Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

BG/Vanipedia's Manifesto

From Vanipedia

Contents

SPRabhupada.jpg

Въведение

Шрила Прабхупада отдаваше голямо значение на своите наставления, затова Ванипедия е изцяло посветена на неговото творчество, което включва книги, записани лекции и разговори, писма и т. н. Ванипедия ще бъде първият Вани-храм в света който предлага свещено пространство, където милиони хора, търсещи автентично духовно знание, ще могат да намерят отговори и вдъхновение от великото учение на Шрила Прабхупада, представено в енциклопедичен формат на възможно най-много езици.

Визията на Ванипедия

Да работим заедно, за да призовем и пресъздадем многоезичното Вани-присъствие на Шрила Прабхупада и по този начин да помогнем на стотици хиляди хора да приложат на практика науката за Кришна съзнание и също така да помогнем на санкиртан движението на Бог Чайтания Махапрабху да възроди духовно човечеството.

Съдействие

Да се създаде енциклопедия на нивото, на което е замислена Ванипедия, е възможно единствено благодарение на масовата съвместна работа на хиляди предани, които усърдно компилират и превеждат учението на Шрила Прабхупада.

Ние искаме до ноември 2027 г. да завършим превода на всички книги, лекции, разговори и писма на Шрила Прабхупада на поне 16 езика и да представим части от неговото учение във Ванипедия на поне още 108 езика.

По данни от октомври 2017 Библията е преведена на 670 езика, Новия Завет на 1521 езика, а различни части и истории от Библията на още 1121 езика. Тези статистики показват, че макар нашата цел да е разпространието на учението на Шрила Прабхупада в голям мащаб, тя всъщност съвсем не е толкова амбициозна в сравнение с усилията, които християните правят, за да разпространят своето учение в цял свят.

Ние каним всички предани да се присъединят към това благородно начинание, за да призовем и напълно да проявим многоезичното Вани-присъствие на Шрила Прабхупада в мрежата за благото на ЦЯЛОТО човечество.

Призоваване

През 1965 г. Шрила Прабхупада пристигна неканен в Америка. Въпреки че дните от неговото славно Вапу-присъствие свършиха през 1977 г., той все още присъства в своето Вани и това е присъствието, което сега трябва да призовем. Само като призоваваме и молим Шрила Прабхупада, той ще се появи пред нас. Нашето силно желание той да е при нас е ключът, с който можем да постигнем това.

Пълно проявление

Ние не искаме частичното присъствие на Шрила Прабхупада сред нас. Искаме неговото пълно Вани-присъствие. Цялото му записано учение трябва да бъде компилирано и преведено на много езици. Това е нашият дар за идните поколения на тази планета - пълен подслон (ашрая) в учението на Шрила Прабхупада.

Вани-присъствие

Пълното Вани-присъствие на Шрила Прабхупада ще се прояви в две фази. Първата - по-лесна фаза - е да се събере и преведе цялото му учение на всички езици. Втората - по-трудна фаза - е стотици милиони хора изцяло да практикуват неговите наставления.

Различни методи на изучаване

 • В проучванията, които сме направили досега, сме открили, че Шрила Прабхупада е описал 60 различни начина за четене и изучаване на неговите книги.
 • Като изучаваме книгите на Шрила Прабхупада по тези начини, можем правилно да ги разберем и усвоим. Като използваме тематична методология за изучаването им и след това за компилирането им, лесно можем да вникнем в дълбокото значение на всяка дума, фраза, понятие или личност, които Шрила Прабхупада описва. Неговите наставления са без съмнение най-ценното за нас и когато ги изучаваме старателно, ще можем в дълбочина да разберем и да усетим присъствието на Шрила Прабхупада.

Десет Милиона Ачарии

 • Да речем, че сега сме десет хиляди. Трябва да се разраснем до сто хиляди. Това е необходимо. След това от сто хиляди до един милион, и от един милион до десет милиона. По този начин няма да има недостиг на ачарии и хората ще разберат Кришна съзнание много лесно. Тогава организирайте се. Не бъдете горделиви. Следвайте наставленията на своя ачария и се опитайте да се усъвършенствате, да узреете. Тогава много лесно ще се сражавате с майа. Да. Ачариите обявяват война срещу дейностите на майа. – Лекция на Шрила Прабхупада върху Шри Чайтаня-чаритамрита, 6 април 1975

Коментар

Това изказване на Шрила Прабхупада разкрива неговата мисия и говори само за себе си - какъв е съвършеният план хората да могат лесно да разберат Кришна съзнание. Десет милиона упълномощени шикша-ученици на Шрила Прабхупада, които смирено следват наставленията на нашия основател-ачария и постоянно се стремят към съвършенство и зрелост. Шрила Прабхупада ясно заявява "организирайте се" и Ванипедия помага с ентусиазъм за осъществяването на тази визия.

Науката на Кришна съзнание

В девета глава на Бхагавад-гита науката за Кришна съзнание се нарича царя на знанието, царя на всички поверителни неща и върховната наука на трансценденталното познание. Кришна съзнание е трансцендентална наука, която може да се разкрие на искрен предан, който е готов да служи на Бога. Кришна съзнание не се постига със сухи философски аргументи или с академична титла. Кришна съзнание не е вероизповедание като хиндуизма, християнството, будизма или исляма, а е наука. Ако човек внимателно чете книгите на Шрила Прабхупада, ще разбере най-висшата наука, Кришна съзнание и ще се вдъхнови да я даде на всички хора, защото тя допринася за тяхното истинско благосъстояние.

Санкиртан движението на Бог Чайтаня

Бог Шри Чайтаня Махапрабху е бащата и основателят на санкиртан движението. Този, който Го обожава, като посвети своя живот, пари, интелигентност и реч на санкиртан движението, получава признанието на Бога и Неговата благословия. Всички останали са до някаква степен неинтелигентни, защото от всички начинания, за които човек може да пожертва силите си, жертвата в името на санкиртан движението е най-велика. Цялото движение за Кришна съзнание се основава на принципите на санкиртан движението, започнато от Шри Чайтаня Махапрабху. Следователно, който се опитва са разбере Върховната Божествена Личност посредством санкиртан движението, има съвършено знание. Той е сумедхас, човек с изключителна интелигентност.

Духовно възраждане на човешкото общество

В днешно време човечеството не се намира в мрака на забвението. Постигнат е бърз напредък в областта на материалния комфорт, образование и икономическо развитие в цял свят. Но някъде в тялото на обществото има рана и затова избухват мащабни конфликти дори за незначителни неща. Нужни са указания, които да помогнат на човечеството да се обедини в мир, приятелство и благоденствие в името на една обща цел. Шримад-Бхагаватам може да задоволи тази потребност, защото е описание на духовната култура, която ще възроди цялото човешко общество. Повечето обикновени хора са марионетки в ръцете на съвременните политици и народни лидери. Ако те променят сърцата си, атмосферата в обществото рязко ще се промени в цял свят. Целта на истинското образование трябва да бъде самопознанието, постигането на духовните цели на душата. Всеки трябва да помогне да се одухотворят всички начинания в този свят. Тогава както извършителят, така и самата работа ще бъдат заредени с духовност и ще се издигнат над гуните на материалната природа.

Декларация за мисията на Ванипедия

 • Да предложим на Шрила Прабхупада постоянна платформа в цял свят за проповядване, просвещаване и обучение на хората в науката на Кришна съзнание на всички езици.
 • Да изследваме, откриваме и цялостно да компилираме учението на Шрила Прабхупада от различни гледни точки.
 • Да изложим Вани на Шрила Прабхупада по лесно достъпен и разбираем начин.
 • Да създадем база от изчерпателни тематични изследвания, които да се използват при написването на актуални книги, които почиват на Вани на Шрила Прабхупада.
 • Да предложим източници на информация за различни образователни инициативи, свързани с Вани на Шрила Прабхупада.
 • Да внушим на искрените последователи на Шрила Прабхупада непоклатимото убеждение за необходимостта да се обръщат към Шрила Прабхупада Вани лично за себе си, както и да станат достатъчно компетентни, за да могат да представят Шрила Прабхупада на всички нива.
 • Да привлечем последователи на Шрила Прабхупада от всички националности, които заедно да се стремят към постигането на горните цели.

Какво ни мотивира, за да изградим Ванипедия?

 • Ние приемаме, че:
 • Шрила Прабхупада е чист предан, който е лично упълномощен от Бог Кришна да ангажира живите същества в любовно предано служене на Бога. Доказателството, че той е упълномощен, е неговото несравнимо изложение на Абсолютната истина в произведенията му.
 • В днешно време няма по-велик учител на вайшнавската философия и по-добър обществен критик, който обяснява съвременния свят ТАКЪВ, КАКЪВТО Е от Шрила Прабхупада.
 • Учението на Шрила Прабхупада ще бъде главното убежище за милиони негови последователи от всички бъдещи поколения.
 • Шрила Прабхупада иска неговото учение да се разпростани широко и да бъде правилно разбрано.
 • Тематичният подход към учението на Шрила Прабхупада значително подпомага процеса на изучаването на истините в него и проучването, откриването и компилирането на неговото учение от всяка гледна точка има голяма стойност.
 • Превеждането на цялото учение на Шрила Прабхупада на даден език означава да поканим Шрила Прабхупада вечно да живее там, където се говори този език.
 • При физическото отсъствие на Шрила Прабхупада са нужни много вани-слуги, които да помогнат на тази негова мисия.

Затова ние поемаме задължението да създадем истински динамична платформа, която да спомогне за широкото разпространение и правилното разбиране на съвършеното знание и реализации, които откриваме в учението на Шрила Прабхупада, за да могат хората с радост да ги приложат в живота си. Това е всичко. Единственото, което ни разделя от завършването на Ванипедия, е времето и множеството часове на свещена Вани-сева, които трябва да се вложат от преданите, посветили се на тази мисия.

Много благодаря на всички вас, за това, че оценявате скромното служене, които се опитвам да отдавам като дълг, възложен ми от моя Гуру Махараджа. Моля всичките си ученици да работят заедно и съм сигурен, че мисията ни несъмнено ще се разрасне. – Писмо на Шрила Прабхупада до Тамала Кришна дас (GBC) - 14 август, 1971 г.

Трите изначални позиции на Шрила Прабхупада

Получаването на подслон в лотосовите нозе на Шрила Прабхупада и неговото учение е възможно само когато всичките му последователи приемат в сърцата си тези три негови позиции:

Шрила Прабхупада е нашият главен шикша-гуру

 • Приемаме, че всички последователи на Шрила Прабхупада могат да почувстват присъствието му и да получат подслон в учението му -- както индивидуално, така и когато говорят за него помежу си.
 • Пречистваме се и изграждаме силна връзка с Шрила Прабхупада, като се учим да живеем, следвайки го като нашата съвест.
 • Насърчаваме преданите, които страдат от раздялата с Шрила Прабхупада, да отделят време, за да потърсят присъствието му и да намерят утеха в неговото Вани.
 • Споделяме милостта на Шрила Прабхупада с всичките му последователи -- както тези, които са получили посвещение в неговото движение, така и тези, които го следват по други начини.
 • Обясняваме на преданите истинската позиция на Шрила Прабхупада на главен шикша-гуру и нашата шишя-връзка с него в раздяла.
 • Обучаваме приемници на Шрила Прабхупада, негови упълномощени шишя-ученици, които ще запазят наследството му за бъдещите поколения.

Шрила Прабхупада е ачария-основател на ИСКОН

 • Популяризираме Вани на Шрила Прабхупада като основната движеща сила, благодарение на която членовете на ИСКОН са свързани с него и имат вяра в него и която им дава вдъхновение, сили и решителност да постигнат всичко, което той е искал за движението -- както сега, така и в бъдеще.
 • Насърчаваме пълноценното развитие на принципите на вайшнава-брахминската култура, които се основават на учението на Шрила Прабхупада и неговите похвати на проповядване, "Вани-култура".
 • Разкриваме на преданите истинската позиция на Шрила Прабхупада като ачария-основател на ИСКОН и същността на нашето служене за него и движението му.

Шрила Прабхупада е световен ачария

 • Проповядваме за духовното величие на Шрила Прабхупада като световен ачария, като изтъкваме актуалното значение на учението му във всички общности и всички държави.
 • Вдъхновяваме хората от цял свят да ценят и да уважават учението на Шрила Прабхупада, като по този начин започнат активно да практикуват Кришна съзнание.
 • Разбираме твърдението, че Шрила Прабхупада е построил дом, в който може да живее целият свят, като приемаме неговото Вани като основите и същевременно покрива на този дом, -- убежището, ашрая -- който го пази.

Жизнено важно за утвърждаването на изначалната позиция на Шрила Прабхупада

 • Нашето общество, ИСКОН, има нужда от образователни инициативи, политическа насока и социална култура, за да може да се затвърди изначалната позиция на Шрила Прабхупада за неговите последователи и в движението му. Това няма да се получи от само себе си или само с добри намерения. Може да се постигне само със съвместните и целенасочени усилия на негови последователи с чисти сърца.
 • Пет основни препятствия, които забулват изначалната позиция на Шрила Прабхупада в неговото движение:
 • 1. невежество по отношение на учението на Шрила Прабхупада – той ни е оставил наставления, за които не знаем, че съществуват.
 • 2. безразличие към учението на Шрила Прабхупада – знаем за неговите наставления, но не ги взимаме под внимание. Пренебрегваме ги.
 • 3. неправилно разбиране на учението на Шрила Прабхупада – искрено следваме наставленията му, но заради нашата самоувереност или липса на зрелост не ги прилагаме както трябва.
 • 4. липса на вяра в учението на Шрила Прабхупада – дълбоко в себе си не сме напълно убедени и мислим, че са утопия и че не са реалистични или практични за "съвременния свят".
 • 5. конкуренция с учението на Шрила Прабхупада – тръгваме с пълно убеждение и ентусиазъм в коренно различна посока от тази, определена от Шрила Прабхупада, и по този начин увличаме и други да ни следват.

Коментар

Вярваме, че тези препятствия могат да се преодолеят с въвеждането на цялостни, организирани образователни програми и курсове за обучение, които да укрепят връзката ни с Шрила Прабхупада и да задълбочат знанията ни за неговото учение. Но това ще стане само, ако лидерите направят сериозни усилия, за да създадат култура, която се основава на Вани на Шрила Прабхупада. Така изначалната позиция на Шрила Прабхупада ще бъде и ще остане осезаема за всички поколения от предани.

Преданите са крайниците на Шрила Прабхупада, ИСКОН е тялото му, а неговото Вани е душата му • Направете корицата на книгата много привлекателна, за да могат хората веднага да поискат да прочетат знанието, изложено в нея. Корицата е като ума и сетивата, а съдържанието на книгата е душата. – Писмо до Амогха дас (TP), 22 май 1972 г. • Винаги помнете, че всичко, което правите, е част от духовната последователност от учители, която е започната от Бог Кришна и е стигнала до нас. Затова нашата любовна нагласа трябва да бъде насочена към посланието, а не към физическия представител. Когато обичаме посланието и служим на Бога, нашата любов и преданост към физическото ще бъде прекратена. – Srila Prabhupada Letter to Govinda dasi, 7 April 1970

Коментар

Ние сме крайниците на Шрила Прабхупада. За да можем да работим заедно с него и напълно да го удовлетворим, трябва съзнанието ни да е единно с него. Това единство, основаващо се на любов към него, се постига, когато сме напълно погълнати от неговото Вани, убедени сме в него и го прилагаме на практика. Нашата холистична стратегия за успех е всеки да усвои учението на Шрила Прабхупада и смело да го постави в сърцето на всичко, което правим за движението за Кришна съзнание. По този начин преданите на Шрила Прабхупада ще процъфтяват индивидуално и в служенето, което отдават, за да направят от ИСКОН здраво тяло, което ще изпълни желанието на Шрила Прабхупада да спаси света от пълна гибел. Преданите печелят, GBC печели, ИСКОН печели, светът печели, Шрила Прабхупада печели и Бог Чайтаня печели. Няма губещи.

Разпространение на учението на парампара

1486 Чайтаня Махапрабху се появява, за да научи света на Кришна съзнание – преди 534 години

1488 Санатана Госвами се появява, за да пише книги върху Кришна съзнание – преди 532 години

1489 Рупа Госвами се появява, за да пише книги за Кришна съзнание – преди 531 години

1495 Рагхунатха Госвами се появява, за да пише книги върху Кришна съзнание – преди 525 години

1500 Механичните печатни преси довеждат до революция в книгоразпространението в Европа – преди 520 години

1513 Джива Госвами се появява, за да пише книги върху Кришна съзнание – преди 507 години

1834 Бхактивинода Тхакура се появява, за да пише книги върху Кришна съзнание – преди 186 години

1874 Бхактисиддханта Сарасвати се появява, за да пише книги върху Кришна съзнание – преди 146 години

1896 Шрила Прабхупада се появява, за да пише книги върху Кришна съзнание – преди 124 години

1914 Бхактисиддханта Сарасвати измисля фразата "брихат-мриданга" – преди 106 години

1922 Шрила Прабхупада среща Бхактисиддханта Сарасвати за първи път, който веднага го моли да проповядва на английски - преди 98 години

1935 Шрила Прабхупада получава поръка да издава книги – преди 85 години

1944 Шрила Прабхупада започва да издава списанието "Обратно при Бога – преди 76 години

1956 Шрила Прабхупада отива във Вриндаван, за да пише книги – преди 64 години

1962 Шрила Прабхупада публикува първия том на Шримад-Бхагаватам – преди 58 години

1965 Шрила Прабхупада пристига на Запад, за да разпространява книгите си – преди 54 години

1968 Шрила Прабхупада публикува съкратено издание на "Бхагавад-гита такава, каквато е" – преди 52 години

1972 Шрила Прабхупада публикува пълно издание на "Бхагавад-гита такава, каквато е" – преди 48 години

1972 Шрила Прабхупада основава ВBT, за да издава книгите си – преди 48 години

1974 Учениците на Шрила Прабхупада започват масово да разпространяват книгите му – преди 46 години

1975 Шрила Прабхупада завършва Шри Чайтаня-чаритамрита – преди 45 години

1977 Шрила Прабхупада спира да говори и оставя своето Вани на нашите грижи – преди 43 години

1978 Създават се Бхактиведанта Архивите – преди 42 години

1986 Дигитално записаната информация в целия свят се равнява на 1 CD-ROM на човек – преди 34 години

1991 Създава се the World Wide Web (брихат-брихат-брихат мриданга) – преди 29 години

1992 Създава се Bhaktivedanta VedaBase версия 1.0 – преди 28 години

2002 Начало на дигиталната епоха - дигиталното съхраняване на информация измества аналога в цял свят – преди 18 години

2007 Дигитално съхраняваната информация в света се равнява на 61 CD-ROM на човек, това прави 427 billion пълни CD-ROM – преди 13 години

2007 Ванипедия, Вани храмът на Шрила Прабхупада, започва да се изгражда в интернет – преди 13 години

2010 Вапу храмът на Шрила Прабхупада, храмът на Ведическия Планетариум, започва да се строи в Шридхам Маяпур – преди 10 години

2012 Във Ванипедия са включени 1 906 753 цитата, 108 971 страници и 13 946 категории – преди 8 години

2013 500 000 000 книги на Шрила Прабхупада са разпространени от предани на ИСКОН за 48 години - средно по 28 538 книги всеки ден - преди 7 години

2019 На 21-ви март, в деня на Гаура Пурнима в 7:15 ч. Централно европейско време, Ванипедия отпразнува 11 години, през които сме канили предани да работят заедно, за да призоват и изцяло проявяват Вани присъствието на Шрила Прабхупада. Днес Ванипедия предлага 45 588 категории, 282 297 страници и повече от 2 100 000 цитати на 93 езици. Това е постигнато благодарение на над 1220 предани, които са посветили повече от 295 000 часа на Вани-сева. Остава ни да извървим още много път, докато завършим Вани храма на Шрила Прабхупада и затова подължаваме да каним предани да участват в тази славна мисия.

Коментар

Разгръщането на мисията на Шри Чайтаня Махапрабху под флага на днешното движение за Кришна съзнание е вдъхновяващо време за отдаване на предано служене.

Шрила Прабхупада, ачарията-основател на международното движение за Кришна съзнание, донесе на този свят феномен, който може да промени живота на всички: своите преводи, коментари, лекции, разговори и писма. В тях се намира разковничето за духовното възраждане на цялото човечество.

Вани, лично общуване и служене в раздяла - Цитати


 • При физическото отсъствие на духовния учител най-важна е Вани-сева. Моят духовен учител, Сарасвати Госвами Тхакура, може да не присъства физически, но никога не се чувствам разделен от него, защото се опитвам да служа на наставленията му. Очаквам от всички вас също да следвате тези наставления. – Писмо на Шрила Прабхупада до Карандхара дас (GBC), 22 август 1970 г.


 • От самото начало бях категорично настроен против имперсоналистите и всичките ми книги наблягат на това. Всички мои устни наставления, както и моите книги са ваши слуги. Сега вие, членове на GBC, трябва да се обръщате към тях, за да получите ясна представа и тогава няма да има конфликти. Конфликтите се причиняват от невежеството, където няма невежество, няма и конфликти. – Писмо на Шрила Прабхупада до Хаягрива дас (GBC), 22 август 1970 г.
 • Моля те, бъди щастлив в раздяла. Аз съм разделен от моя Гуру Махараджа от 1936 г., но съм винаги с него, ако работя според неговите напътствия. Ние всички трябва да работим заедно, за да удовлетворим Бог Кришна и по този начин чувствата на раздяла ще се превърнат в трансцедентално блаженство. – Писмо на Шрила Прабхупада до Уддхава дас (ISKCON Press), 3 май 1968 г.

Коментар

Шрила Прабхупада разкрива много проникновени истини в тези свои твърдения.

 • Шрила Прабхупада е винаги нашият духовен водач.
 • Трябва да сме щастливи, чувствайки раздяла от Шрила Прабхупада.
 • При физическото отсъствие на Шрила Прабхупада най-важна е неговата Вани-сева.
 • Шрила Прабхупада не е имал възможност за дълго лично общуване с неговия Гуру Махараджа.
 • Устните наставления на Шрила Прабхупада и неговите книги са наши слуги.
 • Чувството на раздяла от Шрила Прабхупада се превръща в трансцедентално блаженство.
 • Когато Шрила Прабхупада не присъства лично, можем да получим помощ от него, като следваме неговото Вани.
 • Шрила Прабхупада никога не е преставал дори за миг да общува лично с Бхактисиддханта Сарасвати.
 • Като се обръщаме за съвет към устните наставления и книгите на Шрила Прабхупада, получаваме ясни и точни отговори.
 • Като следваме наставленията му никога няма да се чувстваме разделени (откъснати) от него.
 • Шрила Прабхупада очаква от последователите си да изпълняват тези наставления, за да станат негови упълномощени шикша ученици.

Използване на медиите за разпространяването на посланието на Кришна • Много съм обнадежден от донесенията за огромния успех на твоите телевизионни и радио програми. Опитай се да умножиш нашите проповеднически програми, като използваш всички съществуващи масмедии. Ние сме съвременни Вайшнави и трябва усилено да проповядваме като използваме всички средства, които са наше разположение. – Писмо на Шрила Прабхупада до Рупануга дас (GBC), 30 декември 1971 г.


 • Ако направите така, че аз просто да си стоя в стаята и светът да ме вижда и аз да говоря на света, тогава никога няма да напусна Лос Анжелос. Така храмът ви в Л.А. ще стане съвършен. Аз съм много, много обнадежден от предложението да залеете медиите във вашата страна с нашите програми за Кришна съзнание и виждам, че то вече се осъществява благодарение на усилията ви и това ме радва още повече. - Писмо на Шрила Прабхупада до Сиддхешвар дас и Кришнаканти дас, 16 февруари 1972 г.Коментар

Шрила Прабхупада е вървял по стъпките на своя Гуру Махараджа и владеел изкуството да използва всичко в Кришна съзнание.

 • Шрила Прабхупада иска светът да го види и да говори на света.
 • Шрила Прабхупада иска да залее медиите с нашите програми за Кришна съзнание.
 • Шрила Прабхупада иска книгите му да се разпространяват чрез издателствата и други съвременни медии.
 • Шрила Прабхупада харесал предложението за тематична енциклопедия на неговото учение.
 • Шрила Прабхупада казва, че трябва да умножим нашите проповеднически програми, като използваме всички мас медии, които съществуват.
 • Шрила Прабхупада казва, че сме съвременни Вайшнави и трябва да проповядваме усилено, като използваме всички средства на наше разположение.
 • Шрила Прабхупада казва, че можем да използваме всичко -- телевизия, радио, филми и всичко останало, -- за да говорим за Кришна.
 • Шрила Прабхупада казва, че масмедиите могат да станат изключително важен инструмент за разпространяването на движението на Кришна съзнание.

Съвременни медии, съвременни възможности

През седемдесетте години на миналия век термините съвременни медии и масмедии означавали за Шрила Прабхупада печатни издателства, радио, телевизия и филми. След неговото напускане диапазонът на мас медиите коренно се е променил и включва андроидни телефони, cloud computing и съхранение на данни, електронни четци, електронна търговия, интерактивна телевизия и компютърни игри, онлайн книгоиздаване, подкаст и RSS feeds, социални мрежи, стрийминг медии, touch-screen технологии, интернет комуникации и разпространение и безжични технологии.

Ние следваме примера на Шрила Прабхупадаn и от 2007 г. използваме съвременни масмедийни технологии, за да компилираме, индексираме, организираме по категории и разпространяваме Вани на Шрила Прабхупада.

 • Целта на Ванипедия е да засили присъствието на учението на Шрила Прабхупада в интернет и да го направи по-достъпно, като предлага безплатен, автентичен и цялостен източник за:
• проповедници на ИСКОН
• лидери и мениджъри на ИСКОН
• предани, които следват духовни образователни курсове
• предани, които искат да задълбочат знанията си
• предани, които водят диалог с други религии
• съставители на учебни програми
• предани, които чувстват раздяла от Шрила Прабхупада
• изпълнителни директори
• академични учени
• преподаватели и студенти по теология
• писатели
• хора с духовни търсения
• хора, които се интересуват от актуални обществени проблеми
• историци

Коментар

Има още много да се направи, за да стане учението на Шрила Прабхупада известно и достъпно за света. Благодарение на уеб технологиите, които ни дават възможност да работим заедно, можем да надминем всичките си предишни успехи.

Вани-сева -- свещено служене на Вани на Шрила Прабхупада

Въпреки че Шрила Прабхупада престана да говори на 14 ноември 1977 г., неговото Вани остава вечно ново. Но учението му още не е в чистата си форма, нито е изцяло достъпно за неговите предани. Последователите на Шрила Прабхупада имат свещен дълг да запазят и разпространят на всички неговото Вани. Затова искаме да ви поканим да участвате във Вани-сева.

Винаги помни, че си един от малкото хора, които съм упълномощил да продължат моето дело в цял свят и мисията, която стои пред тебе, е огромна. Затова винаги се моли на Кришна да ти даде сили да я изпълниш, като правиш това, което правя аз. Първата ми задача е да дам на преданите истинско знание и предано служене, така че твоята задача не е много трудна, дал съм ти всичко, затова чети и говори върху книгите и тогава ще блеснат множество нови светлини. Имаме толкова много книги, че ще имаш достатъчно материал за проповядване за следващите 1000 години. – Писмо на Шрила Прабхупада до Сатсварупа дас (GBC), 16 юни, 1972 г.

Шрила Прабхупада е казал през юни 1972 г., че "имаме толкова много книги", имаме "достатъчно материал", за да проповядваме през "следващите 1000 години". По това време са били издадени само десет заглавия, така че като включим всички останали книги, които Шрила Прабхупада е издал от юли 1972 г. до ноември 1977 г., лесно можем да кажем, че имаме материал за 5000 години. Ако добавим и неговите устни наставления и писмата му, тогава материалът ще стигне за 10 000 години. Трябва да се погрижим всички да имат достъп до цялото му учение и правилно да го разберат, за да могат да го "проповядват" в продължение на целия този период.

Няма никакво съмнение, че Шрила Прабхупада проповядва посланието на Бог Чайтаня Махапрабху с безкраен ентусиазъм и решителност. Няма значение, че неговото вапу ни е напуснало. Той живее в учението си и благодарение на дигиталната платформа можем да проповядваме в още по-големи мащаби, отколкото когато е присъствал физически. Като се уповаваме напълно на милостта на Бог Чайтаня, нека приемем Вани мисията на Шрила Прабхупада и с още по-голяма решителност отпреди да подготвим неговото Вани за 10 000 години проповядване.

През последните десет години положих основите и сега сме станали по-големи от Британската империя. Дори тя не се е простирала на толкова земи като нас. Тя е притежавала само част от света, а ние не спираме да се разрастваме. Трябва да се разрастваме непрекъснато. Но искам да ви напомня, че трябва да завърша превода на Шримад-Бхагаватам. Той е най-големият ни принос, нашите книги ни извоюват уважение. Хората вече не вярват в църквата или храмовите ритуали. Това време е отминало. Разбира се ние трябва да поддържаме храмовете си, за да запазим ентусиазма си. Интелектуализмът не е достатъчен сам по себе си, имаме нужда от пречистване в практическия живот.

Затова ви моля да поемете все повече от моите мениджърски задължения, за да завърша превода на Шримад-Бхагаватам. Ако постоянно трябва да се занимавам с мениджмънт, няма да мога да работя върху книгите си. Това е документ, трябва да избирам всяка дума много съсредоточено и не мога да го постигна, ако трябва да мисля за мениджмънт. Не мога да бъда като негодниците, които представят измислици, плод на ума си, за да мамят хората. Тази задача не може да се свърши без сътрудничеството на определените от мене помощници, GBC, храмовите президенти и санясите. Избрал съм най-добрите си хора в GBC и не искам те да се отнасят с неуважение към храмовите президенти. Естествено може да се обръщате към мене за съвет, но ако нещата в основата си не са стабилни, как ще продължаваме нататък? Моля ви, помогнете ми с управлението на движението, за да се освободя и да завърша Шримад-Бхагаватам, който ще е нашият вечен дар за света. – Писмо на Шрила Прабхупада до всички членове на GBC, 19 май 1976 г.

Тук Шрила Прабхупада казва "тази задача не може да бъде свършена без сътрудничеството на определените от мене помощници", за да може да създаде "нашия вечен дар за света". Книгите на Шрила Прабхупада "са ни извоювали уважение" и те са "най-големият принос за света."

През годините е извършена толкова много Вани-сева от предани на BBT, книгоразпространители, проповедници, които се придържат твърдо към думите на Шрила Прабхупада и други предани, които са се посветили да разпространяват и запазват неговото Вани по един или друг начин. Но има още много работа. Като работим с технологиите на брихат-брихат-брихат мриданга (World Wide Web), можем да изградим за кратко време проявление на Вани на Шрила Прабхупада, което няма равно на себе си. Нашето предложение е да се съберем в името на Вани-сева и да построим Вани храм, който да бъде завършен до 4 ноември 2027 г., когато ще честваме последната петдесетгодишнина на Шрила Прабхупада. Петдесет години от служене на Шрила Прабхупада в раздяла. Това ще бъде прекрасен дар с любов за него и дар за бъдещите поколения негови предани.

Радвам се, че сте нарекли вашата печатна преса Радха Прес. Много съм доволен. Нека Радха Прес процъфтява и издаде всички наши книги и произведения на немски език. Това е прекрасно име. Радхарани е най-великата и най-добрата от слугите на Кришна и в днешно време печатницата е най-мащабната медия, с която можем да служим на Кришна. Затова тя е проявление на Шримати Радхарани. Тази идея много ми харесва. – Писмо на Шрила Прабхупада до Джая Говинда дас (Book production manager), 4 юли 1969 г.

През по-голямата част на двайсети век печатната преса беше инструмент за успешна пропаганда, използван от различни групи хора. Шрила Прабхупада е обяснил колко находчиви са били комунистите в Индия, като разширили влиянието си с печатани от тях брошури и книги. Той е използвал този пример, за да покаже как иска да направи мащабна програма за пропагандиране на Кришна съзнание чрез разпространяването на книгите му в цял свят.

В двайсет и първи век думите на Шрила Прабхупада "най-мащабната медия, с която можем да служим на Кришна" се отнасят без съмнение до растящата и уникална мощ на публикуване и разпространяване на информация в интернет. Във Ванипедия ние подготвяме учението на Шрила Прабхупада в подходяща форма за тази съвременна платформа за масово разпространение. Шрила Прабхупада е казал, че Радха Прес на преданита му в Германия е "истинско проявление на Шримати Радхарани". Затова сме убедени, че той ще сметна Ванипедия също за Нейно проявление.

Преданите на ИСКОН са построили толкова много красиви Вапу храмове, нека сега построим поне един прекрасен Вани храм. Вапу храмовете дават възможност за свещен даршан на формите на Бога, а Вани храмът ще даде възможност за свещен даршан на учението на Бога, представено от Неговия чист предан Шрила Прабхупада. Делото на преданите на ИСКОН ще има по-голям успех, когато учението на Шрила Прабхупада заеме своята истинска позиция на обект на преклонение. Това е прекрасна възможност за всички "определени от него помощници" да се посветят на мисията за построяването на Вани храм и да вдъхновят да участва цялото движение.

Както огромният и красив Вапу храм, който се издига на брега на Ганг в Шридхам Маяпур е предопределен да разпространи милостта на Бог Чайтаня в цял свят, така Вани храм на учението на Шрила Прабхупада ще укрепи мисията на неговия ИСКОН в цял свят и ще утвърди изначалната позиция на Шрила Прабхупада за хиляди години напред.

Ванисева -- конкретни дейности на служене

 • Със завършването на Ванипедия учението на Шрила Прабхупада ще бъде представено по начин, който досега не е използван за произведенията на нито един духовен учител. Ние каним всеки да участва в тази свещена мисия. Заедно ще направим Шрила Прабхупада достъпен за света в мащаб, който е възможен само благодарение на интернет.
 • Нашето желание е да направим Ванипедия най-голямата енциклопедия на учението на Шрила Прабхупада на различни езици. То ще се осъществи единствено благодарение на искрените усилия, жертви и подкрепа на много предани. До ден днешен повече от 1220 предани са участвали в изграждането на Вани източниците и Вани цитатите и са направили преводи на 93 езици. За да завършим Вани цитатите и да създадем статиите на Ванипедия, Вани книгите, Ванимедия и Ваниверситетски курсове, имаме нужда от помощта на предани със следните умения:
• Администратори
• Компилатори
• Съставители на учебни програми
• Специалисти по графичен дизайн
• Финасисти
• Мениджъри
• Специалисти по реклама
• Проучване
• Поддържане на сървъри
• Изграждане на уебсайт
• Програмиране на софтуер
• Учители
• Технически редактори
• Ментори
• Преводачи
• Автори
 • Вани слугите вършат служенето си в своите домове, храмове или офиси или могат да се присъединят към нас за известно време в Шридхам Маяпур или Радхадеш.

Дарения

 • През последните дванайсет години Ванипедия се финансира главно от книгоразпространението на Bhaktivedanta Library Services a.s.b.l. За бъдещото изграждане на Ванипедия имаме нужда от средства, които надхвърлят капацитета на BLS. Щом бъде завършена, Ванипедия ще може да се издържа от малки дарения от част от нейните доволни посетители. Но на този етап финансовата подкрепа е от жизнено важно значение, за да могат да се завършат първите стадии в изграждането на тази безплатна енциклопедия.
 • Поддръжниците на Ванипедия могат да изберат един от следните варианти:

Sponsor: Човек, който дарява каквато сума пожелае

Supporting Patron: Човек или юридическо лице, които даряват поне 81 евра

Sustaining Patron: Човек или юридическо лице, които даряват най-малко 810 евра с възможността на направят девет месечни вноски от 90 евра

Growth Patron: Човек или юридическо лице, които даряват 8100 евра с възможността да направят девет годишни вноски от 900 евра

Foundational Patron: Човек или юридическо лице, които даряват 81 000 евра с възможността да направят девет годишни вноски от 9000 евра

Благодарни сме -- Молитви

Благодарни сме

Благодарим ти, Шрила Прабхупада
за това, че ни даваш тази възможност да ти служим.
Ще направим всичко възможно, за да те удовлетворим в твоята мисия.
Нека учението ти даде подслон на милиони щастливи души.


Скъпи Шрила Прабхупада,
моля те, дари ни
със всички добри качества и способности
и продължавай да ни изпращаш и в бъдеще
сериозно ангажирани предани и средства,
за да изградим успешно твоя прекрасен Вани храм
за благото на ВСИЧКИ.


Скъпи Шри Шри Панча Таттва,
помогнете ни да станем скъпи предани на Шри Шри Радха Мадхава
и скъпи ученици на Шрила Прабхупада и нашия Гуру Махараджа,
като продължавате да ни помагате да работим упорито и с интелигентност
за мисията на Шрила Прабхупада
и за удоволствието на неговите предани.

Благодарим Ви, че слушате молитвите ни.

Коментар

Само ако сме упълномощени от милостта на Шрила Прабхупада, Шри Шри Панча Таттва и Шри Шри Радха Мадхава, можем да се надяваме да завършим този гигантски проект. Затова постоянно се молим за Тяхната милост.