SV/Prabhupada 0635 - Själen är i alla levande varelser, även i myran

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Själen är i alla levande varelser, även i myran
- Prabhupāda 0635


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Hängiven: Översättning: "O ättling of Bharata, den som bor i kroppen är evig och kan aldrig dödas. Därför behöver du inte sörja över någon varelse. "

Prabhupāda: Dehī nityam avadhyo 'ja de sarvasya bhārata. Dehe, dehe betyder kropp, inuti kroppen. Detta ämne började, dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā (BG 2.13). Deha, dehī. Deh betyder en som äger kroppen. Precis som guṇī. Āsthate in prata. (?) Den grammatiska. Guṇa, i, deha, i, i prata. (?) Dehin śabda. Så nominativt av dehin śabda är dehī. Dehī nityam, evig. På så många sätt har Kṛṣṇa förklarat. Nityam, evig. Oförstörbar, oföränderlig Det föds inte, det dör inte, det är alltid, ständigt detsamma. Na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). På så sätt säger han igen nityam, evig. Avadhya, ingen kan döda. han är där i kroppen. Men de sarvasya bhārata. Det här är väldigt viktigt. Inte bara i människokroppen är själen där och inte i andra kroppar. Det är nonsens. Sarvasya. I varje kropp. Även i myran, även i elefanten, även i det gigantiska banyan-trädet eller i mikroben. Sarvasya. Själen är där. Men några skojare, de säger att djuren inte har någon själ. Detta är fel. Hur kan man säga att djuret inte har någon själ? Alla. Här är det auktoritativa uttalandet av Kṛṣṇa: sarvasya. Och på andra ställen säger Kṛṣṇa, sarva-yoniṣu kaunteya sambhavanti mūrtayaḥ yāḥ: (BG 14.4) I alla arter av liv, så många former finns där, 8.400.000 olika former av liv, Tāsāṁ mahad yonir brahma. Mahad yonir. Deras källa för kropp är av denna materiella natur. Ahaṁ bīja-pradaḥ pitā: "Jag är den frögivande fadern." Utan far och mor finns det ingen avkomma, så fadern är Kṛṣṇa och modern är den materiella naturen eller andliga naturen.

Det finns två naturer. Det förklaras i den sjunde versen. Den materiella naturen och den andliga naturen. Eller överordnad natur eller lägre natur. Precis som i vår kropp finns det lägre delar och överordnade delar. Kroppen är densamma. Men det finns fortfarande olika delar av kroppen. Vissa av dem anses vara lägre och vissa av dem anses vara överordnade. Även av två händer. Enligt Vediska civilisationen är högra handen den överordnade handen, och vänster hand är den lägre handen. När du vill ge någon något, måste du ge den med höger hand. Om du ger med den vänstra är det förolämpande. Två händer krävs. Varför den här handen är överordnad, den här handen ...? Så vi måste acceptera det Vediska påbudet. Så även om både naturen, den andliga naturen och materiella naturen kommer från samma källa, Absoluta Sanningen ... Janmādy asya yataḥ (SB 1.1.1). Allt härstammar från Honom. Fortfarande finns det lägre natur och högre natur. Vad är skillnaden mellan lägre och högre? I den lägre naturen eller den materiella naturen är Gudsmedvetande nästan noll. De som är i godhetens kvalitet, de har lite gudsmedvetande. Och de som är i lidelsens kvalitet, de har i mindre grad; Och de som är i okunnighetens kvalitet, där finns inget Gudsmedvetande. Helt frånvarande. Grader.