kan, en person kan bli predikant om han har liv. En död man kan inte bli predikant. Så du måste vara väldigt entusiastisk att "Jag ska predika Herrens ära efter bästa förmåga." Det är inte så att man måste bli en mycket lärd lärare för att bli predikant. Det kräver helt enkelt entusiasm: "Min Herre är så stor, så snäll, så vacker, så underbar. Så jag måste tala något om min Herre. "Detta är kvalifikationen, entusiasmen. Du kanske inte känner Kṛṣṇa helt perfekt. Det är inte möjligt att känna Kṛṣṇa helt perfekt. Kṛṣṇa är obegränsad. Vi kan inte känna Kṛṣṇa till hundra procent. Det är inte möjligt. Men Kṛṣṇa avslöjar så långt du kan förstå. Så om vi är uppriktiga tjänare till Kṛṣṇa, utsāhān, och om vi tjänar tålmodigt, avslöjar Kṛṣṇa.

Exemplet ges i detta sammanhang. Precis som en flicka är gift. Vanligtvis vill en flicka ha ett barn. Men om hon vill ha ett barn direkt efter giftermålet är det inte möjligt. Hon måste vänta. Hon måste tjäna sin man fint. Utsāhān dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt (Upadeśāmṛta 3). Precis som en trogen fru. Med tiden kommer hon att bli gravid och hon kommer att få barn. Så niścayāt betyder ... Precis som flickan måste veta eftersom hon är gift, för att hon har en man, att det måste komma ett barn Det är fakta. Det kan komma lite senare. På samma sätt, när du har trätt in i hängiven tjänst, bhakti-yoga, bhakti-mārga, är din framgång säkerställd, förutsatt att du är entusiastisk och har tålamod. Inte så att "Omedelbart vill jag ha ett barn" "Omedelbart blir jag fullt Kṛṣṇamedveten och perfekt." Nej. Det kan finnas så många brister. Eftersom vi är i en ofullkomlig atmosfär. Men tålmodigt, om du fortsätter att utföra dina uppgifter i hängiven tjänst som den föreskrivs i śāstras Och bekräftas av den andliga mästaren, var sedan säker på att din framgång är garanterad. Det här är sättet. Utsāhān dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt (Upadeśāmṛta 3). Du måste utföra plikterna.

Precis som vi har bett våra elever att avsluta sexton rundors chantning som minimum. Sexton rundor är ingenting. I Vṛndāvana finns det många hängivna, de chantar 120 rundor. Sådär. Så sexton rundor är minimum. Eftersom jag vet i västländerna är det svårt att klara av sextiofyra rundor eller 120 rundor, så. Minst sexton rundor. Det måste vara klart.Tat-tat-karma-pravartanāt. Detta är anvisningarna . Följa de reglerande principerna. På det sättet måste vi hålla oss till den andliga mästarens och śāstras anvisningar. Var då säker. Framgång är garanterad.