SV/Prabhupada 0610 - Om man inte tar till institutionen av varna och asrama, är han inte människa

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Om man inte tar till institutionen av varna och asrama, är han inte människa
- Prabhupāda 0610


Lecture on BG 7.1 -- Calcutta, January 27, 1973

Om du vill känna Kṛṣṇa eller Gud genom den spekulativa processen, Inte bara för ett år, två år ... Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi. Inte mental spekulation, men på flygplanet som körs med hastigheten av vāyu, eller luft, eller sinnet, Hastigheten i sinnet, fortfarande, genom att färdas många crores, kan du inte nå. Ändå är det fortfarande avicintya, ofattbart. Men om du tar upp processen med denna Kṛṣṇa-yoga eller bhakti-yoga, så kan du bli medveten om Kṛṣṇa väldigt lätt. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55).. För att förstå Kṛṣṇa ytligt är inte tillräckligt. Det är också bra, men du måste ha tattvataḥ, vad är Kṛṣṇa faktiskt. Den kunskapen kan uppnås-

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ
(BG 7.3)

Det finns så många människor över hela världen. För det mesta är de som djur - utan kultur. Eftersom, enligt vår vediska kultur, om man inte tar till institutionen för varṇa och āśrama, är han inte en människa. Han är inte accepterad. Därför säger Kṛṣṇa manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Vem accepterar detta varṇāśrama? Nej, kaotiskt tillstånd. Så i det kaotiska tillståndet kan du inte förstå vad Gud är, vad är Kṛṣṇa. Därför säger Kṛṣṇa manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Av många, många tusen och miljoner människor, tar en upp det vetenskapliga institutet varṇāśrama-dharma. Det betyder strikt följeslagare av Veda. Av dessa personer som följer de Vediska principerna, mestadels är de knutna till karma-kāṇḍa, ritualistiska ceremonier. Så ut av många miljoner personer som är engagerade i ritualistiska ceremonier blir en avancerad i kunskap. De kallas jñānīs eller spekulativa filosofer. Inte karmīs, men jñānīs. Så av många miljoner sådana jñānīs blir en mukta, befriad. Brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati (BG 18.54). Detta är befriat stadium. Den som är Brahmanförverkligad själ, han har inget att klaga över eller att längta efter. För i karmī-stadiet har vi två sjukdomar: åtrå och klagan. Vad du än har, om det går förlorat, så klagar jag. "Åh, jag har det här och det där och nu är det förlorat." Och vad vi inte äger, åtrår vi. Så för att äga, vi åtrår, vi jobbar så hårt. Och när den är borta, beklagar vi igen och gråter. Detta är karmī-stadiet. Så brahma-bhūtaḥ stadium ... Jñāna-stadiet betyder att han inte längre klagar eller åtrår. Prasannātmā. "Åh, jag är ahaṁ brahmāsmi. Vad har jag att göra med den här kroppen? Min verksamhet är att odla transcendental kunskap, brahma-jana. " Så i detta skede, brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati samaḥ sarveṣu bhūteṣu (BG 18.54). Det är testet. Han har ingen klagan. Han har ingen åtrå. Och han är lika mot alla.

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Han gör ingen skillnad. Så på det sättet, när man är belägen, Då mad-bhaktiṁ labhate parām (BG 18.54), då kommer han till den hängivna plattformen. Och när han kommer till den hängivna plattformen, bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55), då är han kapabel.