SV/Prabhupada 0646 - Yoga-systemet är inte att hålla på med all sorts nonsens

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Yoga-systemet är inte att hålla på med all sorts nonsens
- Prabhupāda 0646


Lecture on BG 6.2-5 -- Los Angeles, February 14, 1969

Prabhupāda: Vem läser? Hängiven: Vers nummer två. "Det som kallas avsagdhet är detsamma som yoga, eller koppla sig till den Högste, för ingen kan bli en yogi såvida han inte avstår från önskan om sinnestillfredsställelse (BG 6.2)."

Prabhupāda: Här är poängen med yoga-träning. Yoga betyder att sammanlänka. Nu i vårt betingade tillstånd, även om vi är en del av den Högste, men vi är nu separerade. Samma exempel. Detta finger är en del av din kropp, Men om den är separerad, amputerad, har den inget värde. Men så länge den är förenad med denna kropp, dess värde är miljoner dollar eller mer än det. Om det är sjukdom kan du spendera hur mycket som helst för att bota. På samma sätt vi ... För närvarande, i det betingade tillståndet av den materiella existensen, är vi skilda från Gud därför är vi så väldigt ovilliga att tala om Gud, att förstå om Gud, vårt förhållande till Gud. Vi tycker att det bara är slöseri med tid. På det här mötet vet alla att i det här templet, Kṛṣṇamedvetna templet, talar vi om Gud. Eller någon kyrka. Människor är inte särskilt intresserade. De tycker att det är ett slags, det som kallas rekreation, i namn av andliga framsteg, annars är det helt enkelt slöseri med tid. Den här tiden kunde bättre användas för att tjäna lite pengar. Eller njuta på en klubb eller på en restaurang, sinnesnjutning.

Så förringande av Gud betyder sinnesnjutning. De som är för mycket beroende av sinnesnjutning, de är inte, jag menar, lämpliga för yoga-systemet. Yoga-systemet är inte det, att du fortsätter att göra all sorts nonsens av sinnesnjutning. Och bara sitter ner i meditation. Detta är helt enkelt en kolossal bluff. Det har ingen mening. Yoga-systemet är först att känna, kontrollera sinnena, yama, niyama. Det finns åtta olika stadier av övning av yoga. Yama, niyama, āsana, dhyāna, dhāraṇā, prāṇāyāma, pratyāhāra, samādhi. Så i början ska vi först och främst tala i det här kapitlet, Herren Kṛṣṇa kommer att lära dig vad yoga-systemet är. Därför säger Kṛṣṇa i början att ingen kan bli en yogi, om han inte avstår från önskan om sinnesnjutning. Så vem som helst som ger efter för sin sinnesnjutning, han är en nonsens. Han är inte en yogi. Han kan inte vara en yogi. Yoga-systemet är strängt celibat, inget sexliv. Det är yoga-systemet. Ingen kan bli en yogi om han njuter av sexlivet. De så kallade yogierna kommer till ert land och säger, "Ja, du kan göra vad som helst. Du mediterar, jag ger dig något mantra. "Allt det här är nonsens. Här är det auktoritativa uttalandet, att ingen kan bli en yogi om inte han avstår från önskan om sinnesnjutning. Detta är det första villkoret. Fortsätt.

Hängiven: Vers nummer tre. "För en som är en nybörjare i det åttrafaldiga yoga-systemet, sägs arbetet vara medlet. Och för den som redan har uppnått yoga, sägs att alla materiella aktiviteter upphört att gälla (BG 6.3). "

Prabhupāda: Ja. Det finns två steg. En som övar yoga för att nå den perfekta plattformen, Och en som har uppnått den perfekta plattformen. Så, så länge man inte är på den perfekta plattformen, bara försöker göra, på det stadiet finns det så mycket jobb. Det där āsana-systemet, yama, niyama. Så rent allmänt i ert land finns det så många yoga-sammanslutningar. De visar det här āsana-systemet. Hur man sätter sig ner, olika ställningar. Det hjälper. Men det är bara processen för att komma in på den verkliga plattformen. Det är helt enkelt medel. verklig perfektion av yoga-system skiljer sig från den fysiska gymnastikprocessen. Det finns två steg. En etapp försöker nå den perfekta plattformen, Och en annan etapp är en som har nått den perfekta plattformen.