SV/Prabhupada 0628 - Vi accepterar inte sådana saker som "kanske" eller "möjligen." Nej. Vi accepterar vad som är fakta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi accepterar inte sådana saker som "kanske" eller "möjligen." Nej. Vi accepterar vad som är fakta
- Prabhupāda 0628


Lecture on BG 2.13 -- Pittsburgh, September 8, 1972

Så här talas den perfekta kunskapen av Kṛṣṇa:

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati
(BG 2.13)

Dehinaḥ, av den levande själen, förändras kroppen. På liknande sätt, efter döden, efter så kallad död ... För det finns inte någon död. Efter att funktionen hos denna grovkropp upphört, överförs själen till en annan grovkropp. Detta uttalande får vi från Bhagavad-gītā. Och om vi accepterar detta uttalande, "Detta är faktum", börjar vårt andliga liv omedelbart. Utan denna förståelse är det ingen fråga om andlig förståelse. Allt vagt, helt enkelt mental spekulation, "kanske", "möjligen". Dessa teorier vidarebefordras av så kallade forskare och filosofer. Men vi accepterar inte sådana saker som "kanske", "möjligen". Nej. Vi accepterar vad som är faktum. Det handlar inte om tro; Det är en fråga om faktum. Så detta är faktumet.

Nu, hur transmigrerar själen? Antag att efter detta liv får jag ett bättre liv, det är trevligt. Men om jag får en lägre livsform, vad är villkoren då? Antag att i nästa liv får jag ett liv som en katt eller hund eller ko. Antag att du föds igen i Amerika. Men om du byter kropp, förändras hela omständigheterna. Som människa får du allt skydd av staten, Men så snart du blir en annan kropp, antingen träd eller djur, är behandlingen annorlunda. Djur ska till slakteriet träd kapas av. Du kan inte protestera. Så det här är förutsättningen för det materiella livet. Ibland blir vi i högre livsförhållanden, ibland får vi lägre livsförhållanden. Det finns ingen garanti. Det beror på mitt arbete. Det är praktiskt. I det här livet också, om du blir utbildad, så är din framtid väldigt bra. Om du inte är utbildad så är din framtid inte så ljus. På samma sätt kan vi i denna mänskliga livsform göra en lösning på denna upprepade födelse och död. Och det är den enda uppgiften för den mänskliga livsformen, hur man kommer ut ur dessa materiella livsvillkor: Födelse, död, ålderdom och sjukdom. Vi kan skapa en lösning. Och den lösningen är Kṛṣṇamedvetande. Så snart vi blir Kṛṣṇamedvetna ... Kṛṣṇamedvetande betyder Kṛṣṇa, Högsta, Han, Herre, Gud. Vi är en del av Kṛṣṇa. Detta är Kṛṣṇamedvetande. Helt enkelt att förstå det ... Precis som du förstår din far, och dina bröder och dig själv. Ni är alla söner till fadern. Så det är inte svårt att förstå. Som fadern upprätthåller hela familjen, likaså, Kṛṣṇa, Högsta Herren eller Gud, Han har många oräkneliga söner, levande varelser, och Han upprätthåller hela kroppen, hela familjen. Vad är svårigheten? Nästa jobb är att utveckla medvetandet. Precis som en bra son, när han känner att "Far har gjort så mycket för mig. Jag måste betala tillbaka det, eller åtminstone måste jag acceptera vad min far har gjort för mig " Den här känslan kallas Kṛṣṇamedvetande.