SV/Prabhupada 0620 - Enligt din guna och karma är du engagerad i någon speciell plikt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Enligt din guna och karma är du engagerad i någon speciell plikt
- Prabhupāda 0620


Lecture on SB 1.7.36-37 -- Vrndavana, September 29, 1976

Endast Kṛṣṇa kan skydda dig - ingen annan. Om du vet det här är du inte pramatta. Och om du inte vet det här, om du är en lymmel , så är du pramatta. Endast Kṛṣṇa. Kṛṣṇa sa därför: Han försäkrar, att sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Suhṛdaṁ sarva-bhūtānām (BG 5.29): "Jag är en vän till alla. Jag kan ge dig skydd." Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi. Så du måste ta skydd av Kṛṣṇa; Annars är du en pramatta, lymmel, mūḍha. Kṛṣṇa ger råd som "Gör det här". Men vi är lymmlar, pramatta. Vi tror att "Min son kommer att ge mig skydd, min fru kommer att ge skydd, Min vän kommer att ge mig skydd, min regering kommer att ge skydd. " Alla dessa är nonsens, pramatta. Detta är meningen med pramatta. Försök bara förstå. Pramattaḥ tasya nidhanaṁ paśyann api. (SB 2.1.4).

En annan pramatta är att de som är galna efter sin sinnesnjutning. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4). Det finns en annan vers, nūnaṁ pramattaḥ. De som är pramatta, de som inte tar något ansvar för livet, Ibland stjäl och gör så många felaktiga saker - vikarma. Varför? Pramatta han är också galen. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4). Och varför tar han en risk för att bli straffad? Antag att en man stjäl. Han kommer att straffas. Antingen genom statens lagar eller genom naturlagarna eller Gud, kommer han att straffas. Han kan undkomma statens lagar, men han kan inte undgå naturens lagar eller Gud. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi (BG 3.27). Det är inte möjligt. Precis som naturlagarna: Om du smittas av någon sjukdom, så måste du straffas. Du kommer att lida av den sjukdomen. Det är straff. Du kan inte fly. På samma sätt allt du gör, kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya (BG 13.22). Om du lever som en katt och hund, det är infektion, guṇa, okunnighetens kvalite. Då blir ditt nästa liv en hund. Du måste straffas. Detta är naturlagarna.

Så därför begår en som inte känner till alla dessa lagar så många syndfulla aktiviteter, vikarma. Karma, vikarma, akarma. Karma betyder vad som föreskrivs. Guna-karma. Guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Karma betyder, som det sägs i śāstra, som du har utvecklat en viss typ av den materiella naturens kvaliteter, är din karma enligt följande: Brāhmaṇa-karma, kṣatriya-karma, vaiśya-karma. Så om du följer ... Det är den andliga mästarens och śāstras plikt att utse, När han är brahmacārī, att "du jobbar så här." "Du arbetar som en brāhmaṇa," "Du arbetar som en kṣatriya," "Du fungerar som en vaiśya" och andra, "Śūdra." Så denna uppdelning är gjord av den andliga mästaren. Hur? Yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ varṇābhivyañjakam (SB 7.11.35). Den andliga mästaren kommer att säga att "Du arbetar så här." Så det borde bestämmas. Det är karma, guṇa-karma. Andliga mästaren han ser att han har dessa egenskaper. Det är naturligt. Precis som i skolan, college, blir någon utbildad som en forskare, någon är utbildad som ingenjör, som medicinare, som advokat. Enligt tendensen, praktisk psykologi hos studenten, är han uppmanad att "Du tar denna linje." På samma sätt är dessa fyra divisioner i samhället, mycket vetenskapligt. Så genom guruens instruktion, när han är i gurukula, Han kommer att specificeras i en viss typ av plikt, och om han gör det troget ... Sva-karmaë tam abhyarcya (BG 18.46). Det verkliga syftet är Kṛṣṇamedvetande. Och enligt hans guṇa och karma är han engagerad i en viss yrkesplikt. Ingenting är dåligt förutsatt att det är tänkt för Kṛṣṇas tillfredsställelse. Ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā varṇāśrama-vibhāgaśaḥ (SB 1.2.13). Varṇāśrama-vibhāga måste vara där. Men vad är syftet med varṇāśrama? Helt enkelt genom att bli en brāhmaṇa har han lyckats? Nej. Ingen kan bli framgångsrik om han inte tillfredställer Kṛṣṇa. Det är verklig framgång.