SV/Prabhupada 1066 - Folk med mindre intelligens, de anser att den Högsta Sanningen är opersonlig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

People with Less Intelligence, They Consider The Supreme Truth as Impersonal - Prabhupāda 1066


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Så hela arrangemanget är att den centrala figuren, skapelsens centrala figur, njutningens centrala figur, är den Högsta Herren, och de levande varelserna, de är helt enkelt samarbetare. Genom samarbete, genom samarbete njuter de. Relation är precis som mästaren och tjänaren. Om mästaren är tillfredsställd, om mästaren är helt tillfredsställd, då är tjänarna automatiskt tillfredsställda. Det är lagen. På liknande sätt bör den Högsta Herren tillfredsställas, trots att tendensen att bli skapare, och tendensen att njuta av denna materiella värld är... De är också i de levande varelserna eftersom den är där i den Högsta Herren. Han har skapat, Han har manifesterat den kosmiska världen.

Därför ska vi finna i denna Bhagavad-gītā att den fullständiga helheten, bestående av den högsta härskaren, de behärskade levande varelserna, den kosmiska manifestationen, den eviga tiden, och aktiviteterna, samtliga av dem är fullständigt förklarade. Så hela saken tagen fullständigt sammanlagt kallas den Absoluta Sanningen. Den fullständiga helheten, eller den Högsta Absoluta Sanningen är därför Gudomens fullständiga Personlighet Śrī Kṛṣṇa. Som jag har förklarat, att manifestationen är på grund av Hans olika energier, och Han är den fullständiga helheten.

Den opersonliga Brahman förklaras i Bhagavad-gītā att den opersonliga Brahman är också underordnad den fullständiga personen. Brahmaṇo 'haṁ pratiṣṭhā (BG 14.27). Opersonliga Brahman är också. Den är... Den opersonliga Brahman förklaras mer uttryckligen i Brahma-sūtra som strålarna. Som det finns strålar av solsken, solplanet, på liknande sätt, den opersonliga Brahman är de skinande strålarna av den Högsta Brahman, eller Gudomens Högsta Personlighet. Därför är opersonlig Brahman ett ofullständig förverkligande av den absoluta fullständiga helheten, och även uppfattningen av Paramātmā. Dessa saker förklaras också. Puruṣottama-yoga. När vi ska läsa Puruṣottama-yoga-kapitlet kommer det bli tydligt att den Högsta Personligheten, Puruṣottama, är över den opersonliga Brahman och det delvisa förverkligandet av Paramātmā.

Gudomens Högsta Personlighet kallas sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (BS 5.1). I Brahma-saṁhitā börjar inledningen så här: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ / anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam (BS 5.1)." Govinda, Kṛṣṇa, är alla orsakers orsak. Han är den ursprungliga Herren." Så Gudomens Högsta Personlighet är sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Opersonlig Brahmanförverkligande är förverkligandet av Hans sat-del, evighet. Och Paramātmāförverkligande är förverkligandet av sat-cit, evig kunskapdelsförverkligande. Men förverkligande av Gudomens Personlighet som Kṛṣṇa är förverkligande av alla de transcendentala egenskaperna som sat, cit och ānanda, i fullständig vigraha. Vigraha means form. Vigraha means form. Avyaktaṁ vyaktim āpannaṁ manyante mām abuddhayaḥ (BG 7.24). Folk med mindre intelligens, de anser att den Högsta Sanningen är opersonlig, men Han är en person, en transcendental person. Detta bekräftas i all Vedisk literatur. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). Så, som vi är personer, individuella levande varelser, vi är personer, vi har vår individualitet, vi är alla individuella, på liknande sätt är den Högsta Sanningen, den Högsta Absoluta, Han är också, i den slutliga frågan är Han en person. Men förverkligande av Gudomens Personlighet är förverkligande av alla de tre transcendentala egenskaperna som sat, cit, och ānanda, i full vigraha. Vigraha betyder form. Därför är den fullständiga helheten inte formlös. Om Han är formlös eller om Han är mindre i någon annan del, kan Han inte vara den fullständiga helheten. Den fullständiga helheten måste ha allt inom vår erfarenhet och bortom vår erfarenhet. Annars kan Han inte vara fullständig. Den fullständiga hela Gudomens Personlighet har enorma krafter. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (CC Madhya 13.65, purport). Det förklaras också i Bhagavad-gītā, hur Han agerar i olika potenser. Denna fenomenala värld, eller den materiella världen, där vi nu är placerade, är också fullständig i sig själv eftersom pūrṇam idam (Śrī Īśopaniṣad, åkallan). De 24 elementen av vilka, enligt Sāṅkhyafilosofi, de 24 elementen av vilka denna materiella värld är en temporär manifestering, är fullständigt justerade för att producera fullständiga saker vilka behövs för underhållet och uppehället av detta universum. Ingen extra ansträngning av någon annan enhet behövs för underhållet av universumet. Det är i sin egen tid, uppehållet av den fullständiga helhetens energi, och när tiden är fullständig kommer dessa temporära manifestationer att förintas av det fullständiga arrangemanget av den fullständige.