TR/Prabhupada 0880 - Krişna Bilincini Krişna'yı Rahatsız Etmek İçin mi Kabul Ettiniz, Yoksa Gerçekyen Ciddi Misiniz

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krişna Bilincini Krişna'yı Rahatsız Etmek İçin mi Kabul Ettiniz, Yoksa Gerçekyen Ciddi Misiniz
- Prabhupāda 0880


730412 - Lecture SB 01.08.20 - New York

Prabhupāda: başlangıçta Kṛṣṇa bilincini kabul ettiyseniz, māyā tarafından bir sürü sıkıntı olacaktır. Māyā ne kadar şaşmaz olduğunuzu test edecektir. Sizi test edecektir. O da Kṛṣṇa'nın vekilidir. Kṛṣṇa'yı rahatsız etmeyi isteyen kimseye izin vermez. Bu nedenle acaba Kṛṣṇa'yı rahatsız etmek için mi Kṛṣṇa bilincini kabul ettiniz yoksa gerçekten ciddi misiniz diye çok sert şekilde test eder. Māyānın işi budur. O yüzden başlangıçta, māyānın testi olacak ve Kṛṣṇa bilincinde ilerlemekte çok sıkıntı duyacaksınız. Ama sarsılmadan kalırsanız... Sarsılmadan kalmak demek kural ve düzenlemeleri takip etmek ve on altı tur mantra söylemek demektir, o zaman değişmeden kalırsınız. Ve ihmal ederseniz, o zaman māyā hemen sizi ele geçirecektir. Māyā her zaman hazırdır. Biz okyanustayız. Her an, rahatsız olabiliriz. O yüzden hiç rahatsızlık duymayan birine paramahaṁsa denir.

Bu nedenle Kuntīdevī: tathā paramahaṁsānām (SB 1.8.20) der. Parama nihai demektir. Haṁsa da kuğu demektir. Yani paramahaṁsa mükemmel haṁsa anlamına gelir. Haṁsa. Denir ki eğer siz... Haṁsa demek kuğu demektir. Kuğuya suyla karışmış süt verirseniz, o süt kısmını alıp su kısmını kenara bırakacaktır. Aynı şekilde, bu maddi dünyayı tanıyan kişi... Maddi dünya iki doğadan yapılmıştır — ikincil doğa ve üstün doğa. Üstün doğa ruhsal hayat ve ikincil doğa da maddi hayat anlamına gelir. Bu dünyanın maddi kısmından vazgeçen ve sadece ruhsal kısmını alan bir kişiye paramahaṁsa denir. Paramahaṁsa. Ruhsal kısmı demek bu maddi...içersinde ne işliyorsa onu bilen kişi demektir. Tıpkı bu beden gibi—sizin bedeniniz, benim bedenim. Bu hareketi, bu beden içerisinde ki ruhtan ötürü olan bedenin faaliyetlerini bilen bir kimse... Bu gerçek hakikattır. Bu yalnızca harici bir örtüdür. Benzer şekilde, Kṛṣṇa'nın tüm bu faaliyetlerin merkezi olduğunu bilen kişi paramahaṁsadır. O paramahaṁsadır. Hakikatı bilir.

Dolayısıyla bhakti-yoga paramahaṁsa içindir, Kṛṣṇa'nın ana hakikat olduğunu bilen içindir. Aham ādir hi devānām (BG 10.2). Mattaḥ sarvaṁ pravartate (BG 10.8). Kṛṣṇa'nın tüm sebeplerin sebebi olduğunu bilen biri teorik olarak değil ama pratik olarak ikna olmuş biri paramahaṁsadır. O yüzden Kuntīdevī, "Sen paramahaṁsalar içinsin, sahtekarlar ve ahmaklar için değil. Sen paramahaṁsalar içinsin" diyor. Tathā paramahaṁsānāṁ munīnām (SB 1.8.20). Munīnām anlayışlı olanlar anlamına gelir. Ayrıca zihinsel kuramcılara, onlara da muni denilir. Munīnām amalātmanām. Amala. Onların kalbinde hiç kirli birşey olmaz. Materyalist kişi kalbi bir sürü kirli şeyle dolu demektir. O kirli şeyler nedir? Bu şehvet ve açgözlülük. Hepsi bu. Kirli şeyler budur. Materyalist insanların hepsi şehvetli ve açgözlüdür. Bu yüzden kalpleri kirli şeylerle doludur. Ve amalātmanām demek bu iki şeyden özgür olan demektir, şehvet ve...

Adananlar: Hırs.

Prabhupāda Eh? Hırs, açgözlülük. Amalātmanām. Onlar için bhakti-yoga. Bu bhakti-yoga arınmış temiz kalpliler içindir, şehvetli ve açgözlüler için değil. Bu... Deneyebilirler. Yavaş yavaş ilerleme kaydedeceklerdir. Ancak bir kişi bir kez bhakti-yogaya yerleşmişse, artık şehvet ve açgözlülük yoktur., Viraktir anyatra syāt. Kişi şehvet arzularından ve algözlükten kurtulmuş mu, test budur. O zaman in bhakti-yogaya yerleşiktir. Paramahaṁsadır. Kuntīdevī alçakgönüllü bir itaatle, "Sen paramahaṁsa, amalātmanām içinsin, munīnām ve bhakti-yoga ile meşgul olanlar içinsim. Ve biz neyiz ki? Biz sadece kadınız. Aşağı sınıftayız. Biz seni nasıl anlayabiliriz?" Bu alçakgönüllülüktür. Herşeyi anladığı halde, yine de sıradan bir kadının pozisyonunu alıyor, "Seni nasıl anlayabilirim ki?" Çok teşekkürler, Hare Kṛṣṇa.

Adananlar: Jaya, tüm yücelikler Śrīla Prabhupāda'ya.