SV/Prabhupada 1065 - Man behöver först och främst lära sig att han inte är den materiella kroppen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

One Has To Learn First Of All That He Is Not This Material Body - Prabhupāda 1065


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Nu när vi är så materiellt besmittade, det kallas för vårat betingade stadium. Betingat stadium. Och det falska egot, det falska medvetandet... Det falska medvetandet visas under intrycket att "Jag är en av produkterna av denna materiella natur." Detta kallas falskt ego. De hela materiella aktiviteterna, yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke (SB 10.84.13). Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke, en som är absorberad i tanken av kroppslig uppfattning. Så, hela Bhagavad-gītā förklarades av Herren eftersom Arjuna representerade sig själv med kroppslig uppfattning. Så man behöver bli fri av den kroppsliga livsuppfattningen. Det är den preliminära aktiviteten för en transcendentalist som vill bli fri, som vill bli befriad. Och han behöver först och främst lära sig att han inte är denna materiella kropp. Så detta medvetande, eller materiellt medvetande... När vi är befriade från detta materiella medvetande, det kallas mukti. Mukti eller befrielse betyder att bli fri från materiellt medvetande. I Śrīmad-Bhāgavata är definitionen av befrielse också beskriven: muktir hitvānyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (SB 2.10.6). Svarūpeṇa vyavasthitiḥ. Mukti betyder befrielse från det besmittade medvetandet av denna materiella värld, och att bli situerad i rent medvetande. Och hela instruktionen, Bhagavad-gītās introduktion, har målsättningen att väcka detta rena medvetande. Vi kommer finna i det sista stadiet av introduktionen till Bhagavad-gītā att Kṛṣṇa frågar Arjuna huruvida han nu är i renat medvetande. Huruvida han var i renat medvetande. Det renade medvetandet är att agera enligt Herrens ledning. Detta är renat medvetande. Det är hela summan och substansen av renat medvetande. Medvetande är redan där, men eftersom vi är delar, därför är vi påverkade. Det finns benägenhet att bli påverkad av de materiella kvaliteterna. Men Herren, eftersom Han är den Högste, Han är aldrig påverkad. Han är aldrig påverkad. Det är skillnaden mellan Herren och den Högste... Den Högsta Herren och...

Så detta medvetande är... Vad är detta medvetande? Detta medvetande är att "Jag är." Vad är jag? I besmittat medvetande betyder detta "Jag är" att "Jag är herren över allt jag skådar." Detta är orent medvetande. Och "Jag är njutaren." Den hela materiella världen rör sig att varje levande varelse tänker att "Jag är herren och skaparen av denna materiella värld." Detta medvetande har två psykiska rörelser eller två psykiska divisioner. En är att "Jag är skaparen," och den andra är "Jag är njutaren." Så den Högsta Herren är i själva verket skaparen, och Han är i själva verket njutaren. Och de levande varelserna, som delar av den Högsta Herren, han är i själva verket inte skaparen eller njutaren, men han är en samarbetare. Precis som hela maskinen. Maskinens del är samarbetaren, är samarbetaren. Eller om vi kan studera uppbyggnaden av vår kropp. Så i kroppen finns händer, det finns ben, det finns ögon, och alla dessa instrument, arbetar, men alla dessa delar av kroppen, de är inte njutare. Magen är njutaren. Benet rör sig från en plats till en annan. Handen samlar, handen förbereder mat, och tänderna tuggar, och allting, alla kroppsdelar, är engagerade i att tillfredsställa magen eftersom magen är det grundläggande faktumet inom organisationen av denna kropp. Och allting bör ges till magen. Prāṇopahārāc ca yathendriyāṇām (SB 4.31.14). Precis som man kan se ett träd grönt genom att hälla vatten i roten. Eller man kan bli hälsosam... Kroppsdelarna—händerna, benen, ögonen, öronen, fingrarna— allting hålls i hälsosamt skick när kroppsdelarna samarbetar med magen. På liknande sätt, den högsta levande varelsen, Herren, Han är njutaren. Han är njutaren och Han är skaparen. Och vi, jag menar, underordnade levande varelser, produkterna av den Högsta Herrens energi, vi är bara menade att samarbeta med Honom. Detta samarbete kommer att hjälpa. Bara som exempel, en god matvara tagen av fingrarna. Om fingrarna tänker att "Varför ska vi ge den till magen? Låt oss njuta." Det är ett misstag. Fingrarna kan inte njuta. Om fingrarna vill ha frukterna av njutningen av denna specifika matvara behöver fingrarna lägga den i magen.