SV/Prabhupada 0638 - Det är en första klassens yogi, som alltid tänker på Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Det är en första klassens yogi, som alltid tänker på Krishna
- Prabhupāda 0638


Lecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Så i allt ser han bara Kṛṣṇa. Premanajana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti (Bs, 5.38). Sadaiva. De frågar ibland: "Har du sett Gud?" De som verkligen är hängivna, avancerade hängivna, han ser helt enkelt Kṛṣṇa, inget annat. Premanajana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu (Bs, 5,38). Sadaiva betyder alltid. Hṛdayeṣu vilokayanti. Yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Så det här är ...Ju mer du går framåt i Kṛṣṇamedvetande, kommer du helt enkelt bara se Kṛṣṇa. Och om du praktiserar att alltid se Kṛṣṇa, sadā tad-bhāva-bhāvitaḥ ... Yaṁ yaṁ vāpi smaran loke tyajaty ante kalevaram (BG 8.6). Yad yad bhāvam. Så om du alltid tänker på Kṛṣṇa ... Det är Kṛṣṇas instruktion också. Manmanā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). "Tänk alltid på mig." Det är en första klassens yogi, som alltid tänker på Kṛṣṇa. Yoginām api sarveṣāṁ, mad-gatenāntar -ātmanā, bhajate yo māṁ, sa me yuktatamo mataḥ (BG 6.47). Han är förstklassig yogi. Och en hängiven är. Vi har redan ... Annars varför skulle han tänka på Kṛṣṇa? Man-man bhava mad-bhakto mad-yājī. En, bara bhaktas kan alltid tänka på Kṛṣṇa. Man-manā bhava mad-bhaktaḥ. "Eftersom du är Min bhakta är din plikt att alltid tänka på Mig." Är det en mycket svår uppgift? Du ser Kṛṣṇa i templet. Ju mer du ser Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, tjugofyra timmars engagemang i Kṛṣṇamedvetetande betyder att du kommer att övas för att alltid se Kṛṣṇa. Detta är den Kṛṣṇamedvetna rörelsen. Du kan inte glömma Kṛṣṇa ens en stund. Och det är instruktionen. Man-man bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Dessa fyra saker. När det finns Gudsgestalter i templet som du ser och du får ett intryck. När du är ute ur templet kan du också se i ditt hjärta om du har skapat kärlek till Kṛṣṇa. Annars, officiellt, du kommer till templet och så snart som ... "Problem, låt mig glömma det." Det är en annan sak. Men hela processen är avsedd att utveckla kärlek till Kṛṣṇa. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje(SB 1.2.6). Bhaktir adhokṣaje. Det är förstklassigt religiöst system. Detta är förstklassigt religiöst system. Detta Krishnamedvetande är det förstklassiga, högsta religiösa systemet. Varför? Det utbildar människor att tänka på Kṛṣṇa, den Högsta Herren, alltid. Kärleksfull. Inte bara tänker. Vi kan inte tänka på någon om vi inte älskar honom. Om du älskar någon, då kan du alltid tänka på honom. Precis som både älskare och älskade. Säg en pojke, och en annan flicka. Så de är kära. Så båda tänker på varandra alltid. "När ska vi träffas igen, när vi ska träffas igen?" Så på samma sätt, man-manā bhava mad-bhaktaḥ. Du kan bli en hängiven till Kṛṣṇa, du kan alltid tänka på Kṛṣṇa, Förutsatt att du har utvecklat kärlek till Kṛṣṇa. Premanajana-cchurita-bhakti-vilocanena (Bs, 5,38). Genom bhakti kan du utveckla din kärlek till Kṛṣṇa. Det är nödvändigt.