SV/Swedish Main Page

From Vanipedia
Jump to: navigation, search


Vanipedia — the essence of Vedic knowledge

Swedish MainPage Banner.jpg

Vad är Vanipedia?

Vanipedia är ett dynamiskt uppslagsverk av Srila Prabhupadas ord (vani). Genom samarbete utforskar och sammanställer vi Srila Prabhupadas läror från olika synvinklar och presenterar dem på ett tillgängligt och lättförståeligt sätt. Vi bygger ett oöverträffat arkiv av Srila Prabhupadas läror digitalt för att erbjuda honom en kontinuerlig, global plattform för att predika och lära vetenskapen om Krishna-medvetande till världen, till gagn för alla.

Vanipedia-projektet är en global flerspråkig samarbetsinsats som lyckas på grund av de många hängivna av Srila Prabhupada som kliver fram för att delta på olika sätt. Varje språk är i olika utvecklingsstadier. Vi vill ha alla Srila Prabhupadas inspelade föreläsningar och konversationer och hans brev översatta till minst 16 språk och 32 språk med minst 25% avslutade som ett offer för 50-årsjubileet av hans bortgång i november 2027. Kommer svenska att vara ett av dessa språk?

Vi hoppas att detta stora digital arkiv med Srila Prabhupads föreläsningar och brev, kan bidra med svar på frågorna om mänsklighetens eviga frågor om meningen med livet, varför måste vi lida och hur kan vi bli permanent lyckliga. </div>

Länkar till innehållet på Svenska

Här är alla länkar till innehållet tillgängligt nu på Vanipedia på svenska:

Här hittar du alla 1080 videor från Srila Prabhupada med svenska hårdkodade undertexter.

Var och en av dessa spellistor är en lista eller grupp av videor med svensk hårdkodade undertexter som låter dig spela upp videorna en efter en.

Srila Prabhupadas föreläsningssidor med transkription och videor.


Detta manifest är en beskrivning av hela Vanipedias uppdrag. Det måste översättas till svenska.

Samarbeta med oss

"This section is your call to action - an open invitation to join the mission of building Vanipedia - can be newsy - can be updated regularly."

Slumpmässiga slokas från Bhagavad-gita Som den Är

Bhagavad-gita 18.66

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥
sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

SYNONYMS

sarva-dharmān—all varieties of religion; parityajya—abandoning; mām—unto Me; ekam—only; śaraṇam—surrender; vraja—go; aham—I; tvām—you; sarva—all; pāpebhyaḥ—from sinful reactions; mokṣayiṣyāmi—deliver; —not; śucaḥ—worry.

TRANSLATION

Abandon all varieties of religion and just surrender unto Me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear.

PURPORT

The Lord has described various kinds of knowledge, processes of religion, knowledge of the Supreme Brahman, knowledge of the Supersoul, knowledge of the different types of orders and statuses of social life, knowledge of the renounced order of life, knowledge of nonattachment, sense and mind control, meditation, etc. He has described in so many ways different types of religion. Now, in summarizing Bhagavad-gītā, the Lord says that Arjuna should give up all the processes that have been explained to him; he should simply surrender to Kṛṣṇa. That surrender will save him from all kinds of sinful reactions, for the Lord personally promises to protect him.

In the Eighth Chapter it was said that only one who has become free from all sinful reactions can take to the worship of Lord Kṛṣṇa. Thus one may think that unless he is free from all sinful reactions he cannot take to the surrendering process. To such doubts it is here said that even if one is not free from all sinful reactions, simply by the process of surrendering to Śrī Kṛṣṇa he is automatically freed. There is no need of strenuous effort to free oneself from sinful reactions. One should unhesitatingly accept Kṛṣṇa as the supreme savior of all living entities. With faith and love, one should surrender unto Him.

According to the devotional process, one should simply accept such religious principles that will lead ultimately to the devotional service of the Lord. One may perform a particular occupational duty according to his position in the social order, but if by executing his duty one does not come to the point of Kṛṣṇa consciousness, all his activities are in vain.

Anything that does not lead to the perfectional stage of Kṛṣṇa consciousness should be avoided. One should be confident that in all circumstances Kṛṣṇa will protect him from all difficulties. There is no need of thinking how one should keep the body and soul together. Kṛṣṇa will see to that. One should always think himself helpless and should consider Kṛṣṇa the only basis for his progress in life. As soon as one seriously engages himself in devotional service to the Lord in full Kṛṣṇa consciousness, at once he becomes freed from all contamination of material nature. There are different processes of religion and purificatory processes by cultivation of knowledge, meditation in the mystic yoga system, etc., but one who surrenders unto Kṛṣṇa does not have to execute so many methods. That simple surrender unto Kṛṣṇa will save him from unnecessarily wasting time. One can thus make all progress at once and be freed from all sinful reaction.

One should be attracted by the beautiful vision of Kṛṣṇa. His name is Kṛṣṇa because He is all-attractive. One who becomes attracted by the beautiful, all-powerful, omnipotent vision of Kṛṣṇa is fortunate. There are different kinds of transcendentalists-some of them are attached to the impersonal Brahman vision, some of them are attracted by the Supersoul feature, etc., but one who is attracted to the personal feature of the Supreme Personality of Godhead, and, above all, one who is attracted by the Supreme Personality of Godhead as Kṛṣṇa Himself, is the most perfect transcendentalist. In other words, devotional service to Kṛṣṇa, in full consciousness, is the most confidential part of knowledge, and this is the essence of the whole Bhagavad-gītā. Karma-yogīs, empiric philosophers, mystics, and devotees are all called transcendentalists, but one who is a pure devotee is the best of all. The particular words used here, mā śucaḥ, "Don't fear, don't hesitate, don't worry," are very significant. One may be perplexed as to how one can give up all kinds of religious forms and simply surrender unto Kṛṣṇa, but such worry is useless.


Slumpmässiga videoklipp från Srila Prabhupada

Slumpmässiga ljudklipp från Srila Prabhupada


Nectar Drops from Srila Prabhupada
"Kṛṣṇa says that svakarmaṇā tam abhyarcya. You just try to worship the Supreme Lord by the result of your occupation. Because Kṛṣṇa requires everything. So if you are a potter, you supply pots. If you are florist, you supply flower. If you are carpenter, you work for temple. If you are washerman, then wash clothing of the temple. Temple is the center, Kṛṣṇa. And everyone gets chance to offer his service. Therefore temple worship is very nice. So this temple should be organized in such a way that we don't require any money. You give your service. That's all. You be engaged in your service. Don't change your service. But you try to serve the-temple means the Supreme Lord—by your occupational duty."
680716 - Conversation - MontrealVanipedias Manifest

↓ Scroll down to read more...

Introduktion

Srila Prabhupada placerade stor vikt på sina lärdomar. Därför är Vanipedia exklusivt dedikerat till hans samlade verk vilket består av böcker, inspelade lektioner och konversationer, brev, osv. När det är avslutat kommer Vanipedia att vara det första någonsin Vani-templet i världen som erbjuder ett heligt utrymme där miljoner människor som söker äkta andlig vägledning kommer att hitta svar och inspiration från de berömda undervisningarna från Srila Prabhupada, presenterade i ett 'uppslagsformat på så många språk som möjligt' .

Vanipedia's Visionära Budskap

Samarbetar för att uppväcka och fullständigt manifestera Srila Prabhupadas flerspråkiga Vani-närvaro, för att på så sätt underlätta hundratals miljoner människor att leva vetenskapen om Krishna-medvetande och hjälpa Herren Caitanya Mahaprabhus sankirtana-rörelse att återuppväcka ett andligt mänskligt samhälle.

Samarbetar

Att bygga ett uppslagsverk till den grad som visas av Vanipedia är bara möjligt genom masssamarbete av tusentals hängivna som sammanställt och omsorgsfullt översätter Srila Prabhupadas undervisning.

Vi vill slutföra översättningen av alla Srila Prabhupadas böcker, föreläsningar, konversationer och brev på minst 16 språk och nå minst 108 språk med viss representation i Vanipedia senast november 2027.

Från och med oktober 2017 har hela Bibeln översatts till 670 språk, Nya testamentet har översatts till 1 211 språk och bibeldelar eller berättelser till 1 121 andra språk.Denna statistik visar att våra mål, medan de är en betydande ökning av Srila Prabhupadas läror, inte alls är ambitiösa jämfört med de ansträngningar som de kristna gör för att sprida sina läror globalt.Vi inbjuder alla hängivna att gå med oss ​​i denna ädla strävan att åberopa och till fullo manifestera Srila Prabhupadas flerspråkiga Vani-närvaro på nätet till gagn för HELA mänskligheten.

Åkallan

1965 anlände Srila Prabhupada oinbjuden till Amerika. Även om dagarna för hans ärorika Vapu-närvaro slutade 1977 finns han fortfarande i sin Vani och det är denna närvaro som vi nu måste åkalla. Endast genom att uppmana och be Srila Prabhupada att framträda kommer han att göra det. Vår intensiva önskan att ha honom bland oss ​​är nyckeln vi har för hans framträdande.

Fullständigt Manifesterat

Vi vill inte ha Srila Prabhupadas delvisa närvaro framför oss. Vi vill ha hans fulla Vani-närvaro. Alla hans inspelade undervisningar bör sammanställas och översättas till många språk. Detta är vårt erbjudande till framtida generationer av människor på denna planet - komplett skydd (ashraya) för Srila Prabhupadas undervisningar.

Vani-närvaro

Srila Prabhupadas fulla Vani-närvaro kommer att visas i två faser. Den första - och enkla fasen - är att sammanställa och översätta alla Srila Prabhupadas läror på alla språk. Den andra - och svårare fasen - är att ha hundratals miljoner människor fullt ut att leva hans läror.

Olika Sätt att Studera

 • Hittills har vi i vår forskning funnit att det finns 60 olika sätt som Srila Prabhupada har instruerat hängivna att läsa sina böcker.
 • Genom att studera Srila Prabhupadas böcker i dessa olika sätt kan vi förstå och assimilera dem ordentligt. Genom att följa den tematiska metodiken för att studera och sedan sammanställa dem kan man lätt tränga in i den djupa betydelsen av betydelserna för varje ord, fras, begrepp eller personlighet som Srila Prabhupada presenterar. Hans undervisning är utan tvekan vårt liv och själ, och när vi studerar dem noggrant kan vi uppfatta och uppleva Srila Prabhupadas närvaro på många djupgående sätt.

Tio Miljoner Acaryas

 • " Antag att du nu har tio tusen. Vi ska utvidgas till hundra tusen. Det krävs. Sedan hundra tusen till miljoner och miljoner till tio miljoner. Så det kommer inte att finnas någon brist på acharya, och människor kommer att förstå Krishnamedvetande mycket lätt. Så gör den organisationen. Var inte felaktigt uppblåst. Följ acharyas instruktioner och försök göra dig själv perfekt, mogen. Då blir det mycket lätt att bekämpa maya. Ja. Acharyas, de förklarar krig mot mayas aktiviteter. – Srila Prabhupada föreläsnimg om Sri Caitanya-caritamrta, 6 April 1975

Kommentar

Denna vision uttalad av Srila Prabhupada talar för sig själv - den perfekta planen för människor att lätt förstå Krishnamedvetande. Tio miljoner bemyndigade siksa-lärjungar av Srila Prabhupada lever ödmjukt vår grundare-acaryas instruktioner och strävar alltid efter perfektion och mognad. Srila Prabhupada säger tydligt gör den organisationen. Vanipedia hjälper entusiastiskt med att uppfylla denna vision.

Vetenskapen om Krishnamedvetande

I det nionde kapitlet i Bhagavad-gita kallas denna vetenskap om Krishna-medvetande kungen av all kunskap, kungen av alla konfidentiella saker och den högsta vetenskapen om transcendental insikt. Krishnamedvetande är en transcendental vetenskap som kan uppenbaras för en uppriktig hängiven som är beredd att tjäna Gud. Krishnamedvetande uppnås inte genom torra argument eller akademiska kvalifikationer. Krishnamedvetande är inte en tro, som hinduism, kristendom, buddhism eller islam, men det är en vetenskap. Om någon läser Srila Prabhupadas böcker noggrant kommer de att inse den högsta vetenskapen om Krishnamedvetande och bli mer inspirerad att sprida samma till alla personer som deras verkliga välfärd.

Herren Caitanya's Sankirtan-rörelse

Herren Sri Caitanya Mahaprabhu är fader och invigare av sankirtan-rörelsen. En som dyrkar honom genom att offra sitt liv, pengar, intelligens och ord för sankirtan-rörelsen erkänns av Herren och förtjänar hans välsignelser. Alla andra kan sägas vara dumma, för av alla offringar där en man kan använda sin energi, är ett offer som gjordes för sankirtan-rörelsen det mest ärofyllda. Hela den Krishnamedvetna rörelsen är baserad på principerna för sankirtan-rörelsen som invigdes av Sri Caitanya Mahaprabhu. Därför är en som försöker förstå Gudomens Högsta Personlighet genom sankirtana-rörelsens medium perfekt. Han är sumedhas, en person med betydande intelligens.

Åter-spiritualisering av det mänskliga samhället

Människans samhälle befinner sig för närvarande inte i glömskans mörker. Det har gjort snabba framsteg inom områden för materiella bekvämligheter, utbildning och ekonomisk utveckling i hela världen. Men det finns ett nålstick någonstans i den sociala kroppen som helhet, och därför finns det storskaliga gräl, även om mindre viktiga frågor. Det finns ett behov av en ledtråd om hur mänskligheten kan bli ett i fred, vänskap och välstånd med en gemensam sak. Srimad-Bhagavatam fyller detta behov, för det är en kulturell presentation för åter-spiritualisering av hela det mänskliga samhället. Folkmassan, i allmänhet, är verktyg i händerna på de moderna politikerna och ledarna för folket. Om det bara sker en förändring av ledarna, kommer det verkligen ske en radikal förändring i världens atmosfär. Syftet med verklig utbildning bör vara självförverkligande, förverkligande av själens andliga värden. Alla borde hjälpa till att spiritualisera alla världens aktiviteter. Genom sådana aktiviteter blir både utövaren och det utförda arbetet pålagd med andlighet och transcenderar naturens kvaliteter.

Vanipedias uppdragsbeskrivning

 • Att erbjuda Srila Prabhupada en kontinuerlig, global plattform för att predika, utbilda och utbilda människor i vetenskapen om Krishna-medvetande på alla språk i världen.
 • Att utforska, upptäcka och sammanställa Srila Prabhupadas läror från flera synvinklar.
 • Att presentera Srila Prabhupadas Vani på lättillgängliga och förståelige sätt.
 • Att erbjuda ett arkiv av omfattande tematisk forskning för att underlätta skrivandet av många aktuella böcker baserade på Srila Prabhupadas Vani.
 • Att erbjuda läroplanresurser för olika utbildningsinitiativ i Srila Prabhupadas Vani.
 • Att införa bland uppriktiga följare av Srila Prabhupada en entydig förståelse av nödvändigheten av att både konsultera Srila Prabhupadas Vani för

personlig vägledning och bli tillräckligt lärda för att representera honom på alla nivåer.

 • Att locka Srila Prabhupadas följare från alla nationer för att samarbeta globalt för att uppnå allt ovanstående.

Vad är det som motiverar oss för att bygga Vanipedia?

 • Vi accepterar att
* Srila Prabhupada är en ren hängiven, direkt bemyndigad av Herren Sri Krishna att engagera de levande varelserna i kärleksfull hängiven tjänst till

Gud. Detta bemyndigande bevisas i hans enastående exponering om den Absoluta Sanningen som finns i hans läror.

* Det har inte funnits någon större exponent för Vaishnava-filosofin i modern tid och ingen större social kritiker som förklarar denna samtida värld SOM

DEN ÄR, än Srila Prabhupada.

* Srila Prabhupadas läror kommer att vara det främsta skyddet för hans miljoner följare för alla kommande generationer.
* Srila Prabhupada ville att hans läror skulle spridas och förstås ordentligt.
* En tematisk inställning till Srila Prabhupadas läror förbättrar i hög grad processen att förstå sanningarna inom dem, och att det finns enormt värde i att utforska, upptäcka och grundligt sammanställa hans läror från alla synvinklar.
* Översättning av alla Srila Prabhupadas läror till ett visst språk är detsamma som att bjuda Srila Prabhupada att evigt bo på de platser där dessa språk talas.
* I sin fysiska frånvaro kräver Srila Prabhupada många vani-tjänare för att hjälpa honom i detta uppdrag.

Således är vi engagerade i att skapa en verkligt dynamisk plattform för att underlätta riklig spridning och korrekt förståelse av den perfekta kunskapen och insikten som finns i Srila Prabhupadas läror, så att de glädjefullt kan ageras på. Så enkelt är det. Det enda som skiljer oss från avslutandet av Vanipedia är tiden och de många heliga timmarna i vaniseva som ännu inte erbjudits till de hängivna som förbinder sig till denna vision.

Jag tackar er, alla er, för att ni uppskattar min ödmjuka tjänst som jag försöker göra som en skyldighet till min Guru Maharaja's order. Jag ber alla mina lärjungar om att samarbeta och jag är säker på att vårt uppdrag kommer att utvecklas utan tvekan. [[Vanisource:710814 - Brev till Tamala Krishna skrivet från London|– Srila Prabhupada brev till Tamala Krishna das (GBC) - 14 augusti 1971]]

Srila Prabhupada's tre naturliga positioner

En kultur av skydd vid lotusfötterna av Srila Prabhupadas läror kan bara förverkligas när dessa tre positioner av Srila Prabhupada väcks i alla hans anhängares hjärtan.

Srila Prabhupada är vår främsta siksa-guru

 • Vi accepterar att alla Srila Prabhupadas efterföljare kan uppleva hans närvaro och skydd inom hans läror - både individuellt och när de diskuterar dem med varandra.
 • Vi renar oss själva och skapar en fast relation med Srila Prabhupada genom att lära oss att leva med honom som vårt vägledande samvete.
 • Vi uppmuntrar hängivna som känner sig separerade från Srila Prabhupada, att ta sig tid att söka sin närvaro och tröst inom hans Vani.
 • Vi delar Srila Prabhupadas medkänsla med alla hans efterföljare, inklusive de som tar initiering i hans linje liksom de som följer honom i olika kapaciteter.
 • Vi utbildar hängivna i sanningen om Srila Prabhupadas position som vår främsta siksa-guru och vår sisya-relation med honom i separation.
 • Vi upprättar en följd av siksa-bemyndigade lärjungar för att upprätthålla Srila Prabhupadas arv genom påföljande generationer.

Srila Prabhupada är Founder-Acharya av ISKCON

 • Vi främjar hans Vani som den främsta drivkraften som håller medlemmarna i ISKCON anslutna och trogna till honom, och därmed inspirerade, entusiastiska och beslutsamma att göra hans rörelse allt som han ville ha det - både nu och i framtiden.
 • Vi uppmuntrar till en hållbar utveckling av Vaishnava-brahminiska standarder centrerade på Srila Prabhupadas läror och hans predikningsstrategier - en "vani-kultur".
 • Vi utbildar hängivna i sanningen om Srila Prabhupadas position som grundare-Acharya av ISKCON och vår tjänst till honom och hans rörelse.

Srila Prabhupada är Världs-acharya

 • Vi ökar den globala medvetenheten om betydelsen av Srila Prabhupadas andliga ställning som världs-acharya genom att fastställa den nutida relevansen av hans lärdomar i alla kretsar i alla länder.
 • Vi inspirerar en kultur av uppskattning och respekt för Srila Prabhupadas läror, vilket resulterar i ett aktivt deltagande i prakticerandet av Krishna-medvetande för världens befolkning.
 • Vi inser förutsättningen att Srila Prabhupada byggde ett hus där hela världen kan leva genom att etablera sin Vani som samtidigt grund och tak – skyddet, ashraya – som skyddar detta hus.

Vital to Establish Srila Prabhupada's Natural Position

 • Our ISKCON society needs educational initiatives, political directives, and social culture to facilitate and nurture Srila Prabhupada's natural position with his followers and within his movement. It will not happen automatically or by wishful thinking. It can only be achieved by intelligent, concerted and collaborative efforts offered by his pure-hearted devotees.
 • Five Key Obstacles Concealing Srila Prabhupada's Natural Position within his Movement:
 • 1. ignorance of Srila Prabhupada's teachings – he has given instructions but we are not aware they exist.
 • 2. indifference to Srila Prabhupada's teachings – we know the instructions exist but we do not care about them. We ignore them.
 • 3. misunderstanding of Srila Prabhupada's teachings – we apply them sincerely but due to our over-confidence or lack of maturity, they are misapplied.
 • 4. a lack of faith in Srila Prabhupada's teachings – deep within we are not fully convinced and think of them as utopian, neither realistic nor practical for the "modern world."
 • 5. in competition with Srila Prabhupada's teachings – with full conviction and enthusiasm we go in a completely different direction than what Srila Prabhupada has instructed, and in so doing influence others to go with us.

Comment

We believe these obstacles can easily be overcome with the introduction of integral, structured educational and training programs aimed at nurturing our relationship with and increasing our knowledge of Srila Prabhupada's teachings. This will only succeed however if fueled by a serious leadership commitment to create a culture deeply rooted in Srila Prabhupada's Vani. Srila Prabhupada's natural position will thus automatically become, and remain, apparent to all generations of devotees.

Devotees are his Limbs, ISKCON is his Body, and his Vani is his Soul

 • You should always remember that whatever we are doing, it is in the parampara system beginning from Lord Krishna, down to us. Therefore, our loving spirit should be more upon the message than the physical representation. When we love the message and serve Him, automatically our devotional love for the physique is done. – Srila Prabhupada Letter to Govinda dasi, 7 April 1970

Comment

We are Srila Prabhupada's limbs. To successfully cooperate with him to his full satisfaction we must be united in consciousness with him. This loving unity develops from our becoming fully absorbed in, convinced by and practicing his Vani. Our holistic success strategy is for everyone to assimilate Srila Prabhupada's teachings and boldly place them at the heart of everything we do for his Krishna consciousness movement. In this way, Srila Prabhupada's devotees can flourish personally, and in their respective services to make ISKCON a solid body which can fulfill Srila Prabhupada's desire to save the world from complete disaster. The devotees win, the GBC wins, ISKCON wins, the world wins, Srila Prabhupada wins, and Lord Caitanya wins. There will be no losers.

Distributing the Teachings of Parampara

1486 Caitanya Mahaprabhu appears in order to teach the world Krishna consciousness – 533 years ago

1488 Sanatana Goswami appears in order to write books on Krishna consciousness – 531 years ago

1489 Rupa Gosvami appears in order to write books on Krishna consciousness – 530 years ago

1495 Raghunatha Gosvami appears in order to write books on Krishna consciousness – 524 years ago

1500 Mechanical printing presses begin to revolutionize the distribution of books throughout Europe – 520 years ago

1513 Jiva Gosvami appears in order to write books on Krishna consciousness – 506 years ago

1834 Bhaktivinoda Thakura appears in order to write books on Krishna consciousness – 185 years ago

1874 Bhaktisiddhanta Sarasvati appears in order to write books on Krishna consciousness – 145 years ago

1896 Srila Prabhupada appears in order to write books on Krishna consciousness – 123 years ago

1914 Bhaktisiddhanta Sarasvati coins the phrase "brhat-mrdanga" – 105 years ago

1922 Srila Prabhupada meets Bhaktisiddhanta Sarasvati for the first time and is immediately requested to preach in the English language - 97 years ago

1935 Srila Prabhupada receives the instruction to print books – 84 years ago

1944 Srila Prabhupada starts Back to Godhead magazine – 75 years ago

1956 Srila Prabhupada moves to Vrndavana to write books – 63 years ago

1962 Srila Prabhupada publishes his first volume of Srimad-Bhagavatam – 57 years ago

1965 Srila Prabhupada arrives in the West to distribute his books – 54 years ago

1968 Srila Prabhupada publishes his abridged Bhagavad-gita As-It-Is – 52 years ago

1972 Srila Prabhupada publishes his full version of Bhagavad-gita As-It-Is – 47 years ago

1972 Srila Prabhupada establishes the BBT to publish his books – 47 years ago

1974 Srila Prabhupada's disciples start the serious distribution of his books – 45 years ago

1975 Srila Prabhupada completes the Sri Caitanya-caritamrta – 44 years ago

1977 Srila Prabhupada stops speaking and leaves his Vani in our care – 42 years ago

1978 The Bhaktivedanta Archives is established – 41 years ago

1986 The world's digitally stored material amounts to 1 CD-ROM per person – 33 years ago

1991 The World Wide Web (brhat-brhat-brhat mrdanga) is established – 28 years ago

1992 The Bhaktivedanta VedaBase version 1.0 is created – 27 years ago

2002 The Digital Age arrives - worldwide digital storage overtakes analog – 17 years ago

2007 The world's digitally stored material amounts to 61 CD-ROMS per person – 12 years ago, that makes 427 billion CD-ROMs. (all full)

2007 Srila Prabhupada's Vani-temple, the Vanipedia begins construction in the web – 12 years ago

2010 Srila Prabhupada's Vapu-temple, the Temple of the Vedic Planetarium begins construction in Sridhama Mayapur – 9 years ago

2012 Vanipedia reaches 1,906,753 quotes, 108,971 pages and 13,946 categories – 7 years ago

2013 500,000,000 of Srila Prabhupada's books have been distributed by ISKCON devotees in 48 years – an average of 28,538 books every single day - 6 years ago

2019 21st March, Gaura Purnima day at 7.15 Central European Time, Vanipedia celebrates 11 years of inviting devotees to collaborate together to invoke and fully manifest Srila Prabhupada's Vani-presence. Vanipedia now offers 45,588 categories, 282,297 pages, 2,100,000 plus quotes presented in 93 languages. This has been achieved by over 1,220 devotees who have performed more than 295,000 hours of vaniseva. We still have a long way to go in order to complete Srila Prabhupada's Vani-temple thus we continue to invite devotees to participate in this glorious mission.

Comment

The unfolding of the mission of Sri Caitanya Mahaprabhu under the banner of the modern day Krishna consciousness movement is a very exciting time to be performing devotional service.

Srila Prabhupada, the Founder-acarya of the International Society of Krishna Consciousness has brought onto the world scene a life-changing phenomenon in the form of his Translations, Bhaktivedanta Purports, Lectures, Conversations, and Letters. Here lies the key to the respiritualization of the whole human society.

Vani, Personal Association and Service in Separation - Quotes


 • In the absence of physical presentation of the Spiritual Master the Vaniseva is more important. My Spiritual Master, Sarasvati Gosvami Thakura, may appear to be physically not present, but still because I try to serve His instruction I never feel separated from Him. I expect that all of you should follow these instructions. – Srila Prabhupada Letter to Karandhara das (GBC), 22 August 1970


 • From the very beginning I was strongly against the impersonalists and all my books are stressed on this point. So my oral instruction as well as my books are all at your service. Now you GBC consult them and get clear and strong idea, then there will be no disturbance. Disturbance is caused by ignorance; where there is no ignorance, there is no disturbance. – Srila Prabhupada Letter to Hayagriva das (GBC), 22 August 1970
 • Please be happy in separation. I am separated from my Guru Maharaja since 1936 but I am always with him so long I work according to his direction. So we should all work together for satisfying Lord Krishna and in that way the feelings of separation will transform into transcendental bliss. – Srila Prabhupada Letter to Uddhava das (ISKCON Press), 3 May 1968

Comment

Srila Prabhupada offers many revealing truths in this series of statements.

 • Srila Prabhupada's personal guidance is always here.
 • We should be happy in feelings of separation from Srila Prabhupada.
 • In Srila Prabhupada's physical absence his Vaniseva is more important.
 • Srila Prabhupada had very little personal association with his Guru Maharaja.
 • Srila Prabhupada's oral instruction, as well as his books, are all at our service.
 • Feelings of separation from Srila Prabhupada transform into transcendental bliss.
 • When Srila Prabhupada is not physically present, if we follow his Vani, we get his help.
 • Srila Prabhupada never left Bhaktisiddhanta Sarasvati's association, not even for a moment.
 • By consulting Srila Prabhupada's oral instructions and his books we get clear and strong ideas.
 • By following Srila Prabhupada's instructions we will never feel separated (disconnected) from him.
 • Srila Prabhupada expects all his followers to follow these instructions in order to become empowered siksa-disciples of him.

Using Media to Spread Krishna's Message • I am very encouraged by the reports of the tremendous success of your TV and radio programs. As much as possible try to increase our preaching programs by using all the mass media which are available. We are modern day Vaishnavas and we must preach vigorously using all the means available. – Srila Prabhupada Letter to Rupanuga das (GBC), 30 December 1971


 • If you are able to arrange everything so that I can simply sit in my room and be seen by the world and speak to the world, then I shall never leave Los Angeles. That will be the perfection of your L.A. Temple. I am very, very encouraged by your proposal to flood the medias of your country with our Krishna Consciousness program, and see that it is practically taking shape under your hands, so I am all the more pleased. - Srila Prabhupada Letter to Siddhesvar das and Krishnakanti das, 16 February 1972Comment

Following in the footsteps of his Guru Maharaja Srila Prabhupada knew the art of engaging everything for Krishna's service.

 • Srila Prabhupada wants to be seen by the world and speak to the world.
 • Srila Prabhupada desires to flood the media with our Krishna Consciousness programs.
 • Srila Prabhupada wants his books distributed through the press and other modern-media.
 • Srila Prabhupada was happy to hear about the plan for a subject by subject encyclopedia of his teachings.
 • Srila Prabhupada says we should increase our preaching programs by using all the mass media that is available.
 • Srila Prabhupada says we are modern day Vaishnavas and we must preach vigorously using all the means available.
 • Srila Prabhupada says we can use everything – television, radio, movies, or whatever there may be – to tell about Krishna.
 • Srila Prabhupada says that the mass-media can become such an important instrument in spreading our Krishna consciousness movement.

Modern-media, modern opportunities

For Srila Prabhupada, in the 1970's, the terms modern-media and mass-media meant the printing press, radio, TV and movies. Since his departure, the landscape of mass media has dramatically transformed to include Android phones, cloud computing and storage, e-book readers, e-commerce, interactive TV and gaming, online publishing, podcasts and RSS feeds, social networking sites, streaming media services, touch-screen technologies, web-based communications & distribution services and wireless technologies.

In line with Srila Prabhupada's example we are, since 2007, using modern mass media technologies to compile, index, categorize and distribute Srila Prabhupada's Vani.

 • Vanipedia's aim is to increase the visibility and accessibility of Srila Prabhupada's teachings on the web by offering a free, authentic, one-stop resource for
• ISKCON preachers
• ISKCON leaders and managers
• devotees studying devotional courses
• devotees wishing to deepen their knowledge
• devotees involved in inter-faith dialogues
• curriculum developers
• devotees feeling separation from Srila Prabhupada
• executive leaders
• academics
• teachers and students of religious education
• writers
• searchers of spirituality
• people concerned about current social issues
• historians

Comment

There is still more to be done to make Srila Prabhupada's teachings accessible and prominent in the world today. Collaborative web technologies provide us the opportunity to surpass all our previous successes.

Vaniseva – the Sacred Act of Serving Srila Prabhupada's Vani

Srila Prabhupada stopped speaking on the 14th of November, 1977, but the Vani he gave us remains ever fresh. However, these teachings are not yet in their pristine condition, nor are all of them readily accessible to his devotees. Srila Prabhupada's followers have a sacred duty to preserve and to distribute his Vani to everyone. We are therefore inviting you to perform this vaniseva.

Always remember that you are one of the few men I have appointed to carry on my work throughout the world and your mission before you is huge. Therefore, always pray to Krishna to give you strength for accomplishing this mission by doing what I am doing. My first business is to give the devotees the proper knowledge and engage them in devotional service, so that is not very difficult task for you, I have given you everything, so read and speak from the books and so many new lights will come out. We have got so many books, so if we go on preaching from them for the next 1,000 years, there is enough stock. – Srila Prabhupada Letter to Satsvarupa das (GBC), 16 June 1972

In June of 1972 Srila Prabhupada said that "we have got so many books" that we have "enough stock" to preach from for the "next 1,000 years." At that time, only 10 titles had been printed, so with all the extra books that Srila Prabhupada published from July 1972 to November 1977 the number of years of stock could easily be expanded to 5,000. If we add to this his oral instructions and letters, then the stock expands to 10,000 years. We need to expertly prepare all these teachings to be accessed and properly understood so that they can be "preached from" for this whole period of time.

There is no doubt that Srila Prabhupada has unending enthusiasm and determination to preach the message of Lord Caitanya Mahaprabhu. It does not matter that his vapu has left us. He remains in his teachings, and via the digital platform, he can now preach even more widely than when he was physically present. With complete dependence on Lord Caitanya's mercy, let us embrace Srila Prabhupada's vani-mission, and with more resolve than ever before, expertly prepare his Vani for 10,000 years of preaching.

Over the past ten years I have given the framework and now we have become more than the British Empire. Even the British Empire was not as expansive as we. They had only a portion of the world, and we have not completed expanding. We must expand more and more unlimitedly. But I must now remind you that I have to complete the translation of the Srimad-Bhagavatam. This is the greatest contribution; our books have given us a respectable position. People have no faith in this church or temple worship. Those days are gone. Of course, we have to maintain the temples as it is necessary to keep our spirits high. Simply intellectualism will not do, there must be practical purification.

So I request you to relieve me of management responsibilities more and more so that I can complete the Srimad-Bhagavatam translation. If I am always having to manage, then I cannot do my work on the books. It is document, I have to choose each word very soberly and if I have to think of management then I cannot do this. I cannot be like these rascals who present something mental concoction to cheat the public. So this task will not be finished without the cooperation of my appointed assistants, the GBC, temple presidents, and sannyasis. I have chosen my best men to be GBC and I do not want that the GBC should be disrespectful to the temple presidents. You can naturally consult me, but if the basic principle is weak, how will things go on? So please assist me in the management so that I can be free to finish the Srimad-Bhagavatam which will be our lasting contribution to the world. – Srila Prabhupada Letter to All Governing Body Commissioners, 19 May 1976

Here Srila Prabhupada is stating "this task will not be finished without the cooperation of my appointed assistants" to help him make "our lasting contribution to the world." It is Srila Prabhupada's books that have "given us a respectable position" and they are "the greatest contribution to the world."

Over the years, so much vaniseva has been performed by BBT devotees, book distributors, preachers who have held firmly to Srila Prabhupada's words, and by other devotees who have been dedicated to distribute and preserve his Vani in one way or another. But there is still much more to do. By working together via the technologies of the brhat-brhat-brhat mrdanga (the World Wide Web) we now have an opportunity to build an unparalleled manifestation of Srila Prabhupada's Vani in a very short period of time. Our proposal is to come together in vaniseva and build a Vani-temple to be completed by November 4th, 2027, at which time we will all be celebrating the final 50th anniversary. 50 years of serving Srila Prabhupada in separation. This will be a very appropriate and beautiful offering of love to Srila Prabhupada, and a glorious gift to all the future generations of his devotees.

I am glad that you have named your printing press the Radha Press. It is very gratifying. May your Radha Press be enriched in publishing all our books and literatures in the German language. It is a very nice name. Radharani is the best, topmost servitor of Krishna, and the printing machine is the biggest medium at the present moment for serving Krishna. Therefore, it is really a representative of Srimati Radharani. I like the idea very much. – Srila Prabhupada Letter to Jaya Govinda das (Book production manager), 4 July 1969

For the better part of the 20th century, the printing press provided the tools for successful propaganda from so many groups of people. Srila Prabhupada stated how expert the communists were to spread their influence in India via the pamphlets and books they distributed. Srila Prabhupada used this example to express how he wanted to make a large propaganda program for Krishna consciousness by distributing his books all over the world.

Now, in the 21st century, Srila Prabhupada's statement "the biggest medium at the present moment for serving Krishna" can undoubtedly be applied to the exponential and unparalleled power of internet publishing and distribution. In Vanipedia, we are preparing Srila Prabhupada's teachings for proper representation on this modern mass distribution platform. Srila Prabhupada stated that the Radha Press of his devotees in Germany was "really a representative of Srimati Radharani." We are therefore certain that he would consider Vanipedia to be a representative of Srimati Radharani as well.

So many beautiful Vapu-temples have already been built by ISKCON devotees – let us now build at least one glorious Vani-temple. The Vapu-temples offer sacred darshans to the forms of the Lord, and a Vani-temple will offer the sacred darshan to the teachings of the Lord and His pure devotees, as presented by Srila Prabhupada. The work of ISKCON devotees will naturally be more successful when Srila Prabhupada's teachings are situated in their rightful, worshipable position. Now there is a wonderful opportunity for all his current "appointed assistants" to embrace the vani-mission of building his Vani-temple and to inspire the whole movement to participate.

Just as the enormous and beautiful Vapu-temple rising from the banks of the Ganges in Sridham Mayapur is destined to help spread Lord Caitanya's mercy all over the world, so too can a Vani-temple of Srila Prabhupada's teachings strengthen his ISKCON mission to spread all over the world and establish Srila Prabhupada's natural position for thousands of years to come.

Vaniseva – Taking Practical Action to Serve

 • Completing Vanipedia means Srila Prabhupada's teachings will be presented in a way that no one has ever done for the works of any spiritual teacher. We invite everyone to take part in this sacred mission. Together we will give Srila Prabhupada a unique exposure to the world on a magnitude only possible via the web.
 • Our desire is to make Vanipedia the No.1 reference encyclopedia of Srila Prabhupada's teachings in multiple languages. This will only happen with the sincere commitment, sacrifice, and support of many devotees. To date, over 1,220 devotees have participated in building Vanisource and Vaniquotes and translations in 93 languages. Now in order to complete Vaniquotes and build the Vanipedia articles, the Vanibooks, the Vanimedia, and the Vaniversity courses we need more support from devotees with the following skills:
• Administration
• Compiling
• Curriculum Development
• Design and Layout
• Finance
• Management
• Promotion
• Researching
• Server Maintenance
• Site Development
• Software Programming
• Teaching
• Technical Editing
• Training
• Translating
• Writing
 • Vaniservants offer their service from their homes, temples, and offices, or they can join us full-time for certain periods in Sridham Mayapur or Radhadesh.

Donating

 • For the past 12 years Vanipedia has been primarily financed by the book distribution from Bhaktivedanta Library Services a.s.b.l. To continue its construction, Vanipedia needs funding beyond the current capacity of BLS. Once completed, Vanipedia will hopefully be sustained by small donations from a percentage of many satisfied visitors. But for now, in order to complete the initial phases of building this free encyclopedia, the service of offering financial support is crucial.
 • Supporters of Vanipedia can choose from one of the following options

Sponsor: A person donating any amount they desire

Supporting Patron: An individual person or legal entity donating at least 81 euros

Sustaining Patron: An individual person or legal entity donating at least 810 euros with the possibility to make 9 monthly payments of 90 euros

Growth Patron: An individual person or legal entity donating 8,100 euros with the possibility to make 9 yearly payments of 900 euros

Foundational Patron: An individual person or legal entity donating 81,000 euros with the possibility to make 9 yearly payments of 9,000 euros

We Are Grateful - Prayers

We Are Grateful

Thank you Srila Prabhupada
for giving us this opportunity to serve you.
We will do our best to please you in your mission.
May your teachings give shelter to millions of fortunate souls.


Dear Srila Prabhupada,
please empower us
with all good qualities and abilities
and continue to send us long term
seriously committed devotees and resources
to successfully build your glorious Vani-temple
for the benefit of All.


Dear Sri Sri Panca Tattva,
please help us to become dear devotees of Sri Sri Radha Madhava
and dear disciples of Srila Prabhupada and our Guru Maharaja
by continuing to facilitate us to work hard and smart
in the mission of Srila Prabhupada
for the pleasure of his devotees.

Thank you for considering these prayers

Comment

Only by the empowering grace of Srila Prabhupada, Sri Sri Panca Tattva, and Sri Sri Radha Madhava can we ever hope to achieve this herculean task. Thus we incessantly pray for Their mercy.


Andra resurser

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa - kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare - hare rāma hare rāma - rāma rāma hare hare