Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

MK/Prabhupada 0001 - Проширете се на десет милиони

From Vanipedia

Revision as of 09:50, 19 October 2018 by Vanibot (talk | contribs) (Vanibot #0023: VideoLocalizer - changed YouTube player to show hard-coded subtitles version)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Проширете се на десет милиони
- Prabhupāda 0001


Lecture on CC Adi-lila 1.13 -- Mayapur, April 6, 1975

Prabhupada: Чаитанја Махāпрабху им вели на сите ачарји... Нитјāнанда Прабху, Адваита Прабху и Śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda тие сите ги извршуваат наредбите на Шри Чаитанја Махāпрабху. Такашто обиди се да го следиш патот на процесот на āчāрји. Тогаш животот ќе биде успешен. А да се стане āчāрја не е многу тешко. Најпрво, треба да станеш многу верен слуга на твојот āчāрја, строго следи го она што тој го вели. Обиди се да го задоволиш и да ја шириш свесноста за Кришна. Тоа е се. Не е воопшто тешко. Обиди се да ги следиш инструкциите на твојот Гуру Махāрāџа и да ја шириш свесноста за Кришна. Тоа е наредбата на Господ Чаитанја.

āmāra ajñāya guru hañā tāra' ei deśa
yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa
(ЧЧ Мадхја 7.128)

„Следејќи ја Мојата наредба, ти стануваш гуру.“ И ако стриктно го следиме системот на āчāрји и се обидуваме најдобро што можеме да ги шириме инструкциите на Кришна. Yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (ЧЧ Мадхја 7.128). Постојат два вида на kṛṣṇa-upadeśa. Upadeśa значи инструкција. Инструкцијата којашто ја дава Кришна, тоа е 'kṛṣṇa'-upadeśa, а исто така и инструкцијата добиена во однос на Кришна, е исто така 'kṛṣṇa'-upadeśa, Kṛṣṇasya upadeśa iti kṛṣṇa upadeśa. Samāsa, śāsti-tat-puruṣa-samāsa. И Kṛṣṇa viṣayā upadeśa, тоа е исто така Kṛṣṇa upadeśa. Bāhu-vrīhi-samāsa. Тоа е начинот на којшто се анализира санскритската граматика. Значи Кришнината upadeśa е Бхагавад Гитā. Тој директно дава инструкции. Така што кога ја шириш оваа kṛṣṇa-upadeśa, едноставно повторувајќи го она што го вели Кришна, тогаш и ти стануваш āчāрја. Воопшто не е тешко. Се е објаснето тука. Едноставно треба да повторуваме како папагал. Не баш како папагал. Папагалот не го разбира значењето; тој само вибрира. Но ти треба да го разбереш и значењето; инаку како ќе го објасниш? Такашто, ние сакаме да ја рашириме свесноста за Кришна. Едноставно подготви се како да ги повториш многу убаво Кришнините упатства, без никакви искривувања. Тогаш, во иднина... Да претпоставиме дека сега има десет илјади. Ќе ги зголемиме на сто илјади. Тоа е потребно. Потоа сто илјади на милион, а милионот на десет милиони.

Посветениците: Харибол! Џаја!

Prabhupada: И така нема да има недостаток на āчāрји, и луѓето многу лесно ќе ја разберат свесноста за Кришна. Такашто направи ја таа организација. Немој да бидеш лажно горд. Следи ги инструкциите на āчāрјите и обиди се да станеш совршен, зрел. Тогаш ќе биде многу лесно да се бориш против мāјā. Да. Āчāрјите, тие објавуваат војна против активностите на мāјā.