SV/Prabhupada 1080 - Sammanfattat i Bhagavad-gītā—En Gud är Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är inte sekterisk Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sammanfattat i Bhagavad-gītā—En Gud är Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är inte sekterisk Gud - Prabhupāda 1080


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Herren säger väldigt högt i Bhagavad-gītā, i den sista delen, ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Herren tar ansvaret. En som överlämnar sig till Herren, Han tar ansvaret att gottgöra, att gottgöra från alla reaktioner från synder.

mala-nirmocanaṁ puṁsāṁ
jala-snānaṁ dine dine
sakṛd gītāmṛta-snānam
saṁsāra-mala-nāśanam
(Gītā-māhātmya 3)

Man renar sig själv dagligen genom att ta ett bad i vattnet, men en som bara en gång badar i Bhagavad-gītā helgade Gangesvatten, hans, det smutsiga materiella livet är fullständigt utrotat.

gītā su-gītā kartavyā
kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ
yā svayaṁ padmanābhasya
mukha-padmād viniḥsṛtā
(Gītā-māhātmya 4)

Eftersom Bhagavad-gītā talas av Gudomens Högsta Personlighet, därför bör folk... Folk kanske inte läser alla andra Vediska litteraturer. Enbart om han uppmärksamt och regelbundet läser och hör Bhagavad-gītā, gītā su-gītā kartavyā... Och man bör adoptera detta sätt med alla medel. Gītā su-gītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ. Eftersom i den nuvarande tidsåldern, folk är förlägna med så många saker, att det knappt är möjligt att avleda sin uppmärksamhet i alla de Vediska litteraturerna. Duger denna enda litteratur eftersom den är de Vediska litteraturens essens, och talad speciellt av Gudomens Högsta Personlighet.

bhāratāmṛta-sarvasvaṁ
viṣṇu-vaktrād viniḥsṛtam
gītā-gaṅgodakaṁ pītvā
punar janma na vidyate
(Gītā-māhātmya 5)

Det sägt att någon som dricker Gangesvatten, också han uppnår frälsning, för att inte säga om Bhagavad-gītā. Bhagavad-gītā är nektaren i hela Mahābhārata, och talas av Viṣṇu. Herren Kṛṣṇa är den ursprunglige Viṣṇu. Viṣṇu-vaktrād viniḥsṛtam. Den kommer ut från munnen på Gudomens Högsta Personlighet. Och gaṅgodakaṁ, Ganges sägs flöda från Herrens lotusfötter, och Bhagavad-gītā flödar från Herrens mun. Det är klart, det är ingen skillnad mellan munnen och fötterna på den Högsta Herren. Trots det kan vi från en neutral position studera att Bhagavad-gītā är viktigare än ens Gangesvattnet.

sarvopaniṣado gāvo
dogdhā gopāla-nandana
pārtho vatsaḥ su-dhīr bhoktā
dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat
(Gītā-māhātmya 6)

Precis... Denna Gītopaniṣad är precis som en ko, och Herren är berömd som cowboy, och Han mjölkade denna ko. Sarvopaniṣado. Och det är essensen av alla Upaniṣader och representerad som kon. Och Herren som expertcowboy, Han mjölkar kon. Och pārtho vatsaḥ. Och Arjuna är precis som kalven. Och su-dhīr bhoktā. Och lärda vismän och rena hängivna, de är menade att ta denna mjölk. Su-dhīr bhoktā dugdhaṁ gītāmṛtaṁ mahat. Nektaren, Bhagavad-gītās mjölk, är menad för lärda hängivna.

ekaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam
eko devo devakī-putra ev
eko mantras tasya nāmāni yāni
karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā
(Gītā-māhātmya 7)

Nu bör världen lära sig läxan från Bhagavad-gītā. Evaṁ śāstraṁ devakī-putra-gītam. Det finns enbart en skrift, en gemensam skrift för hela världen, för hela världens folk, och det är denna Bhagavad-gītā. Devo devakī-putra eva. Och det finns en Gud för hela världen, Śrī Kṛṣṇa. Och eko mantras tasya nāmāni. Och en hymn, mantra, enbart en hymn, en bön, eller en hymn, är att chanta Hans namn, Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Eko mantras tasya nāmāni yāni karmāpy ekaṁ tasya devasya sevā. Och det finns enbart en sysselsättning, och det är att tjäna Gudomens Högsta Personlighet. Om man lär sig från Bhagavad-gītā, då är folk mycket ivriga att ha en religion, en Gud, en skrift, och en sysselsättning eller livsaktivitet. Detta sammanfattas i Bhagavad-gītā. Denna enda, enda Gud är Kṛṣṇa. Kṛṣṇa är inte sektarisk Gud. Kṛṣṇa, från Kṛṣṇa namn... Kṛṣṇa betyder, som vi har förklarat ovan, Kṛṣṇa betyder den högsta njutningen.