SV/Prabhupada 0648 - Av naturen är vi levande varelser, vi måste handla

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Av naturen är vi levande varelser, vi måste handla
- Prabhupāda 0648


Lecture on BG 6.2-5 -- Los Angeles, February 14, 1969

Hängiven: Innebördsförklaring: "När en person är fullt engagerad i Herrens trancendentala kärleksfulla tjänst, är han nöjd i sig själv och således är han inte längre engagerad i sinnesnjutning eller frukbärande verksamhet. Annars måste man engagera sig i sinnesnjutning, eftersom man inte kan leva utan engagemang. "

Prabhupāda: Ja, det är poängen. Vi måste ha engagemang. Vi kan inte sluta, samma exempel. Du kan inte stoppa ett barns lekar. Eller aktiviteter. Av naturen är vi levande varelser, vi måste agera. Det går inte att stoppa aktiviteterna. Så precis som det sägs, "En sysslolös hjärna är en djävuls verkstad." Så om vi inte har något bra engagemang, så måste du engagera dig i något nonsens. Precis som barn, om han inte är engagerad i utbildning blir han ett bortskämd barn. På samma sätt, våra två verksamheter: antingen materiell sinnesnjutning, Eller Kṛṣṇamedvetande, eller bhakti-yoga eller yoga. Så om jag inte är i yogasystemet, så måste jag vara i sinnesnjutning. Och om jag är i sinnesnjutning är det ingen fråga om yoga. Fortsätt.

Hängiven: "Utan Kṛṣṇamedvetande måste man alltid söka självcentrerad eller utökad självisk verksamhet. Men en Kṛṣṇamedveten person kan göra allt för Kṛṣṇas tillfredsställelse och därigenom vara helt avskild från sinnesnjutning. Den som inte har något sådant förverkligande, måste mekaniskt försöka undvika materiella önskningar innan han upphöjs till toppen av yoga-stegen. "

Prabhupāda: "Yoga-stege". Yoga-stege, det har jämförts med en stege. Precis som steg - i en stor skyskrapa finns steg. Så varje steg är ett framsteg, det är ett faktum. Så hela stegen kan kallas yogasystemet. Men man kan vara på femte steget, en annan kan vara på femtionde steget, en annan kan vara på femhundrade steget, och en annan kan vara på toppen av huset. Så även om hela stegen kallas yogasystem eller trappa, Men en som är på femte steget han kan inte vara lika med den som är på femtionde steget. Eller en som är på femtionde steget, han kan inte jämföras med mannen som är på det femhundrade steget. På samma sätt hittar dukarma-yoga, jñāna-yoga, dhyāna-yoga, bhakti-yoga. Det anges med namnet yoga. Eftersom hela stegen är ansluten till översta våningen. Så varje system är kopplat till Gud, Kṛṣṇa. Men det betyder inte att alla är på översta våningen. En som är på översta våningen, han ska förstås vara i Kṛṣṇamedvetande. Andra, de är precis som femte eller femtio eller femhundra, på så sätt. Det hela kallas stege.