SV/Prabhupada 0645 - En som har förverkligat Krishna. Han lever alltid i Vrindavana

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

En som har förverkligat Krishna. Han lever alltid i Vrindavana
- Prabhupāda 0645


Lecture on BG 6.1 -- Los Angeles, February 13, 1969

Prabhupāda: Ja, vad är er fråga?

Hängiven: Är Kṣīrodakaśāyī närvarande i icke-levande enheter, icke-levande föremål som stenar?

Prabhupāda: Hm?

Hängiven: Är Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu närvarande i icke-levande enheter. I materia.

Prabhupāda: Ja, ja även i atomen.

Hängiven: I hans form med fyra armar liksom..?

Prabhupāda: Ja visst ! Hängiven: Vad är Hans...?

Prabhupāda: Var än Han lever så lever Han tillsammans med sina egna attiraljer. Aṇor aṇīyān mahato mahīyān. Han är större än den största och Han är mindre än den minsta. Sådan är Viṣṇu. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham (BS 5.35). Paramāṇu betyder atom. Du kan inte se ens en atom, hur liten. Han är inne i denna atom. Han är överalt.

Tamal Krishna: Prabhupāda, du sade till oss att varhelst Kṛṣṇa finns till så är denna plats Vṛndāvana. Vad jag undrade över är att om Kṛṣṇa är närvarande i våra hjärtan så betyder detta att det innom vårt hjärta finns...

Prabhupāda: Ja. Någon som är förverkligad, han bor i Vṛndāvana var som helst. En förverkligad själ bor alltid i Vṛndāvana. Caitanya Mahaprabhu har sagd. Om någon har förverkligat Kṛṣṇa så lever han alltid i Vṛndāvana. Han är ingenstans. Precis som Kṛṣṇa eller Viṣṇu lever i allas hjärta, men han lever även i en hunds hjärta. Betyder detta att han är hundaktig? Han lever i Vaikuṇṭha. Fastän han lever i en hunds hjärta så lever han i Vaikuṇṭha En hängiven kan likaså tyckas att leva på något ställe vilket är långt ifrån Vṛndāvana, men han bor i Vṛndāvana. Det är ett faktum. Ja. (slut)