SV/Prabhupada 0617 - Det finns ingen ny formel, det är samma Vyasa-puja, samma filosofi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Det finns ingen ny formel, det är samma Vyasa-puja, samma filosofi
- Prabhupāda 0617


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Disappearance Day, Lecture -- Hyderabad, December 10, 1976

Prabhupāda: Så för fyrtio år sedan. Jag kommer ihåg samma sak som det var 1922, Och fortfarande är samma sak som pågår. Det finns inget nytt. Vi har inget nytt att göra. Låt oss nu presentera det som det är; Det kommer att bli framgångsrikt. Det finns ingen ... Du ser. Andan i mitt skrivande är densamma. "Misledda vi är, alla går vilse." Denna själdödande civilisation är vilseledande för oss. Vi måste veta det, den här väldigt vilseledande civilisationen. Vårt verkliga mål med livet är att förstå vår andliga identifikation och leta reda på vårt förhållande till Gud, Kṛṣṇa. Det är vårt verkliga uppdrag. Men denna moderna civilisation vilseleder oss på olika sätt. Så jag skrev detta, att "vilseledda vi är, alla går vilse. Fräls oss, herre, vår ivriga bön. Förunderlig är dina sätt att vända vårt ansikte, dyrka dina fötter, Din Gudomliga Nåd. " Så denna del uppskattade han väldigt mycket.

Så vi måste ta reda på sätt hur vi ändrar strömmen. Strömmen är känslan för njutning. Materiellt liv betyder att strömmen är att njuta, Och den här strömmen måste vändas - känna njutning av Kṛṣṇa. Sinnesnjutning finns där, men den materiella civilisationen, den vilseledda civilisationen, Är att känslan för tillfredsställelse tas personligt. När denna sinnestillfredsställelse vänds mot Kṛṣṇa, är vårt liv framgångsrikt. Som hos gopīs. Till synes verkar det som att gopīs, de lockades av en ung pojke, Kṛṣṇa, Och för sin sinnestillfredsställelse gjorde de vänskap med Kṛṣṇa. Nej, det är inte faktum. Faktum är att gopīs brukade klä sig snyggt, För att genom att se dem kommer Kṛṣṇa att vara nöjd, inte för deras sinnestillfredsställelse. I allmänhet klär en flicka också upp sig för att locka på pojkens uppmärksamhet. Så det är samma sak, men det är Kṛṣṇas sinnesnjutning, inte gopīs'. Gopīs' ville inte ha något. Men Kṛṣṇa kommer att bli tillfredsställd. Det är skillnaden mellan lust och kärlek. Kärlek är där, men endast möjligt när den leds mot Kṛṣṇa. Det är kärlek. Och bortom det - inte bortom det, under det - är allt lust. Så vi borde alltid komma ihåg detta. Sinnena stoppas inte, men när sinnestillfredsställelsen riktar sig mot Kṛṣṇa är det bhakti eller kärlek. Och när sinnestillfredsställelsen riktar sig mot ens personliga själv är det lust. Detta är skillnad mellan lust och kärlek. Så Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura visste denna konst, hur man gör vår verksamhet tillfredsställande för Kṛṣṇa. Detta är den Kṛṣṇamedvetna rörelsen. Därför jag... "Därför vidunderliga är dina sätt att vända vårt ansikte, dyrka dina fötter, Din Gudomliga Nåd".

"Glömt Kṛṣṇa, vi fallna själar." Varför är vi fallna? Eftersom vi har glömt. Vår relation med Kṛṣṇa är evig. Om inte det var evigt, hur kan ni västerlänningar vara hängivna till Kṛṣṇa? Articifiellt kan du inte vara en hängivare av Kṛṣṇa. Relationen är där för evigt. Nitya-siddha kṛṣṇa-bhakti. Genom processen är det nu väckt. Śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya (CC Madhya 22.107). Det är väckt. Kärlek mellan en ung man och ung kvinna, det är inte konstgjort. Det är där. Men genom vissa omständigheter, miljö, blir kärleken manifesterad. På samma sätt är vår kärlek till Kṛṣṇa, förhållande till Kṛṣṇa, evigt. Jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇa-dāsa (CC Madhya 20.108-109). Men vi måste skapa en sådan situation att det eviga förhållandet kan vakna. Det är konsten. Det är önskat. Så "Glömma Kṛṣṇa, vi fallna själar, betalar med den tunga illusionen." Eftersom vi har glömt Kṛṣṇa betalar vi tunga, tunga tullar, skatt, beskattning. Vad är den beskattningen? Beskattningen är nivartante mṛtyu-saṁsāra-vartmani (BG 9.3). Detta mänskliga liv är avsett för att förstå Kṛṣṇa, men istället för att förstå Kṛṣṇa Vi förstår den så kallade materiella vetenskapen för tillfredsställelse. Detta är vår position. Den energi som naturen gav för att förstå Kṛṣṇa, Den utnyttjas för att tillverka något för sinnestillfredsställelse. Detta pågår. Detta är māyā, illusion. Därför är det "betala med den tunga illusionen." Tullskatt. Det betalar vi för att vi har glömt Kṛṣṇa. Därför har vi nu tillverkat kärnvapnet - Ryssland, Amerika - och du måste betala tungt. De betalar redan tungt. Det förberedande beväpnandet pågår. Mer än femtio procent av statens inkomst spenderas nu för denna arm ..., kraftigt. Istället för andra syften används det för militär styrka, varje stat. Så att vi betalar tunga avgifter. Och när det finns krig finns det ingen gräns, Hur mycket vi spenderar för denna förödelse. Så varför? Eftersom vi har glömt Kṛṣṇa. Detta är ett faktum.

Så dessa människor, de har skapat Förenta nationerna, strider i onödan som hundar. Så det här löser inte problemen. Problemet kommer att lösas om de stiftar en resolution att hela världen, inte bara den här världen ... Kṛṣṇa säger, sarva-loka maheśvaram (BG 5.29). Kṛṣṇa är innehavaren, varför inte acceptera? Faktiskt är Han innehavaren. Vem har skapat denna planet? Vi har skapat eller vår far har skapat? Nej, Kṛṣṇa har skapat. Men vi hävdar: "Denna del är amerikansk, den här delen är indisk, den här delen är pakistansk." Onödigt. Vad är värdet av detta krav? Vi kan hävda det för femtio eller sextio eller hundra år, och efter det, en spark: "Gå ut". Var är din fordran? Men de förstår inte denna filosofi. De kämpar, det är allt, att "Detta är mitt. Detta är mitt land" "Detta är mitt land." De vet inte. Kṛṣṇa sa, tathā dehāntara prāptiḥ (BG 2.13). "Du är amerikan idag. Så i morgon, även inom Amerika om du blir, En amerikansk ko eller amerikanskt djur, kommer ingen att bry sig om dig. Ingen kommer att bry sig om din politik. "Men den här arten de vet inte. Den här vetenskapen vet de inte. De är under illusion. De tänker på att "jag ska fortsätta att vara amerikan, Så låt mig slösa bort tiden för amerikanskt intresse, "så kallat intresse. Det kan inte vara något intresse. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Allting görs av naturen, och vi tänker helt enkelt felaktigt, Ahaṅkāra-vimūḍhātmā kartāham iti manyate. Denna illusion pågår. "Glömt Kṛṣṇa, vi fallna själar, betalar med den tunga illusionsens skatter." Vi betalar, betalar. "Mörkt överallt, utan spår. Det enda hoppet, din Gudomliga Nåd." Det här meddelandet. Vi är helt enkelt i mörkret. Så vi ska diskutera senare igen.

Nu bara ... Vad är klockan nu?

Hängivna: kvart i nio.

Prabhupāda: Hmm? Hängivna: kvart i nio. Prabhupāda: Ja. Så vi ska diskutera igen. Så det är det samma som det är utstakat av Kṛṣṇa, Och genom paramparā -systemet har vi förstått denna filosofi. Evaṁ paramparā prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Så behåll detta paramparā-system. Denna Vyāsa-pūjā är paramparā systemet. Vyāsa-pūjā innebär att acceptera detta paramparā-system. Vyasa. Guru är Vyāsadeva's representant för att han inte ändrar någonting. Vad Vyāsa-pūjā ... Vad Vyāsadeva sa, din guru säger också samma sak. Inte så "Så många hundratusentals år har passerat; Därför kommer jag att ge dig en ny formel. "Nej, det finns ingen ny formel. Samma Vyāsa-pūjā, samma filosofi. Helt enkelt måste vi acceptera det, så kommer vårt liv att bli framgångsrikt. Tack så mycket. Hängivna: Jaya! (slut)