SV/Prabhupada 1072 - Att lämna denna materiella värld och få vårt eviga liv i det eviga kungariket

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Leaving this Material World and get our Eternal Life in the Eternal Kingdom - Prabhupāda 1072


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Herren närvaro, genom Sin orsakslösa nåd presenterar Han Sig Själv i Sin Śyāmasundara-rūpa. Olyckligtvis hånar folk med mindre intelligens Honom. Avajānanti māṁ mūḍhā (BG 9.11). Bara för att Herren kommer som en av oss och leker med oss precis som en mänsklig varelse, behöver vi inte anse att Herren är en av oss. Det är Hans allsmäktighet att Han presenterar Sig Själv med Sin verkliga form framför oss och visar upp Sina lekar, bara prototypen av Hans boning. Så denna Herrens boning, det finns oräkneliga planeter även i denna brahma-jyotir. Precis som vi har oräkneliga planeter svävande på solstrålarna, på samma sätt, i brahma-jyotir, som utstrålar från den Högsta Herrens boning, Kṛṣṇaloka, Goloka, ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis (BS 5.37), alla dessa planeter är andliga planeter. De är ānanda-cinmaya; de är inte materiella planeter. Så Herren säger,

na tad bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

Så, vem som helst som kan närma sig denna andliga himmel kommer inte behöva komma tillbaka igen i denna materiella himmel. Så länge som vi är i denna materiella himmel, för att inte tala om att närma oss månplaneten... Månplaneten är såklart den närmsta planeten, men även om vi närmar oss den högsta planeten som kallas Brahmaloka, även där har vi samma lidanden från materiellt liv, med det menar jag lidandena av födelse, död, gammal ålder och sjukdomar. Inga planeter i det materiella universumet är fria från dessa fyra principer av materiell existens. Herren säger därför i Bhagavad-gītā, ābrahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna (BG 8.16). De levande varelserna reser från en planet till en annan. Det är inte så att vi helt enkelt kan gå till andra planeter genom mekaniska arrangemang som sputnik. Vem som än önskar åka till en annan planet, det finns en process. Yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25). Om någon vill åka till någon annan planet, säg månplaneten, behöver vi inte försöka gå med en sputnik. Bhagavad-gītā instruerar oss, yānti deva-vratā devān. Dessa månplaneter eller solplaneter, eller planeterna ovan denna Bhūloka, de kallas Svargaloka. Svargaloka. Bhūloka, Bhuvarloka, Svargaloka. Det finns olika klasser av planeter. Så Devaloka, de är kända precis som så. Bhagavad-gītā ger en väldigt enkel formel för att man kan gå till de högre planeterna, Devaloka. Yānti deva-vratā devān. Yānti deva-vratā devān. Deva-vratā, om vi utövar processen av att dyrka den specifika halvguden, då kan vi också åka till den specifika planeten. Vi kan till och med åka till solplaneten, vi kan åka till månplaneten, vi kan åka till den himmelska planeten, men Bhagavad-gītā råder oss inte att åka till någon av dessa planeter i den materiella världen, eftersom till och med om vi går till Brahmaloka, den högsta planeten, vilket kalkulerats av den moderna vetenskapsmannen att vi kan nå den högsta planeten genom att resa med sputnikar i 40,000 år. Det är inte möjligt att leva i 40,000 år och nå detta materiella universums högsta planet. Men om någon hänger sitt liv i dyrkandet av den specifika halvguden kan han närma sig den specifika planeten, som det sägs i Bhagavad-gītā: yānti deva-vratā devān pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ (BG 9.25). På liknande sätt finns det Pitṛloka. På liknande sätt, någon som vill närma sig den högsta planeten, högsta planeten... Den högsta planet betyder Kṛṣṇaloka. I den andliga himlen finns det oräkneliga planeter, sanātana-planeter. eviga planeter vilka aldrig är förgörs, är förstörda. Men utav alla dessa andliga planeter finns en planet, den ursprungliga planeten, vilken kallas Goloka Vṛndāvana. Så denna information finns där i Bhagavad-gītā, och vi ges möjligheten att lämna denna materiella värld och få vårt eviga liv i det eviga kungariket.