TR/Prabhupada 1057 - Bhagavad-gita Aynı Zamanda Gitopanisad, Vedik Bilginin Özü Olarak da Bilinir

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhagavad-gita Aynı Zamanda Gitopanisad,
Vedik Bilginin Özü Olarak da Bilinir - Prabhupāda 1057


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Prabhupāda:

oṁ ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ

(Cehaletin karanlığıyla kararmış gözlerimi bilginin ışığı ile açan manevi öğretmenime saygı ve hürmetlerimi sunarım.)

śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ
sthāpitaṁ yena bhū-tale
svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ
dadāti sva-padāntikam

(Bu maddi dünyada Rab Caitanya'nın arzusunu yerine yerine getirme misyonunu kurmuş olan Śrīla Rūpa Gosvāmī ne zaman beni lotus ayaklarının altında sığındıracak?)

vande 'haṁ śrī-guroḥ śrī-yuta-pada-kamalaṁ śrī-gurūn vaiṣṇavāṁś ca
śrī-rūpaṁ sāgrajātaṁ saha-gaṇa-raghunāthānvitaṁ taṁ sa-jīvam
sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana-sahitaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaṁ
śrī-rādhā-kṛṣṇa-pādān saha-gaṇa-lalitā-śrī-viśākhānvitāṁś ca

(Manevi öğretmenimin ve adanmış hizmet yolundaki diğer tüm öğremenlerin lotus ayaklarına saygı ve hürmetlerimi sunarım. Bütün Vaişnavalara ve Srila Rupa Gosvami, Srila Sanatana Gosvami, Raghunatha dasa Gosvami, Jiva Gosvami'nin dahil olduğu altı Gosvāmīlere ve onların birlikteliğindekilere saygı ve hürmetlerimi sunarım. Śrī Advaita Ācārya Prabhu'ya, Śrī Nityānanda Prabhu'ya, Śrī Caitanya Mahāprabhu'ya ve Śrīvāsa Ṭhākur'un başı çektiği Onun tüm adananlarına saygı ve hürmetlerimi sunarım. Ve sonra hürmet ve saygılarımı Rab Kṛṣṇa'nın, Srimati Radharani'nin ve Lalita ile Vsakha'nın başı çektiği tüm gopilerin lotus ayaklarına sunarım.)

he kṛṣṇa karuṇā-sindho
dīna-bandho jagat-pate
gopeśa gopikā-kānta
rādhā-kānta namo 'stu te

(Ey benim merhamet okyanusu, sevgili Kṛṣṇa'm, Sen dertlilerin dostu ve yaradılışın kaynağısın. Sen bütün çobanların ustası ve başta Radharani olmak üzere gopīlerin sevgilisisin. Saygı ve hürmetlerimi Sana sunarım.)

tapta-kāñcana-gaurāṅgi
rādhe vṛndāvaneśvari
vṛṣabhānu-sute devi
praṇamāmi hari-priye

(Ten rengi erimiş altını andıran Vṛndāvan'ın kraliçesi olan Rādhārāṇī'ye saygılarımı sunarım. Sen Kral Vṛṣabhānu'nun kızısın ve Rab Kṛṣṇa'nın en sevgilisisin.)

vāñchā-kalpatarubhyaś ca
kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

(Saygı ve hürmetlerimi Rab'bın tüm Vaiṣṇava adananlarına sunarım. Onlar tıpkı arzu ağaçları gibi, herkesin arzularını yerine getirebilirler ve onlar düşmüş ruhlara karşı merhamet doludurlar.)

śrī-kṛṣṇa-caitanya
prabhu-nityānanda
śrī-advaita gadādhara
śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

(Śrī Kṛṣṇa Caitanya'ya, Prabhu Nityānanda'ya, Śrī Advaita'ya, Gadādhara'ya, Śrīvās'a ve Rab Caitanya'nın tüm adananlarına saygı dolu hürmetlerimi sunarım.)

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

(Sevgili Rab'bim ve Rab'bin spiritüel enerjisi, lütfen beni hizmetinizde tutun. Ben artık bu maddi hizmetten utanıyorum şimdi. Lütfen beni Senin hizmetinde tut.)

Kutsal Lütuf A.C. Bhaktivedanta Swami tarafından Gitopanişad önsözü, Śrīmad-Bhāgavatam, Diğer gezegenlere Kolay Yolculuk kitaplarının yazarı, Tanrılığa Dönüş (dergisi) editörü, vs.

Bagavad-gita aynı zamanda Vedik kültürün özü, Gītopaniṣad olarak da bilinir ve Vedik edebiyatındaki en önemli Upaniṣadlardan biridir. Bu Bhagavad-gītā'nın İngilizce bir çok açıklamaları vardır ve Bhagavad-gītā'nın bir diğer İngilizce açıklamasına olan ihtiyaç şu şekilde açıklanabilir. Bir... Amerikan bir hanım, Bayan Charlotte Le Blanc benden kendisine Bhagavad-gītā 'nın okuyabileceği İngilizce bir baskısını tavsiye etmemi istedi. Amerika'da haliyle Bhagavad-gītā'nın birçok İngilizce baskısı var, ama benim şimdiye kadar sadece Amerikada değil aynı zamanda Hindistan'da da gördüğüm, hiç birisinin tam anlamıyla yeterli olduğunun söylenemeyeceğidir çünkü neredeyse hepsi özgün haliyle Bhagavad-gītā'nın ruhuna değinmeden, Bhagavad-gītā açıklaması aracılığıyla kendi fikirlerini ifade etmiş.

Bhagavad-gītā'nın ruhundan Bhagavad-gītā'nın kendisinde bahsedilir. Bu ancak böyle olur. Eğer belirli bir ilaç almak istiyorsak, ilacın etiketinde bahsedilen belli başlı yönlendirmeleri izlemeliyiz. Belli bir ilacı kendi doğrultumuzda ya da bir arkadaşımızın yönlendirmesiyle alamayız, ama ilacı ilaç şişesinin üzerinde bulunan etikette verilen talimata göre ve doktorun yönlendirdiği şekilde kullanmalıyız. Aynı şekilde Bhagavad-gītā da anlatıcının Kendisi tarafından yönlendirildiği şekilde anlaşılmalı veya kabul edilmelidir.