SV/Prabhupada 0636 - De som är lärda, de gör inte en sådan skillnad, att det inte har någon själ

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

De som är lärda, de gör inte en sådan skillnad, att det inte har någon själ"
- Prabhupāda 0636


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Därför är denna kropp, även om den är materiell, från samma källa, fortfarande den lägre. Så när dehī, eller andesjälen, även om den av naturen är överordnad den materiella naturen, men ändå eftersom han är engagerad i den materiella naturen, glömmer han Kṛṣṇa. Detta är processen. Men som det sägs här, att dehe sarvasya (BG 2.30), sarvasya dehe, samma själ finns där. Därför är de som inte är skojare, de som är intelligenta och i fullständig kunskap, de finner ingen skillnad mellan en människa eller ett djur. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ. Eftersom han är paṇḍita, han är en lärd person han vet att andelssjälen är där. Vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe (BG 5.18). Hos den första klassens lärd brāhmaṇa, finns själen, samma kvalitativa själ. Vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe gavi, i kon, hastini, i elefanten, Śuni - śuni betyder hunden - caṇḍāla, den lägsta typen av människa, Överallt är själen där. Det är inte så att själen bara finns i människan eller i högre halvgudar, och stackars djuren har ingen själ. Nej, alla har ... de sarvasya bhārata. Så vem ska vi acceptera? Uttalandet av Kṛṣṇa eller någon nonsensfilosof eller någon så kallad religiös? Vem ska vi acceptera? Vi måste acceptera Kṛṣṇa, den högsta auktoriteten, den Högsta Varelsen. Han säger sarvasya. På många ställen säger Kṛṣṇa. Därför de lärda, de gör inte sådan skillnad, att den inte har någon själ. Alla har själ. Tasmāt sarvāṇi bhūtāni. Återigen säger Han, sarvāṇi bhūtāni. Na tvaṁ śocitum arhasi. Det är din plikt. Kṛṣṇa betonar helt enkelt den punkten att själen är evig, den kan inte dödas. På så många sätt. Kroppen är förgänglig. "Så det är din plikt att slåss. Kroppen kan dödas, kroppen kan förstöras. Men na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Men även efter denna kropps förstörelse finns själen. Han får en annan kropp, det är allt. "Deha, tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Dehāntara-prāptiḥ. Du måste få en annan kropp. Och detta kommer att förklaras i nästa vers också.

För en kṣatriya som är engagerade i kamp, ​​i religiös kamp ... Kampen måste vara religiös kamp. Orsaken måste vara rätt. Då är striderna okej. Så kṣatriya dödar i den religiösa kampen, han är inte ansvarig, han är inte syndig. Det anges. Precis som brāhmaṇa. Han offra ... Han lägger upp ett djur. Det betyder inte att han dödar. På samma sätt är kṣatriya, när han dödar, inte syndig. Detta kommer att förklaras i nästa vers. "Så det är din plikt." "Var inte orolig att du dödar dina släktingar eller din farfar. Ta det från Mig, försäkran, att dehī, avadhya, du kan inte döda, han är evig. " Dehe sarvasya bhārata, den här viktiga punkten bör du notera, Att varje levande varelse, kroppen växer på grund av själen. Kroppen kan vara mycket gigantisk eller mycket liten, det spelar ingen roll. Men ... Därför produceras materia eller växer på plattformen av själen. Inte så att en själ kommer till existens eller att den levande kraften kommer till genom kombinationen av materia. Detta är vetenskaplig poäng. Materia är beroende av själ. Därför kallas det lägre. Yayedaṁ dhāryate jagat(BG 7.5). Dhāryate, den bär. Själen är där; Därför vilar det gigantiska universum på själen. Antingen den högsta själen Kṛṣṇa, eller den lilla själen. Det finns två slags själar. Ātmā och paramātmā. Īśvara och parameśvara.