PL/Polish Main Page


Czym jest Vanipedia

Vanipedia to dynamiczna encyklopedia nauk (vani) Śrila Prabhupada. Współpracując ze sobą, badamy i kompleksowo opracowujemy nauki Śrila Prabhupada z różnych punktów widzenia i prezentujemy je w przystępny i łatwy do zrozumienia sposób. Budujemy niezrównaną skarbnicę cyfrowych nauk Śrila Prabhupada, oferując mu przez to stałą, ogólnoświatową platformę do nauczania świadomości Kryszny na całym świecie, dla korzyści wszystkich.

Projekt Vanipedia jest globalnym wielojęzycznym przedsięwzięciem, które odnosi sukces dzięki współpracy wielu wielbicieli Śrila Prabhupada, wnoszących swój wkład na różne sposoby. Każdy język znajduje się na różnych etapach rozwoju. Chcemy, aby wszystkie nagrane przez Śrila Prabhupada wykłady i rozmowy oraz jego listy były przetłumaczone na co najmniej 16 języków, z czego 32 języki przetłumaczone co najmniej w 25% - jako ofiarowanie na 50-tą rocznicę jego odejścia w listopadzie 2027 roku. Czy język polski będzie jednym z tych języków?

Linki do Treści w Języku Polskim

Oto wszystkie linki do treści obecnie dostępnych na Vanipedia w języku polskim :

Znajdziesz tutaj wszystkie 1080 filmów Śrila Prabhupada z polskimi napisami.

Każda z tych list odtwarzania to lista lub grupa filmów wideo z polskimi napisami, co umożliwia odtwarzanie filmów jeden po drugim.

Strony z wykładami Śrila Prabhupada, zawierające transkrypcje i filmy.

Krople Nektaru to krótkie urywki z wykładów, rozmów i porannych spacerów Srila Prabhupada. Te krótkie (mniej niż 90-cio sekundowe) klipy audio są bardzo potężne, rozjaśnią twoją duszę i wypełnią ją spokojem i szczęściem!

Manifest ten jest opisem kompletnej misji Vanipedii.

Srila Prabhupada: Założyciel-Acarya ISKCON-u - Oficjalny dokument Rady Zarządzającej (GBC)

Współpracuj z Nami

Dołącz do nas i tłumacz słowa Srila Prabhupada aby dzielić się pomyślnością i dać dostęp do oświecenia ludziom z Polski.

Wybrane śloki z Bhagavad-gity Takiej Jaką Jest

Bhagavad-gita 5.10

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥
brahmaṇy ādhāya karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā karoti yaḥ
lipyate na sa pāpena
padma-patram ivāmbhasā

SYNONYMS

brahmaṇi—the Supreme Personality of Godhead; ādhāya—resigning unto; karmāṇi—all works; saṅgam—attachment; tyaktvā—giving up; karoti—performs; yaḥ—who; lipyate—is affected; na—never; saḥ—he; pāpena—by sin; padma-patram—lotus leaf; iva—like; ambhasā—in the water.

TRANSLATION

One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme God, is not affected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water.

PURPORT

Here brahmaṇi means in Kṛṣṇa consciousness. The material world is a sum total manifestation of the three modes of material nature, technically called the pradhāna. The Vedic hymns, sarvam etad brahma, tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate, and, in the Bhagavad-gītā, mama yonir mahad brahma, indicate that everything in the material world is the manifestation of Brahman; and, although the effects are differently manifested, they are nondifferent from the cause. In the Īśopaniṣad it is said that everything is related to the Supreme Brahman or Kṛṣṇa, and thus everything belongs to Him only. One who knows perfectly well that everything belongs to Kṛṣṇa, that He is the proprietor of everything and that, therefore, everything is engaged in the service of the Lord, naturally has nothing to do with the results of his activities, whether virtuous or sinful. Even one's material body, being a gift of the Lord for carrying out a particular type of action, can be engaged in Kṛṣṇa consciousness. It is beyond contamination by sinful reactions, exactly as the lotus leaf, though remaining in the water, is not wet. The Lord also says in the Gītā: mayi sarvāṇi karmāṇi sannyasya: "Resign all works unto Me [Kṛṣṇa]." The conclusion is that a person without Kṛṣṇa consciousness acts according to the concept of the material body and senses, but a person in Kṛṣṇa consciousness acts according to the knowledge that the body is the property of Kṛṣṇa and should therefore be engaged in the service of Kṛṣṇa.


Wybrane Klipy Wideo Srila Prabhupada


Wybrane Klipy Audio Srila Prabhupada


PL/Polish - Krople Nektaru Srila Prabhupada
"Bhagavad-gītā jest podzielona na trzy części: pierwsze sześć rozdziałów, drugie sześć rozdziałów i trzecie sześć rozdziałów. Podobnie jak książka, która ma twardą okładkę z obu stron, a między okładkami znajduje się spisana treść. Tak samo pierwsze i ostatnie sześć rozdziałów - karma-yoga i jñāna-yoga - są jak ochronna okładka. A dobrze chronione środkowe sześć rozdziałów to bhakti-yoga."
721212 - Wykład BG 06.47 - AhmedabadManifest Vanipedii

↓ Scroll down to read more...

Wprowadzenie

Srila Prabhupada kładł wielki nacisk na swoje nauki, dlatego Vanipedia jest zadedykowana w wyłączności jego pracy składającej się z książek, nagranych wykładów i rozmów, listów, itd. W momencie ukończenia projektu, Vanipedia będzie pierwszą na świecie Vani-świątynią oferującą przestrzeń w której miliony ludzi poszukujących autentycznego duchowego przewodnictwa znajdą odpowiedzi i inspirację płynące z wybitnych nauk Śrila Prabhupada, przestawionych w formacie encykopedii, w tak wielu językach jak jest to możliwe.

Wizja Vanipedii

Współpraca w celu przywołania i w pełnego zamanifestowania wielojęzycznej Vani-obecności Srila Prabhupada, ułatwiając w ten sposób setkom milionów ludzi życie naukami świadomości Kryszny i wspomaganie ruchu sankirtanu Pana Caitanyi Mahaprabhu, aby ponownie uduchowić ludzkie społeczeństwo.

Współpraca

Budowanie encyklopedii do takiego stopnia, który jest zademonstrowany na Vanipedii, jest możliwe jednie przy masowej współpracy tysięcy wielbicieli wspólnie opracowujących i tłumaczących nauki Śrila Prabhupada z wielką dokładnością.

Chcemy ukończyć tłumaczenie wszystkich książek, wykładów, rozmów i listów Śrila Prabhupada w co najmniej 16 językach, i osiągnąć pułap co najmniej 108 języków obecnych na Vanipedia do listopada 2027 roku.

Do października 2017 roku pełna Biblia została przetłumaczona na 670 języków, Nowy Testament został przetłumaczony na 1521 języków, a fragmenty Biblii lub opowiadań biblijnych na 1121 innych języków. Statystyki te pokazują, że nasze cele, mimo iż będące znaczącym wkładem w rozpowszechnianie nauk Śrila Prabhupada, wcale nie są ambitne w porównaniu z wysiłkami, jakie podejmują chrześcijanie, aby szerzyć swoje nauki na całym świecie.

Zapraszamy wszystkich bhaktów, aby dołączyli do nas w tym szlachetnym przedsięwzięciu, przywołując i w pełni manifestując wielojęzyczną Vani-obecność Śrila Prabhupada w sieci dla korzyści WSZYSTKICH ludzi.

Przywoływanie

Śrila Prabhupada przybył nieproszony do Ameryki w 1965 roku. Pomimo tego, że dni jego chwalebnej obecności Vapu zakończyły się w 1977 roku, wciąż istnieje on w swoim Vani, i właśnie tą obecność musimy teraz przywołać. Tylko dzięki naszemu wołaniu i błaganiu aby się pojawił, Śrila Prabhupada to zrobi. Nasze intensywne pragnienie, by go mieć wśród nas, jest kluczem, który umożliwi jego pojawienie się.

Pełna Manifestacja

Nie chcemy tylko częściowej obecności Śrila Prabhupada w naszym życiu. Chcemy jego pełnej Vani-obecności. Wszystkie jego utrwalone nauki powinny zostać w pełni zgromadzone i przetłumaczone na wiele języków. Jest to nasze ofiarowanie dla przyszłych pokoleń ludzi na tej planecie - pełne schronienie (aśraja) nauk Śrila Prabhupada.

Vani-obecność

Pełna Vani-obecność Śrila Prabhupada zamanifestuje się w dwóch fazach. Pierwszą i łatwą fazą jest skompilowanie i przetłumaczenie wszystkich nauk Śrila Prabhupada na wszystkie języki. Druga - i trudniejsza faza - polega na tym, aby setki milionów ludzi w pełni żyło jego naukami.

Różne Sposoby Studiowania

 • Do tej pory w naszych badaniach odkryliśmy 60 różnych sposobów na jakie Śrila Prabhupada instruował bhaktów, żeby czytali jego książki.
 • Studiując książki Śrila Prabhupada na te różne sposoby, możemy je właściwie zrozumieć i przyswoić. Postępując zgodnie z tematyczną metodologią studiowania, można łatwo wniknąć w głębokie znaczenie każdego słowa, frazy, pojęcia lub osobowości, które przedstawia Śrila Prabhupada. Jego nauki są bez wątpienia naszym życiem i duszą, a kiedy dokładnie je przestudiujemy, będziemy mogli dostrzec i doświadczyć obecności Śrila Prabhupada na wiele wzniosłych sposobów.

Dziesięć Milionów Aczarjów

 • Załóżmy, że jest (ich) teraz dziesięć tysięcy. Rozwiniemy się do stu tysięcy. To jest konieczne. Następnie ze stu tysięcy do miliona, a z miliona do dziesięciu milionów. Nie będzie zatem niedoboru aczarjów, a ludzie bardzo łatwo zrozumieją świadomość Kryszny. Twórz zatem tę organizację. Nie bądź niepotrzebnie nadęty. Postępuj zgodnie z instrukcjami aczarji i staraj stać się doskonałym, dojrzałym. Wtedy bardzo łatwo będzie walczyć z mayą. Tak. Aczarjowie wypowiadają wojnę działaniom mayi. – Wykład Śrila Prabhupada z Śri Caitanya-caritamrty, 6 kwietnia 1975 roku

Komentarz

To stwierdzenie Śrila Prabhupada mówi samo za siebie - doskonały plan dla ludzi, by łatwo zrozumieć świadomość Kryszny. Dziesięć milionów upełnomocnionych sziksza uczniów Śrila Prabhupada pokornie żyje instrukcjami naszego Założyciela-Aczarji i zawsze dąży do doskonałości i dojrzałości. Śrila Prabhupada wyraźnie stwierdza "twórz tę organizację." Vanipedia z entuzjazmem pomaga w realizacji tej wizji.

Nauka Świadomości Kryszny

W dziewiątym rozdziale Bhagavad-gity ta nauka o świadomości Kryszny jest nazywana królem wszelkiej wiedzy, królem wszystkich poufnych rzeczy i najwyższą nauką transcendentalnej realizacji. Świadomość Kryszny jest transcendentalną nauką, która może zostać objawiona szczeremu wielbicielowi, który jest przygotowany by służyć Bogu. Świadomości Kryszny nie można osiągnąć przez samo filozofowanie, ani przez kwalifikacje akademickie. Świadomość Kryszny nie jest wiarą, taką jak hinduizm, chrześcijaństwo, buddyzm czy islam, lecz jest nauką. Jeśli ktoś uważnie czyta książki Śrila Prabhupada, zrozumie tę najwyższą naukę Świadomości Kryszny i będzie zainspirowany by rozprzestrzeniać ją na wszystkie osoby, jako prawdziwe dobro.

Ruch Sankirtanu Pana Czaitanyi

Pan Śri Czaitanya Mahaprabhu jest ojcem i inicjatorem ruchu sankirtanu. Ten, kto Go wielbi, ofiarowując swoje życie, pieniądze, inteligencję i słowa dla ruchu sankirtanu, zostaje rozpoznany przez Pana i obdarzony Jego łaską. Wszystkich innych można nazwać głupcami, ponieważ ze wszystkich poświęceń, w które człowiek może zainwestować swoją energię, ofiara dla ruchu sankirtanu jest najbardziej chwalebna. Cały ruch świadomości Kryszny opiera się na zasadach ruchu sankirtanu zainaugurowanego przez Śri Czaitanyę Mahaprabhu. Dlatego ten, kto próbuje zrozumieć Najwyższą Osobę Boga za pośrednictwem ruchu sankirtanu, doskonale zna wszystko. Jest on sumedha, osobą o wielkiej inteligencji.

Ponownie Uduchowione Ludzkiego Społeczeństwa

W chwili obecnej społeczeństwo ludzkie nie znajduje się w ignorancji. Dokonało ono gwałtownego postępu w dziedzinie materialnego komfortu, edukacji i rozwoju gospodarczego na całym świecie. Ale gdzieś w tym społecznym ciele znajduje się słaby punkt, a zatem dochodzi do kłótni na dużą skalę, nawet z najmniejszego powodu. Istnieje potrzeba aby wskazać, w jaki sposób ludzkość może stać się jednością w pokoju, przyjaźni i dobrobycie, we wspólnej sprawie. Śrimad-Bhagavatam spełnia tę potrzebę, ponieważ jest kulturową prezentacją dla ponownego uduchowienia całego ludzkiego społeczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, większość ludzi jest narzędziem w rękach współczesnych polityków i przywódców. Jedynie jeśli nastąpi zmiana w sercach przywódców, może nastąpić radykalna zmiana w atmosferze świata. Celem prawdziwej edukacji powinna być samorealizacja, realizacja duchowych wartości duszy. Każdy powinien pomóc w uduchawianiu światowych działań. Dzięki takim działaniom zarówno wykonawca, jak i wykonywana praca są przepełnieni duchowością i przekraczają siły natury.

Misja Organizacji Vanipedii

 • Ofiarować Śrila Prabhupadzie ciągłą, ogólnoświatową platformę do nauczania, edukowania i szkolenia ludzi w nauce świadomości Kryszny we wszystkich językach świata.
 • Odszukać, odkryć i kompleksowo opracować nauki Śrila Prabhupada z różnych punktów widzenia.
 • Przedstawić Vani Śrila Prabhupada w łatwo dostępny i zrozumiały sposób.
 • Ofiarować kompleksową tematyczną pracę badawczą, aby ułatwić pisanie wielu tematycznych książek opartych na Vani Śrila Prabhupada.
 • Ofiarować zasób programowy dla różnych inicjatyw edukacyjnych opartych na Vani Śrila Prabhupada.
 • Zaszczepić wśród szczerych naśladowców Śrila Prabhupada jednoznaczne zrozumienie konieczności konsultowania się z Vani Śrila Prabhupada w celu uzyskania osobistego przewodnictwa i dostatecznej nauki by reprezentować Go na wszystkich poziomach.
 • Zainteresować zwolenników Śrila Prabhupada ze wszystkich narodów ogólnoświatową współpracą w celu osiągnięcia wszystkich powyższych punktów.

Co Nas Motywuje do Budowania Vanipedii?

 • Akceptujemy że
 • Śrila Prabhupada jest czystym bhaktą, bezpośrednio upełnomocnionym przez Pana Śri Krysznę do angażowania żywych istot w miłosną służbę oddania dla Boga. To upełnomocnienie jest widoczne w jego niezrównanym uwidacznianiu tematów Prawdy Absolutnej w swoich naukach.
 • W obecnych czasach nie było większego nauczyciela filozofii Waisznawa niż Śrila Prabhupada, ani większego krytyka społecznego, który wyjaśnia ten współczesny świat TAKI JAKIM JEST.
 • Śrila Prabhupada chciał, aby jego nauki były szeroko rozpowszechniane i właściwie rozumiane.
 • Tematyczne podejście do nauk Śrila Prabhupada w znacznym stopniu usprawnia proces rozumienia zawartych w nich prawd, oraz tego że istnieje ogromna wartość w badaniu i odkrywaniu i dokładnym opracowywaniu jego nauk z każdego punktu widzenia.
 • Tłumaczenie wszystkich nauk Śrila Prabhupada na dany język jest tym samym, czym zaproszenie Śrila Prabhupada by stale przebywał w miejscu, w których mówi się tym językiem.
 • Będąc fizycznie nieobecnym, Śrila Prabhupada potrzebuje wielu vani-sług do pomocy w tej misji.

Dlatego jesteśmy zadedykowani by stworzyć prawdziwie dynamiczną platformę, która ułatwi szerokie rozpowszechnianie i właściwe zrozumienie doskonałej wiedzy i realizacji zawartych w naukach Śrila Prabhupada, aby można było je wprowadzać w życie z radością. Jest to takie proste. Jedyną rzeczą, która oddziela nas od ukończenia Vanipedii, jest czas i wiele godzin Vani-służby, które mają być jeszcze ofiarowane przez bhaktów, którzy zobowiążą się do zamanifestowania tej wizji.

Bardzo dziękuję wam wszystkim za docenienie mojej pokornej służby, którą usiłuję wykonać z obowiązku nadanego mi przez mojego Guru Maharadża. Proszę wszystkich moich uczniów o współpracę i jestem pewien, że nasza misja będzie posuwać się naprzód bez przeszkód. – List Śrila Prabhupada do Tamala Kryszny dasa (GBC) - 14 sierpnia 1971 roku

Trzy Naturalne Pozycje Śrila Prabhupada

Kultura przyjmowania schronienia u lotosowych stóp nauk Śrila Prabhupada może zostać zrealizowana tylko wtedy, gdy te trzy stanowiska Śrila Prabhupada zostaną obudzone w sercach wszystkich jego zwolenników.

Śrila Prabhupada jest naszym wyjątkowym sziksza-guru

 • Akceptujemy, że wszyscy zwolennicy Śrila Prabhupada mogą doświadczyć jego obecności oraz schronienia w jego naukach - zarówno indywidualnie, jak i podczas omawiania ich ze sobą.
 • Oczyszczamy się i nawiązujemy mocny związek z Śrila Prabhupadem, ucząc się żyć z nim jako naszym przewodnim sumieniem.
 • Zachęcamy bhaktów którzy odczuwają rozłąkę ze Śrila Prabhupadem, do poświęcania czasu na szukanie jego obecności i pocieszenia w jego Vani.
 • Dzielimy współczucie Śrila Prabhupada ze wszystkimi jego zwolennikami, z tymi, którzy przyjmują inicjację w jego linii, jak również z tymi, którzy podążają za nim na różne inne sposoby.
 • Edukujemy bhaktów o prawdziwej pozycji Śrila Prabhupada jako naszego wyjątkowego sziksza-guru i naszej sziszja relacji z nim, w separacji.
 • Ustanawiamy sukcesję sziksza-upełnomocnionych uczniów, którzy podtrzymają dziedzictwo Śrila Prabhupada przez kolejne pokolenia.

Śrila Prabhupada jest Założycielem-Aczarją ISKCON-u

 • Promujemy jego Vani jako główną siłę napędową utrzymującą członków ISKCON-u, którzy są z nim połączeni i wierni, i dzięki temu zainspirowani, entuzjastyczni i zdeterminowani, by uczynić jego ruch wszystkim, czym on chciał żeby był - zarówno teraz, jak i w przyszłości.
 • Popieramy zrównoważony rozwoju standardów bramińskich Waisznawa, opartych na naukach Śrila Prabhupada i jego strategiach nauczania – "kulturze vani."
 • Edukujemy bhaktów o pozycji Śrila Prabhupada jako Założyciela-Aczarji ISKCON-u i naszej służbie dla niego i jego ruchu.

Śrila Prabhupada jest Aczarją dla Całego Świata

 • Zwiększamy ogólnoświatowe zrozumienie wyjątkowej duchowej pozycji Śrila Prabhupada jako aczarji dla całego świata, ustanawiając adekwatność jego nauk we wszystkich kręgach w każdym kraju.
 • Propagujemy kulturę docenienia i szacunku dla nauk Śrila Prabhupada, co prowadzi do aktywnego uczestnictwa w praktykach świadomości Kryszny przez ludzi na całym świecie.
 • Realizujemy założenia Śrila Prabhupada, że dom który on zbudował, to dom w którym może zamieszkać cały świat, poprzez ustanowienie Vani jako jednocześnie fundament i dach – schronienie, aśraya – które chroni ten dom.

Konieczność Ustanowienia Naturalnej Pozycji Śrila Prabhupada

 • Nasze społeczeństwo ISKCON-u potrzebuje inicjatyw edukacyjnych, dyrektyw politycznych i kultury społecznej, aby ułatwić i pielęgnować naturalną pozycję Śrila Prabhupada u jego zwolenników i w jego ruchu. Nie dojdzie do tego automatycznie ani przez pobożne życzenia. Można to osiągnąć jedynie dzięki inteligentnym, skoordynowanym i wspólnym wysiłkom oferowanym przez jego wielbicieli o czystym sercu.
 • Pięć Kluczowych Przeszkód Ukrywających Naturalną Pozycję Śrila Prabhupada w Jego Ruchu:
 • 1. nieznajomość nauk Śrila Prabhupada - on dał instrukcje, ale my nie wiemy, że one istnieją.
 • 2. obojętność wobec nauk Śrila Prabhupada - wiemy, że instrukcje istnieją, ale nie przejmujemy się nimi. Ignorujemy je.
 • 3. błędne zrozumienie nauk Śrila Prabhupada - stosujemy je szczerze, ale z powodu naszej nadmiernej pewności siebie lub braku dojrzałości są one niewłaściwie stosowane.
 • 4. brak wiary w nauki Śrila Prabhupada - głęboko w sercu nie jesteśmy w pełni przekonani i uważamy je za utopijne, nierealistyczne, i niepraktyczne dla "współczesnego świata."
 • 5. rywalizacja z naukami Śrila Prabhupada - z pełnym przekonaniem i entuzjazmem idziemy w zupełnie innym kierunku niż ten, który przekazał nam Śrila Prabhupada, i postępując w ten sposób nakłaniamy innych, aby poszli z nami.

Komentarz

Wierzymy, że te przeszkody można z łatwością pokonać dzięki wprowadzeniu kompleksowych, zorganizowanych programów edukacyjnych i szkoleniowych mających na celu pielęgnowanie naszych relacji z, i poszerzenie naszej wiedzy o naukach Śrila Prabhupada. Uda się to jednak tylko wtedy, gdy zasili je poważne zaangażowanie w stworzenie kultury głęboko zakorzenionej w Vani Śrila Prabhupada. Naturalna pozycja Śrila Prabhupada zamanifestuje się wówczas automatycznie i pozostanie przejrzysta dla wszystkich pokoleń bhaktów.

Wielbiciele są Członkami Ciała Śrila Prabhupada, ISKCON to Jego Ciało, a Vani to Jego Dusza

 • Zawsze powinnaś pamiętać, że cokolwiek robimy, jest to w systemie parampara, pochodzącym od Pana Kryszny. Dlatego nasza miłość powinna być skierowana bardziej na przesłanie niż reprezentację fizyczną. Kiedy mamy miłość do tego przesłania i służymy Mu, automatycznie wykonujemy też służbę oddania dla ciała. – List Śrila Prabhupada do Govindy dasi, 7 kwietnia 1970 roku

Komentarz

Jesteśmy członkami ciała Śrila Prabhupada. Aby z powodzeniem współpracować z nim do jego pełnej satysfakcji, musimy zjednoczyć się z nim w świadomości. Ta jedność rozwija się z naszego pełnego pochłonięcia, przekonania i praktykowania jego Vani. Nasza strategia pełnego sukcesu polega na tym, aby wszyscy przyswoili sobie nauki Śrila Prabhupada i umieścili je w centrum wszystkiego, co robią dla jego ruchu świadomości Kryszny. W ten sposób bhaktowie Śrila Prabhupada będą mogli rozkwitać indywidualnie i w swoich służbach, aby ISKCON stał się solidnym ciałem, które może spełnić pragnienie Śrila Prabhupada aby uratować świat przed całkowitą katastrofą. Wielbiciele wygrywają, GBC wygrywa, ISKCON wygrywa, świat wygrywa, Śrila Prabhupada wygrywa, i Pan Czaitanya wygrywa. Nie będzie przegranych.

Rozpowszechnianie Nauk Parampara

1486 Czaitanya Mahaprabhu pojawia się, aby uczyć świat świadomości Kryszny

1488 Sanatan Goswami pojawia się, aby pisać książki o świadomości Kryszny

1489 Rupa Goswami pojawia się, aby pisać książki o świadomości Kryszny

1495 Raghunath Goswami pojawia się, aby pisać książki o świadomości Kryszny

1500 Mechaniczne prasy drukarskie rewolucjonizują dystrybucję książek w całej Europie

1513 Jiva Goswami pojawia się, aby pisać książki o świadomości Kryszny

1834 Bhaktivinod Thakura pojawia się w celu pisania książek o świadomości Kryszny

1874 Bhaktisiddhanta Sarasvati pojawia się, aby pisać książki o świadomości Kryszny

1896 Śrila Prabhupada pojawia się, aby pisać książki o świadomości Kryszny

1914 Bhaktisiddhanta Sarasvati wprowadza zwrot „brihat-mridanga”

1935 Śrila Prabhupada otrzymuje instrukcję by drukować książki

1944 Śrila Prabhupada rozpoczyna magazyn “Back to Godhead”

1956 Śrila Prabhupada przenosi się do Vrindavan, aby pisać książki

1962 Śrila Prabhupada publikuje swój pierwszy tom Śrimad-Bhagavatam

1965 Śrila Prabhupada udaje się na Zachód, aby rozpowszechniać swoje książki

1968 Śrila Prabhupada publikuje skróconą Bhagavad-gitę, Taką Jaką Jest

1972 Śrila Prabhupada publikuje pełną wersję swojej Bhagavad-gity, Taką Jaką Jest

1972 Śrila Prabhupada ustanawia BBT, aby wydawać swoje książki

1974 Uczniowie Śrila Prabhupada rozpoczynają poważną dystrybucję jego książek

1975 Śrila Prabhupada ukańcza Śri Caitanya-caritamrtę

1977 Śrila Prabhupada przestaje mówić i zostawia Vani pod naszą opieką

1978 Powstaje Bhaktivedanta Archives

1986 Cyfrowo przechowywany materiał na świecie wynosi 1 CD-ROM na osobę

1991 Powstaje World Wide Web (brihat-brihat-brihat mridanga)

1992 Powstaje Bhaktivedanta VedaBase wersja 1.0

2002 Nadchodzi epoka cyfrowa - światowe cyfrowe przechowywanie wyprzedza analog

2007 Cyfrowo przechowywany materiał na świecie wynosi 61 CD-ROM-ów na osobę, co stanowi 427 miliardów (w pełni zapisanych) CD-ROM-ów.

2007 Vani-świątynia Śrila Prabhupada, Vanipedia rozpoczyna budowę w sieci

2010 Świątynia Vapu Śrila Prabhupada, Świątynia Wedyjskiego Planetarium (Temple of Vedic Planetarium) rozpoczyna budowę w Sridhama Mayapur

2012 Vanipedia osiąga 1,906,753 cytatów, 108 971 stron i 13 946 kategorii

2013 500 000 000 książek Śrila Prabhupada zostało rozprowadzonych przez wielbicieli ISKCON-u w 48 lat - średnio 28 538 książek każdego dnia

2019 21 marca, dzień Gaura Purnima o 7:15 czasu środkowoeuropejskiego, Vanipedia świętuje 11 lat zapraszania wielbicieli do wspólnej pracy, aby przywoływać i w pełni zamanifestować obecność Vani Śrila Prabhupada. Vanipedia oferuje teraz 45 588 kategorii, 282 297 stron, ponad 2 100 000 cytatów przedstawionych w 93 językach. Osiągnęło to ponad 1220 wielbicieli, którzy wykonali ponad 295 000 godzin vani-służby. Przed nami jeszcze długa droga, aby ukończyć Vani-świątynię Śrila Prabhupada, dlatego nadal zapraszamy bhaktów do udziału w tej wspaniałej misji.

Komentarz

Rozwijanie się misji Śri Czaitanyi Mahaprabhu pod sztandarem współczesnego ruchu świadomości Kryszny jest bardzo ekscytującym czasem do pełnienia służby oddania.

Śrila Prabhupada, Założyciel-Aczaria Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, wprowadził na światową scenę zmieniający życia fenomen w postaci swoich tłumaczeń, Znaczenia Bhaktivedanty, wykłady, rozmowy i listy. Tu leży klucz do ponownego uduchowienia całego ludzkiego społeczeństwa.

Vani, Osobiste Towarzystwo i Służba w Rozłące - Cytaty


 • Podczas fizycznej nieobecności Mistrza Duchowego ważniejsza jest Vani-służba. Mój mistrz duchowy, Sarasvati Gosvami Thakura, może wydawać się fizycznie nieobecny, ale mimo to, ponieważ próbuję służyć Jego instrukcjom, nigdy nie czuję się oddzielony od Niego. Oczekuję, że wszyscy będziecie przestrzegać tych instrukcji. – List Śrila Prabhupada do Karandhary dasa (GBC), 22 sierpnia 1970 roku


 • Od samego początku byłem bardzo przeciwny impersonalistom i wszystkie moje książki mocno to podkreślają. Tak więc moje ustne instrukcje, jak również moje książki są do waszej dyspozycji. Teraz Wy - GBC konsultując się z nimi otrzymacie właściwe zrozumienie, wtedy nie będzie żadnych zakłóceń. Zakłócenia są spowodowane ignorancją; tam, gdzie nie ma ignorancji, nie ma zakłóceń. – List Śrila Prabhupada do Hayagriwy das (GBC), 22 sierpnia 1970 roku
 • Proszę bądź szczęśliwy w rozłące. Od 1936 roku jestem oddzielony od mojego Guru Maharadża, ale tak długo jak podążam za jego wskazówkami zawsze jestem z nim. Powinniśmy więc wszyscy współpracować, aby zadowolić Pana Krysznę i w ten sposób uczucie rozłąki przekształci się w transcendentalne szczęście. – List Śrila Prabhupada do Uddhavy dasa (ISKCON Press), 3 maja 1968 roku

Komentarz

Śrila Prabhupada oferuje wiele odkrywczych prawd w tej serii stwierdzeń.

 • Osobiste wskazówki Śrila Prabhupada są zawsze dostępne.
 • Powinniśmy być szczęśliwi czując rozłąkę ze Śrila Prabhupadem.
 • Podczas fizycznej nieobecności Śrila Prabhupada ważniejsza jest Vani-służba.
 • Śrila Prabhupada miał bardzo krótki osobisty związek ze swoim Guru Maharadżem.
 • Ustne instrukcje Śrila Prabhupada, jak również jego książki, są do naszego użytku.
 • Odczucia rozłąki ze Śrila Prabhupadem zmieniają się w transcendentalne szczęście.
 • Kiedy Śrila Prabhupada nie jest fizycznie obecny, jeśli podążamy za jego Vani, otrzymujemy jego pomoc.
 • Śrila Prabhupada nigdy nie opuścił towarzystwa Bhaktisiddhanty Sarasvati, nawet na chwilę.
 • Poprzez konsultowanie się z ustnymi instrukcjami Śrila Prabhupada i jego książkami otrzymujemy właściwe zrozumienie.
 • Przestrzegając instrukcji Śrila Prabhupada, nigdy nie poczujemy się od niego oddzieleni.
 • Śrila Prabhupada oczekuje, że wszyscy jego zwolennicy będą stosować się do tych instrukcji, aby stać się jego upełnomocnionymi uczniami siksa.

Używanie Mediów do Propagowania Przekazu Kryszny • Jestem bardzo zachęcony raportami o ogromnym sukcesie waszych programów telewizyjnych i radiowych. W miarę możliwości staraj się zwiększyć ilość programów nauczania, wykorzystując wszystkie dostępne środki masowego przekazu. Jesteśmy współczesnymi Wajsznawami i musimy energicznie nauczać przy użyciu wszystkich dostępnych środków. – List Śrila Prabhupada do Rupanugi dasa (GBC), 30 grudnia 1971 roku


 • Jeśli jesteście w stanie zorganizować wszystko tak, żebym mógł po prostu siedzieć w swoim pokoju i być widzianym przez świat i mówić do świata, to nigdy nie opuszczę Los Angeles. To będzie doskonałość waszej świątyni w L.A. Bardzo, bardzo popieram waszą propozycję by zalać media w całym kraju naszym programem Świadomości Kryszny, i widzę, że przybiera to kształt w waszych rękach, jestem więc zadowolony jeszcze bardziej. - List Śrila Prabhupada do Siddheswara dasa i Krysznakanti dasa, 16 lutego 1972 rokuKomentarz

Podążając śladami swojego Guru Maharadża Śrila Prabhupada znał sztukę angażowania wszystkiego w służbę dla Kryszny.

 • Śrila Prabhupada chce być widziany przez świat i mówić do świata.
 • Śrila Prabhupada pragnie zalać media naszymi programami Świadomości Kryszny.
 • Śrila Prabhupada chce, aby jego książki były rozpowszechniane za pośrednictwem prasy i innych nowoczesnych mediów.
 • Śrila Prabhupada był zachwycony, słysząc o planie tematycznej encyklopedii jego nauk.
 • Śrila Prabhupada mówi, że powinniśmy zwiększyć nasze programy nauczania, używając wszystkich dostępnych środków masowego przekazu.
 • Śrila Prabhupada mówi, że jesteśmy współczesnymi Waisznawami i musimy energicznie nauczać przy użyciu wszystkich dostępnych środków.
 • Śrila Prabhupada mówi, że możemy używać wszystkiego - telewizji, radia, filmów lub czegokolwiek innego - aby mowić o Krysznie.
 • Śrila Prabhupada mówi, że środki masowego przekazu mogą stać się bardzo ważnym narzędziem szerzenia naszego ruchu świadomości Kryszny.

Nowoczesne media, nowoczesne możliwości

Dla Śrila Prabhupada w latach siedemdziesiątych terminy - nowoczesne media i środki masowego przekazu - oznaczały prasę drukarską, radio, telewizję i filmy. Od czasu jego odejścia krajobraz mass mediów dramatycznie przekształcił się i zawiera: Androidy, przechowywanie danych komputerowych w ‘chmurach’, e-booki, sprzedaż internetową, interaktywną telewizję i gry, publikacje online, podcasty i kanały RSS, portale społecznościowe, media nadające online, technologie ekranów dotykowych, internetowe usługi komunikacyjne i dystrybucyjne oraz technologie bezprzewodowe.

W zgodzie z przykładem Śrila Prabhupada, od 2007 roku używamy nowoczesnych technologii mass mediów do kompilowania, indeksowania, kategoryzacji i dystrybucji Vani Śrila Prabhupada.

 • Celem Vanipedii jest zwiększenie widoczności i dostępności nauk Śrila Prabhupada w sieci poprzez oferowanie darmowego, autentycznego, zlokalizowanego w jednym miejscy źródła dla
• Nauczających w ISKCON-ie
• Liderów i administratorów ISKCON-u
• Wielbicieli studiujących i uczestniczących w duchowych kursach
• Wielbicieli pragnących pogłębić swoją wiedzę
• Wielbicieli zaangażowanych w dialogi międzyreligijne
• Tych, którzy tworzą programy nauczania
• Wielbicieli odczuwających rozłąkę z Śrila Prabhupadem
• Liderów zarządzających
• Naukowców
• Nauczycieli i studentów religii
• Pisarzy
• Tych, którzy poszukują duchowości
• Ludzi zaniepokojonych obecnymi problemami społecznymi
• Historyków

Komentarz

Jest jeszcze wiele do zrobienia, żeby uczynić nauki Śrila Prabhupada dostępnymi i widocznymi w dzisiejszym świecie. Współdziałające technologie sieciowe zapewniają nam możliwość przekroczenia wszystkich naszych poprzednich sukcesów.

Vaniseva - Uświęcony akt Służenia Vani Śrila Prabhupada

Śrila Prabhupada przestał mówić 14 listopada 1977 roku, ale Vani, które nam dał, pozostaje zawsze świeże. Jednak nauki te nie osiągnęły jeszcze swojego założonego stanu, ani też nie wszystkie są łatwo dostępne dla jego bhaktów. Zwolennicy Śrila Prabhupada mają święty obowiązek utrwalania i rozdawania Vani wszystkim. Dlatego zachęcamy was do wykonania tej vani-służby.

Zawsze pamiętaj o tym, że jesteś jednym z niewielu ludzi, których wyznaczyłem do prowadzenia mojej pracy na całym świecie, i postawiona przed tobą misja jest ogromna. Dlatego zawsze módl się do Kryszny, aby dał ci siłę do wypełniania tej misji, by robić to, co ja robię. Moim pierwszym zajęciem jest przekazywanie bhaktom odpowiedniej wiedzy i angażowanie ich w służbę oddania. Nie jest to więc dla ciebie trudne zadanie, dałem wam wszystko, dlatego czytajcie i mówcie w oparciu o książki, a wyjdzie na jaw tak wiele nowego światła. Mamy tak wiele książek, że mamy wystarczająco dużo materiału na nauczanie w oparciu o nie przez następne 1000 lat. – List Śrila Prabhupada do Satswarupy dasa (GBC), 16 czerwca 1972 roku

W czerwcu 1972 roku Śrila Prabhupada powiedział, że "mamy tak wiele książek" że mamy "wystarczająco dużo materiału" aby z niego nauczać "przez następne 1000 lat." W tamtym czasie było wydrukowanych tylko 10 tytułów, zatem wraz ze wszystkimi dodatkowymi książkami opublikowanymi przez Śrila Prabhupada od lipca 1972 roku do listopada 1977 objętość materiału wzrosła i ilość lat może być spokojnie rozszerzona do 5000 lat. Jeśli dodamy do tego jego ustne instrukcje i listy, wówczas objętość materiału zwiększy się do 10 000 lat. Musimy profesjonalnie przygotować wszystkie te nauki, aby stworzyć do nich dostęp i pozwolić je odpowiednio zrozumieć, aby mogły być "nauczane" przez cały ten czas.

Nie ma wątpliwości, że Śrila Prabhupada ma nieskończony entuzjazm i determinację, by głosić przesłanie Pana Czaitanyi Mahaprabhu. Nie ma znaczenia, że opuściło nas jego vapu. Srila Prabhupada pozostaje w swoich naukach i dzięki platformie cyfrowej może teraz nauczać nawet szerzej niż wtedy, kiedy był fizycznie obecny. W pełni polegając na łasce Pana Czaitanyi, przyjmijmy misję Vani Śrila Prabhupada, i z postanowieniem poważniejeszym niż kiedykolwiek wcześniej, doskonale przygotujmy jego Vani na 10 000 lat nauczania.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat stworzyłem strukturę, i obecnie jesteśmy więksi niż Imperium Brytyjskie. Nawet Imperium Brytyjskie nie było tak rozległe jak my. Mieli tylko część świata, a my nie zakończyliśmy jeszcze naszego rozwoju. Musimy rozwijać się coraz bardziej i bez ograniczeń. Ale muszę wam przypomnieć, że teraz muszę dokończyć tłumaczenie Śrimad-Bhagavatam. To największy wkład; nasze książki dały nam godną szacunku pozycję. Ludzie nie mają wiary w rytuały kościoła czy świątyni. Te dni minęły. Oczywiście musimy utrzymywać świątynie, jest to konieczne żeby utrzymać naszą duchowość na wysokim poziomie. Sam intelektualizm tego nie zrobi, musi istnieć praktyczne oczyszczanie.

Dlatego proszę was, żebyście stopniowo zwalniali mnie z obowiązków związanych z zarządzaniem, żebym mógł ukończyć tłumaczenie Śrimad-Bhagavatam. Jeśli ciągle muszę zarządzać, wówczas nie mogę pracować nad książkami. Aby tłumaczyć muszę bardzo precyzyjnie dobierać każde słowo, a jeśli jestem zmuszony myśleć o zarządzaniu, nie mogę tego robić. Nie chcę być jak ci łotrzy, którzy przedstawiają spekulacje umysłowe, żeby oszukać publikę. Nie uda się wykonać tego zadania bez współpracy moich wyznaczonych asystentów, GBC, prezydentów świątyń i sannyasinów. Wybrałem swoich najlepszych ludzi na GBC i nie chcę, żeby GBC lekceważyło prezydentów świątyń. Oczywiście możecie konsultować się ze mną, ale jeśli podstawowa zasada jest słaba, w jaki sposób sprawy się potoczą? Więc proszę, pomóżcie mi w zarządzaniu, abym mógł mieć czas na dokończenie Śrimad-Bhagavatam, które będzie naszym trwałym wkładem dla całego świata. – List Śrila Prabhupada do wszystkich członków GBC, 19 maja 1976 roku

W tym miejscu Śrila Prabhupada stwierdza: "to zadanie nie zostanie ukończone bez współpracy z moimi wyznaczonymi asystentami" aby pomóc mu "wnieść trwały wkład dla całego świata." To książki Śrila Prabhupada "dały nam poważną pozycję" i są "największym wkładem dla świata."

Przez lata tak wiele vani-służb było wykonywanych przez wielbicieli BBT, dystrybutorów książek, nauczających, którzy mocno trzymali się słów Śrila Prabhupada, i przez innych wielbicieli, którzy byli oddani rozpowszechnianiu i zachowywaniu Vani w taki czy inny sposób. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Pracując razem za pomocą technologii brhat-brhat-brhat mrdanga (World Wide Web), mamy teraz możliwość zbudowania niezrównanej Vani Śrila Prabhupada w bardzo krótkim czasie. Naszą propozycją jest zjednoczenie sił vani-służby i zbudowanie Vani-świątyni, aby została ukończona do 4 listopada 2027 roku, kiedy to wszyscy będziemy świętować ostateczne 50-lecie. 50 lat służby dla Śrila Prabhupada w separacji. Będzie to bardzo odpowiednie i piękne ofiarowanie miłości do Śrila Prabhupada i chwalebny dar dla wszystkich przyszłych pokoleń jego wielbicieli.

Cieszę się, że nazwałeś swoją prasę drukarską Radha Press. To bardzo satysfakcjonujące. Niech wasza Radha Press wzbogaci się o publikacje wszystkich naszych książek i literatury w języku niemieckim. To bardzo ładne imię. Radharani jest najlepszą, największą służką Kryszny, a maszyna drukarska jest obecnie największym medium służącym Krysznie. Dlatego tak naprawdę jest przedstawicielem Śrimati Radharani. Bardzo mi się podoba ten pomysł. – List Śrila Prabhupada do Jaya Gowindy dasa (kierownika produkcji książek), 4 lipca 1969 roku

Przez większą część XX wieku prasa drukarska dostarczała narzędzi do skutecznej propagandy dla wielu grup ludzi. Śrila Prabhupada przyznał, że komuniści rozpowszechniali swoje wpływy w Indiach za pośrednictwem broszur i książek w bardzo umiejętny sposób. Śrila Prabhupada użył tego przykładu, by wyrazić, jak chciał stworzyć wielki program propagandowy dla świadomości Kryszny, rozprowadzając jego książki na całym świecie.

Teraz, w XXI wieku, stwierdzenie Śrila Prabhupada "największe medium do służenia Krysznie w chwili obecnej" może bez wątpienia mieć odniesienie do dynamicznie rosnącej i niezrównanej siły publikacji i dystrybucji w Internecie. W Vanipedii przygotowujemy nauki Śrila Prabhupady do właściwej prezentacji na tej nowoczesnej platformie masowej dystrybucji. Śrila Prabhupada stwierdził, że Radha Press jego bhaktów w Niemczech była "naprawdę przedstawicielem Śrimati Radharani." Jesteśmy pewni, że uznałby Vanipedię także za przedstawiciela Śrimati Radharani.

Wielbiciele ISKCON-u zbudowali już tak wiele pięknych Vapu-świątyń - zbudujmy teraz przynajmniej jedną wspaniałą Vani-świątynię. Świątynie Vapu ofiarowują święte darśany form Pana, a świątynia Vani będą ofiarowywać święty darśany nauk Pana i Jego czystych bhaktów, przedstawionych przez Śrila Prabhupada. Praca wielbicieli ISKCON-u będzie oczywiście bardziej skuteczna, gdy nauki Śrila Prabhupada będą usytuowane w ich należnej, godnej czci pozycji. Teraz jest wspaniała okazja dla wszystkich jego obecnych "wyznaczonych asystentów" do przyjęcia misji vani budowania Vani-świątyni i zainspirowania całego ruchu do uczestnictwa.

Tak jak ta ogromna i piękna świątynia Vapu powstająca nad brzegiem Gangesu w Sridham Mayapur ma przeznaczenie by pomóc w szerzeniu łaski Pana Czaitanyi na całym świecie, tak samo Vani-świątynia nauk Śrila Prabhupada wzmocni misję jego ISKCONu, by rozpowszechniać na całym świecie i ustanowić naturalną pozycję Śrila Prabhupada na nadchodzące tysiące lat.

Vaniseva - Podjęcie Praktycznego Działania, by Służyć

 • Ukończenie Vanipedii oznacza, że nauki Śrila Prabhupada zostaną przedstawione w taki sposób, w jaki nigdy wcześniej dzieła jakiegokolwiek nauczyciela duchowego nie zostały przedstawione. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej świętej misji. Razem damy Śrila Prabhupadzie wyjątkowy dostęp na światową skalę możliwą tylko za pośrednictwem sieci.
 • Naszym pragnieniem jest uczynienie Vanipedii encyklopedią nr 1 dla nauk Śrila Prabhupada w wielu językach. Będzie to możłiwe jedynie dzięki szczeremu zaangażowaniu, poświęceniu i wsparciu wielu wielbicieli. Do tej pory ponad 1220 wielbicieli uczestniczyło w tworzeniu Vanisource i Vaniquotes oraz tłumaczeń w 93 językach. Teraz, aby ukończyć Vaniquotes i zbudować artykuły Vanipedia, Vanibooks, Vanimedia i kursy Vaniversity, potrzebujemy większego wsparcia ze strony wielbicieli o następujących umiejętnościach:
• Administracja
• Opracowywanie
• Rozwój programów nauczania
• Projektowanie i układ
• Finanse
• Zarządzanie
• Promocja
• Research
• Utrzymanie serwerów
• Rozwój witryny
• Programowanie komputerowe
• Nauczanie
• Redagowanie techniczne
• Szkolenia
• Tłumaczenia
• Pisanie
 • Vani-słudzy oferują służbę ze swoich domów, świątyń i biur, lub mogą dołączyć do nas w pełnym wymiarze godzin na pewne okresy w Sridham Mayapur lub Radhadesh.

Dotacje

 • Przez ostatnie 12 lat Vanipedia była finansowana głównie z dystrybucji książek z Bhaktivedanta Library Services a.s.b.l. Aby kontynuować jej budowę, Vanipedia potrzebuje finansowania przekraczającego obecne możliwości BLS. Po ukończeniu, Vanipedia może być utrzymywana przez małe datki wielu wdzięcznych użytkowników. Ale na razie, aby ukończyć początkowe fazy budowania darmowej encyklopedii, kluczowe znaczenie ma wsparcie finansowe.
 • Osoby chcące wesprzeć Vanipedię mogą wybrać jedną z następujących opcji

Sponsor: Osoba przekazująca dowolną kwotę

Patron wspierający: indywidualna osoba lub osoba prawna przekazująca co najmniej 81 euro

Patron utrzymujący: indywidualna osoba lub osoba prawna przekazująca co najmniej 810 euro z możliwością dokonania 9 miesięcznych płatności w wysokości 90 euro

Patron rozwoju: pojedyncza osoba lub osoba prawna przekazująca 8,100 euro z możliwością 9 płatności rocznych w wysokości 900 euro

Główny Patron: Indywidualna osoba lub osoba prawna przekazująca 81,000 euro z możliwością 9 płatności rocznych w wysokości 9 000 euro

Jesteśmy Wdzięczni - Modlitwy

Jesteśmy Wdzięczni

Dziękujemy Ci, Śrila Prabhupada
za danie nam możliwości by Ci służyć.
Dołożymy wszelkich starań, aby zadowolić Cię w twojej misji.
Niech Twoje nauki dają schronienie milionom szczęśliwych dusz.


Drogi Śrila Prabhupada,
proszę upełnomocnij nas
wszystkimi dobrymi cechami i umiejętnościami
i nadal przysyłaj nam długoterminowo
szczerze zadedykowanych wielbicieli i zasoby
by z powodzeniem zbudować Twoją wspaniałą Vani-świątynię
dla dobra wszystkich.


Droga Śri Śri Panca Tattvo,
proszę pomóżcie nam stać się drogimi wielbicielami Śri Śri Radha Madhavy
i drogimi uczniami Śrila Prabhupada i naszego Guru Maharaja
poprzez dalsze umożliwianie nam wykonywania ciężkiej i inteligentnej pracy
w misji Śrila Prabhupada
dla przyjemności jego wielbicieli.

Dziękujmy za wzięcie tych modlitw pod uwagę

Komentarz

Tylko dzięki upełnomacniającej łasce Śrila Prabhupada, Śri Śri Panca Tattvy i Śri Śri Radha Madhavy możemy mieć jakąkolwiek nadzieję na wykonanie tego herkulesowego zadania. Dlatego nieustannie modlimy się o ich łaskę.


Inne źródła

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa - kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare - hare rāma hare rāma - rāma rāma hare hare