SV/Prabhupada 0651 - Hela yogasystemet går ut på att göra sinnet till vår vän

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hela yogasystemet går ut på att göra sinnet till vår vän
- Prabhupāda 0651


Lecture on BG 6.6-12 -- Los Angeles, February 15, 1969

Prabhupāda: All ära till de församlade hängivna.

Hängivna: All ära till dig Prabhupāda.

Prabhupāda: Sida?

Hängiven: Vers sex. Hängiven: "För den som har övervunnit sitt sinne är det det bästa av vänner. Men för den som har misslyckats med att göra det kommer hans sinne att vara den största fienden (BG 6.6)".

Prabhupāda: Ja. Detta sinne, de pratar om sinnet. Hela yoga-systemet innebär att göra sinnet till vår vän. Sinnet, i materiell kontakt ... Precis som en person i berusat skick, är hans sinne fienden. Det finns en fin vers i Caitanya-caritāmṛta.

kṛṣṇa bhuliya jīva bhoga vāñchā kare
pāśatemāyā tāre jāpaṭiyā dhare
(Prema-vivarta)

Sinnet… Jag är andesjäl, en del av den Högsta Herren. Så snart sinnet är förorenat, gör jag uppror, för jag har lite självständighet. "Varför ska jag tjäna Kṛṣṇa eller Gud? Jag är Gud." Det är helt enkelt en order från sinnet. Och hela situationen vänder. Han är under falskt intryck, illusion, och hela livet är förstört. Och vem har misslyckats med att göra det, om vi misslyckas med att övervinna sinnet, Vi försöker besegra så många saker, imperium, Men om vi misslyckas med att besegra vårt sinne, så även om du erövrar ett imperium, det är ett misslyckande. Hans själva sinne blir den största fienden. Fortsätt.

Hängiven: "För den som har besegrat sinnet är översjälen redan nådd, för han har uppnått lugn. Till en sådan man är lycka och nöd, värme och kyla, ära och vanära detsamma (BG 6.7). "

Prabhupāda: Fortsätt.

Hängiven: "En person sägs vara etablerad i självförverkligande, och kallas en yogi eller mystiker, när han är helt tillfrdställd på grund av förvärvad kunskap och förverkligande. En sådan person är belägen i transcendens och är självkontrollerad. Han ser allt, vare sig det är grus, stenar eller guld, som samma (BG 6.8). "

Prabhupāda: Ja. När sinnet är i jämvikt kommer den här positionen. grus, stenar eller guld, samma värde.