NL/Dutch Main Page


Wat is Vanipedia

Vanipedia is een dynamische encyclopedie van Srila Prabhupada's woorden (vani). Door samenwerking kunnen we Srila Prabhupada's leringen verkennen en uitgebreid samenvatten vanuit verschillende oogpunten en ze zo presenteren in toegankelijke en gemakkelijk verstaanbare manieren. We bouwen aan een ongeëvenaarde opslagplaats van Srila Prabhupada's digitale leringen om hem zo een doorlopend, wereldwijd platform aan te bieden om de wetenschap van het Krishna bewustzijn te verkondigen en te leren aan de wereld, ten behoeve van iedereen.

Het Vanipedia project is een wereldwijde, meertalige en samenwerkende onderneming die slaagt dankzij de talrijke toegewijden van Srila Prabhupada die naar voor komen om een bijdrage te leveren op verschillende manieren. Elke taal bevindt zich in een verschillend stadium van ontwikkeling. We willen alle opgenomen lezingen en conversaties en ook de brieven van Srila Prabhupada vertaald krijgen in minstens 16 talen, en in 32 talen waarbij minstens 25% voltooid is als een offerande voor de 50ste viering van zijn vertrek november 2027. Wordt Nederlands een van deze talen?

Links naar de Nederlandse Inhoud

Hier zijn alle links naar Vanipedia's Nederlandstalige inhoud:

Vertaling van de Bhagavad-gita Zoals Ze Is in het Nederlands.

Hier vind je alle 1080 video's van Srila Prabhupada met Nederlandstalige, in code vastgelegde ondertitelingen.

Pareltjes van Srila Prabhupada zijn korte fragmenten uit lezingen, gesprekken en ochtendwandelingen van Srila Prabhupada. Deze korte geluidsfragmenten (minder dan 90 seconden) zijn heel krachtig en zullen je ziel verlichten en vullen met vrede en geluk! Momenteel zijn er 550 pareltjes in het Nederlands vertaald.

Pagina met lezingen, transcriptie en video's van Srila Prabhupada.

Dit manifest in een beschrijving van de volledige missie van Vanipedia, nu ook vertaald in het Nederlands.

Srila Prabhupada: De Stichter-Acarya van ISKCON - Een Basisdocument van de GBC

Werk met ons Samen

Wij zijn heel enthousiast om al Srila Prabhupada's werken in het Nederlands beschikbaar te maken. We nodigen werkelijk iedereen uit om ons te helpen dit doeleinde te bereiken, of je nu Engels spreekt of niet. Indien je geïnteresseerd bent, aarzel niet om ons te contacteren via [email protected].

Een project zo groot als Vanipedia heeft ook financiële steun nodig voor serveronderhoud, apparatuur en toegewijden in ontvangst nemen. Zelfs als je geen tijd hebt om aan de constructie zelf te werken, kan je altijd het doel steunen via donaties. Dit kan ter plekke gebeuren of via ons PayPal account: [email protected].

Willekeurige Sloka's uit Bhagavad-gita Zoals Ze Is

Bhagavad-gita 9.14

सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥
satataṁ kīrtayanto māṁ
yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ
namasyantaś ca māṁ bhaktyā
nitya-yuktā upāsate

WOORD-VOOR-WOORD-VERTALINGEN

satatam — altijd; kīrtayantaḥ — chantend; mām — over Mij; yatantaḥ — met inzet strevend; ca — ook; dṛḍha-vratāḥ — met vastberadenheid; namasyantaḥ — eerbetuigingen brengend; ca — en; mām — Mij; bhaktyā — met devotie; nitya-yuktāḥ — voortdurend verbonden; upāsate — vereren.

VERTALING

Deze grote zielen vereren Me onophoudelijk met devotie door Me altijd te verheerlijken, door zich met grote vastberadenheid in te spannen en door voor Me neer te buigen.

COMMENTAAR

Een mahātmā kan niet worden gemaakt door een gewoon persoon als zodanig te bestempelen. De kenmerken van een mahātmā worden in dit vers beschreven: hij is altijd bezig met het chanten van de glorie van Kṛṣṇa, de Allerhoogste Heer, de Persoonlijkheid Gods. Hij heeft geen andere bezigheid. Hij is altijd bezig met het verheerlijken van de Heer. Met ander woorden, hij is geen impersonalist. Wanneer er sprake is van verheerlijking, moet men de Allerhoogste Heer verheerlijken en Zijn heilige naam, Zijn eeuwige gedaante, Zijn transcendentale eigenschappen en Zijn buitengewone activiteiten van vermaak prijzen. Dat zijn de dingen die men moet verheerlijken; om die reden is een mahātmā gehecht aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

In de Bhagavad-gītā wordt degene die gehecht is aan het onpersoonlijke aspect van de Allerhoogste Heer, de brahmajyoti, niet als een mahātmā omschreven; hij wordt in het volgende vers op een andere manier beschreven. De mahātmā is altijd bezig met verschillende activiteiten in devotionele dienst die in het Śrīmad-Bhāgavatam beschreven worden, namelijk horen en chanten over Viṣṇu en niet over een halfgod of een menselijk wezen. Dat is devotie: śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ en smaraṇam, aan Hem denken. Zo’n mahātmā bezit een sterke vastberadenheid om uiteindelijk met de Allerhoogste Heer om te gaan in een van de vijf transcendentale rasa’s. Om dat succes te bereiken, betrekt hij alle activiteiten — de mentale, lichamelijke en vocale, allemaal — in dienst aan de Allerhoogste Heer, Śrī Kṛṣṇa. Dat is compleet Kṛṣṇa-bewustzijn.

In devotionele dienst zijn er enkele voorgeschreven activiteiten, zoals vasten op bepaalde dagen, bijvoorbeeld op de elfde dag van de maan, Ekādaśī, en op de verschijningsdag van de Heer. Al deze regels en bepalingen worden door de grote ācārya’s gegeven voor hen die er werkelijk in geïnteresseerd zijn om toegang te krijgen tot het gezelschap van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in de transcendentale wereld. De mahātmā’s, de grote zielen, leven al deze regels en bepalingen strikt na en zijn er daarom zeker van dat ze het verlangde resultaat zullen behalen.

In het tweede vers van dit hoofdstuk is beschreven dat deze devotionele dienst niet alleen gemakkelijk is, maar ook dat ze met plezier verricht kan worden. Het is niet nodig om strenge ascese te ondergaan. Onder leiding van een deskundig spiritueel leraar kan iemand in elke positie een leven van devotionele dienst leiden, hetzij als een getrouwd persoon, als een sannyāsī of als een brahmacārī; in elke positie en overal ter wereld kan men deze devotionele dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods verrichten en op die manier werkelijk een mahātmā, een grote ziel worden.


Willekeurige Videoclips van Srila Prabhupada


Willekeurige Audioclips van Srila Prabhupada


NL/Dutch - Pareltjes van Srila Prabhupada
"De eeuwig bevrijde zielen, zij zijn simpelweg tevreden door het houden van Kṛṣṇa. Dat is hun voldoening. Iedereen wil houden van. Dat is een natuurlijke neiging. Iedereen. Als er geen object is om van te houden, dan houden we soms van katten en honden in deze materiële wereld. Zie je? Omdat ik van iemand moet houden. Als ik geen geschikt persoon vindt om van te houden, dan verander ik mijn liefde naar een hobby, naar een dier, zoals dat, omdat de liefde daar wel is. Dus dit is sluimerend. Onze liefde voor Kṛṣṇa is sluimerend. Het is binnenin ons, maar omdat we geen informatie over Kṛṣṇa hebben, daarom plaatsen we onze liefde op iets wat frustratie is. Dat is niet het object van liefde. Daarom zijn we gefrustreerd."
670109 - Lezing CC Madhya 22.11-15 - New YorkVanipedia's Manifesto

↓ Scroll down to read more...

Introductie

Srila Prabhupada hechtte veel belang aan zijn leer, dus is Vanipedia exclusief toegewijd aan zijn oeuvre, bestaande uit boeken, opgenomen lezingen en gesprekken, brieven, enzovoort. Eenmaal voltooid zal Vanipedia de allereerste Vani-tempel zijn ter wereld. Het biedt een heilige ruimte aan waar miljoenen mensen die op zoek zijn naar authentieke spirituele begeleiding, antwoorden en inspiratie kunnen vinden in Srila Prabhupada's illustere leer, gepresenteerd in een encyclopedie formaat in zoveel mogelijk talen.

Vanipedia's Visieverklaring

Samenwerken om Srila Prabhupada's meertalige Vani-aanwezigheid aan te roepen en volwaardig te manifesteren, en daarmee honderden miljoenen mensen faciliteren om de wetenschap van Krishna bewustzijn te beleven en Heer Caitanya Mahaprabhu's sankirtana beweging te ondersteunen, om de menselijke samenleving te her-spiritualiseren.

Samenwerken

Een encyclopedie opbouwen op het niveau van Vanipedia is enkel mogelijk door de massale samenwerkingsinspanningen van duizenden toegewijden die Srila Prabhupada's leringen gezamenlijk compileren en ijverig vertalen.

We willen de vertaling voltooien van alle boeken, lezingen, gesprekken, en brieven van Srila Prabhupada in minstens 16 talen en daarbovenop minstens 108 talen bereiken met enige representatie op Vanipedia tegen november 2027.

Sinds oktober 2017 is de volledige Bijbel vertaald in 670 talen, het Nieuwe Testament werd vertaald in 1531 talen en individuele verhalen van de Bijbel in 1121 talen. Deze statistieken tonen aan dat onze doelstellingen om Srila Prabhupada's leringen te delen, hoe omvangrijk ze ook mogen zijn, helemaal niet ambitieus zijn in vergelijking met de inspanningen die de christenen maken om hun leer wereldwijd te verspreiden.

We nodigen alle toegewijden uit om deel uit te maken van deze nobele onderneming om Srila Prabhupada's meertalige Vani-aanwezigheid op het internet aan te roepen en volwaardig te manifesteren op het internet ten bate van de hele mensheid.

Aanroepen

In 1965 kwam Srila Prabhupada onuitgenodigd toe in Amerika. Hoewel de dagen van zijn heerlijke Vapu-aanwezigheid eindigden in 1977, blijft hij voortbestaan in zijn Vani. Het is deze aanwezigheid die we nu moeten aanroepen. Enkel door te bidden en Srila Prabhupada te smeken om te verschijnen zal hij dat doen. Ons intense verlangen om hem onder ons te hebben is de sleutel voor zijn verschijning.

Volwaardig manifesteren

Wij wensen geen gedeeltelijke aanwezigheid van Srila Prabhupada. Wij willen zijn volledige Vani-aanwezigheid. Al zijn opgenomen leringen moet samengesteld en vertaald worden in veel talen. Dit is ons offer aan de volgende generaties op deze planeet - volledige opvang (ashraya) van Srila Prabhupada's leringen.

Vani-aanwezigheid

De verschijning van Srila Prabhupada's volledige Vani-aanwezigheid zal gebeuren in twee fases. De eerste - en gemakkelijke fase - is om alle leringen van Srila Prabhupada samen te stellen en te vertalen in alle talen. De tweede - en moeilijkere fase - is om honderden miljoenen mensen zijn leringen doen na te leven.

Verschillende manieren om te studeren

 • Tot dusver hebben we in ons onderzoek gevonden dat er 60 verschillende manieren zijn waarmee Srila Prabhupada zijn toegewijden heeft geïnstrueerd zijn boeken te lezen.
 • Door het studeren van Srila Prabhupada's boeken op deze verschillende manieren kunnen we ze goed begrijpen en verwerken. Met de methodologie van zijn boeken bestuderen en compileren per thema kan men gemakkelijk doordringen tot de diepe betekenis en belang van elk woord, elke zin, elk concept of elke persoonlijkheid dat Srila Prabhupada voorlegt. Zijn leringen zijn zonder twijfel ons leven en ziel, en wanneer we ze grondig bestuderen kunnen we Srila Prabhupada's aanwezigheid waarnemen en ervaren in veel diepgaande manieren.

Tien Miljoen Acarya's

 • Neem aan dat er nu tienduizend zijn. We zullen uitbreiden tot honderdduizend. Dat is vereist. Dan van honderdduizend tot een miljoen, en van een miljoen tot tien miljoen. Dus zal er geen gebrek zijn aan acharya's, en zal men Krishna bewustzijn zeer gemakkelijk begrijpen. Dus maak die organisatie. Wees niet ten onrechte verwaand. Volg de instructies van de acharya's en tracht jezelf perfect en volwassen te maken. Dan zal het zeer eenvoudig zijn om maya te verdrijven. Ja. Acharya's, zij verklaren oorlog aan activiteiten van maya. – Srila Prabhupada Lezing over Sri Caitanya-caritamrta, 6 April 1975

Commentaar

Deze visieverklaring van Srila Prabhupada spreekt voor zichzelf — het perfecte plan waarmee mensen Krishna bewustzijn gemakkelijk kunnen begrijpen. Tien miljoen bevoegde siksa-discipelen van Srila Prabhupada die nederig de instructies van onze Stichter-acarya naleven en die altijd streven naar perfectie en maturiteit. Srila Prabhupada stelt duidelijk: "maak die organisatie." Vanipedia helpt op enthousiaste wijze deze visie te vervullen.

Wetenschap van Krishna Bewustzijn

In Hoofdstuk Negen van de Bhagavad-gita wordt de wetenschap van het Krishna bewustzijn benoemd als de koning van alle kennis, de koning van al het vertrouwelijke, en de allerhoogste wetenschap van transcendentale realisatie. Krishna Bewustzijn is een transcendentale wetenschap die onthuld kan worden aan een oprechte toegewijde die bereid is om dienst te verlenen aan God. Krishna Bewustzijn wordt niet bereikt met droge argumenten of academische kwalificaties. Krishna Bewustzijn is geen geloof, zoals het hindoeïstisch, christelijk, boeddhistisch of islamitisch geloof, maar het is een wetenschap. Als iemand de boeken van Srila Prabhupada op zorgvuldige wijze leest dan zal hij de bovenste wetenschap van het Krishna Bewustzijn realiseren en meer geïnspireerd zijn om datzelfde te verspreiden naar alle mensen als hun echte tegemoetkoming.

Heer Caitanya's Sankirtana Beweging

Heer Sri Caitanya Mahaprabhu is de vader van de sankirtana beweging en wijdde haar in. Degene die Hem aanbidt door zijn leven, geld, intelligentie en woorden op te offeren voor de sankirtana beweging wordt erkend door de Heer en begiftigd met Zijn zegeningen. Van alle anderen kan gezegd worden dat ze dwaas zijn, want van alle offers waarin een mens zijn energie kan steken, is een offer gemaakt voor de sankirtana beweging het schitterendst. De hele beweging van het Krishna bewustzijn is gebaseerd op de principes van de sankirtana beweging ingewijd door Sri Caitanya Mahaprabhu. Derhalve zal iemand die de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods probeert te begrijpen aan de hand van de sankirtana beweging, alles perfect weten. Hij is sumedhas, een persoon met aanzienlijke intelligentie.

Menselijke Samenleving Her-Spiritualiseren

De menselijke samenleving is op dit ogenblik niet in de duisternis van vergetelheid. Ze heeft een snelle vooruitgang geboekt op vlak van materieel comfort, educatie en economische ontwikkeling doorheen de hele wereld. Maar ergens in het groter sociaal geheel is er een speldenprik, waardoor er ruzies op grote schaal plaatsvinden, zelfs over minder belangrijke kwesties. Er is behoefte aan een idee dat de mensheid kan verenigen in vrede, vriendschap en welvaart met een gemeenschappelijk doeleinde. Srimad-Bhagavatam voldoet aan deze behoefte, want het is een culturele voorstelling voor de her-spiritualisering van de volledige menselijke samenleving. De massa mensen zijn algemeen gezien instrumenten in de handen van de moderne politici en leiders van het volk. Als er een verandering optreedt in het hart van die leiders, dan zal er met zekerheid een radicale verandering plaatsvinden in de atmosfeer van de wereld. Het doel van ware educatie zou zelfrealisatie moeten zijn, realisatie van de spirituele waarden van de ziel. Iedereen zou alle activiteiten in de wereld moeten helpen spiritualiseren. Door dergelijke activiteiten overvloeien zowel de uitvoerder als het uitgevoerde werk met spiritualiteit en overstijgen ze de geaardheden der natuur.

Vanipedia's Mission Statement

 • Om Srila Prabhupada een aanhoudend, wereldwijd platform aan te bieden om de wetenschap van het Krishna bewustzijn in alle talen van de wereld te prediken, onderrichten en opleiden.
 • Om de leringen van Srila Prabhupada te verkennen, te ontdekken en uitgebreid te compileren vanuit meerdere invalshoeken.
 • Om Srila Prabhupada's Vani voor te leggen in makkelijk toegankelijke en verstaanbare manieren.
 • Om een archief van uitgebreid thematisch onderzoek aan te bieden die het schrijven van vele actuele boeken gebaseerd op Srila Prabhupada's Vani kan vereenvoudigen.
 • Om pedagogische hulpmiddelen aan te bieden voor allerlei educatieve initiatieven binnen Srila Prabhupada's Vani.
 • Om onder oprechte volgers van Srila Prabhupada een eenduidig besef bij te brengen van de noodzaak om zowel Srila Prabhupada's Vani te consulteren voor persoonlijke begeleiding als voldoende geleerd te worden om hem te vertegenwoordigen op alle niveaus.
 • Om de volgers van Srila Prabhupada van alle naties aan te trekken om globaal samen te werken met zicht op de verwezenlijking van al het bovenstaande.

Wat motiveert ons om Vanipedia op te bouwen?

 • We accepteren dat
 • Srila Prabhupada een zuivere toegewijde is, rechtstreeks bekrachtigd door Heer Sri Krishna om de levende wezens te betrekken in liefdevolle toegewijde dienst aan God. Deze bekrachtiging wordt aangetoond in zijn ongeëvenaarde uiteenzetting van de Absolute Waarheid die voorkomt in zijn leringen.
 • Er nooit eerder zo'n toonaangevende exponent van de Vaishnava filosofie was in moderne tijden, en geen grotere sociale criticus die de hedendaagse wereld verklaard ZOALS ZE IS, als Srila Prabhupada.
 • Srila Prabhupada's leringen de voornaamste opvang zullen vormen voor zijn miljoenen volgers van alle toekomstige generaties.
 • Srila Prabhupada zijn leringen rijkelijk verspreid en correct begrepen wilde hebben.
 • Een thematische aanpak van Srila Prabhupada's leringen aanzienlijk het leervermogen bevordert, en dat er een enorme waarde is in verkenning, ontdekking en grondige compilatie van zijn leringen vanuit elke invalshoek.
 • Het vertalen van al Srila Prabhupada's lezingen in een bepaalde taal net hetzelfde is als Srila Prabhupada uitnodigen om eeuwig te verblijven in de plaatsen waar die talen gesproken worden.
 • In zijn lichamelijke afwezigheid Srila Prabhupada veel vanidienaren nodig heeft om hem in deze missie te assisteren.

Daarom zijn we vastberaden om een echt dynamisch platform te creëren voor de rijkelijke verspreiding en het correcte inzicht van de perfecte kennis en realisaties die we terugvinden in Srila Prabhupada's leringen, zodanig dat ze vrolijk opgevolgd kunnen worden. Zo simpel is het. Het enige wat ons gescheiden houdt van Vanipedia's voltooiing is tijd en de vele kostbare uren vaniseva die nog geboden moeten worden door de toegewijden die zich hebben ingezet op deze visie.

Ik dank u hartelijk, jullie allemaal, voor het appreciëren van mijn nederige dienst die ik tracht te geven als kwestie van plicht opgedragen door mijn Guru Maharaja. Ik verzoek al mijn discipelen om samen te werken en ik ben er zeker van dat onze missie zal vooruitgaan. – Srila Prabhupada Brief aan Tamala Krishna das (GBC) - 14 augustus, 1971

Srila Prabhupada's Drie Natuurlijke Posities

Een gemeenschap van toevlucht aan de lotusvoeten van Srila Prabhupada's leringen kan enkel gerealiseerd worden wanneer deze drie posities van Srila Prabhupada ontwaken in de harten van al zijn volgers.

Srila Prabhupada is onze siksa-guru bij uitstek

 • We accepteren dat alle volgelingen van Srila Prabhupada zowel zijn aanwezigheid als onderdak binnen zijn leringen kunnen ervaren – zowel individueel als discussiërende met elkaar.
 • We zuiveren onszelf en we bouwen een sterke band met Srila Prabhupada op door met hem te leren leven als ons leidend geweten.
 • We moedigen toegewijden die zich gescheiden voelen van Srila Prabhupada aan om de tijd te nemen om zijn aanwezigheid en steun te zoeken binnenin zijn Vani.
 • We delen Srila Prabhupada's mededogen met al zijn volgelingen, inclusief deze die initiatie nemen in zijn lijn en degene die hem volgen in diverse capaciteiten.
 • We onderwijzen toegewijden over de waarheid van Srila Prabhupada's positie als onze siksa-guru bij uitstek, en onze sisya-relatie met hem in separatie.
 • We brengen een opvolging van siksa-bekrachtigde discipelen tot stand om Srila Prabhupada's nalatenschap te handhaven doorheen de volgende generaties.

Srila Prabhupada is de Stichter-Acharya van ISKCON

 • We loven zijn Vani als de primaire drijvende kracht die de leden van ISKCON verenigt en trouw houdt aan hem, en aldus geïnspireerd, enthousiast en vastberaden om van zijn beweging het beste te maken zoals hij wilde - zowel nu als in de toekomst.
 • We moedigen de duurzame ontwikkeling aan van Vaishnava-brahmaanse normen gericht op Srila Prabhupada's leringen en predikstrategieën - een "vanicultuur".
 • We onderwijzen toegewijden in de waarheid van Srila Prabhupada's positie als de Stichter-Acharya van ISKCON en onze dienst aan hem en zijn beweging.

Srila Prabhupada is de Wereld-acharya

 • We verhogen het globaal besef van het belang van Srila Prabhupada's spirituele status als de wereld-acharya door de hedendaagse relevantie van zijn leringen vast te stellen in alle kringen van elk land.
 • We inspireren een cultuur van appreciatie en respect voor Srila Prabhupada's leringen, resulterend in een actieve deelname in de praktijken van Krishna bewustzijn door de hele wereldbevolking.
 • We realiseren de veronderstelling dat Srila Prabhupada een huis heeft gebouwd waarin de hele wereld kan leven door zijn Vani tegelijk te zien als fundering en als dak – de toevlucht, de ashraya – die het huis beschermt.

Essentieel om Srila Prabhupada's Natuurlijke Positie Tot Stand te Brengen

 • Onze ISKCON gemeenschap heeft nood aan educatieve initiatieven, politieke richtlijnen, en sociale cultuur om Srila Prabhupada's natuurlijke positie met zijn volgelingen en binnen zijn beweging te bevorderen en koesteren. Het zal noch automatisch gebeuren noch door ijdele hoop. Het kan enkel en alleen maar verwezenlijkt worden door intelligente, gecoördineerde en collaboratieve inspanningen uitgevoerd door zijn zuiverhartige toegewijden.
 • Vijf Hoofdobstakels die Srila Prabhupada's Natuurlijke Positie Verbergen binnenin zijn Beweging:
 • 1. onwetendheid van Srila Prabhupada's leringen – hij heeft instructies gegeven maar we zijn er ons niet van bewust dat deze bestaan.
 • 2. onverschilligheid tegen Srila Prabhupada's leringen – we weten dat de instructies bestaan maar ze kunnen ons niets schelen. We laten ze links liggen.
 • 3. misvatting van Srila Prabhupada's leringen – we passen ze oprecht toe, maar door onze overmoed of gebrek aan volwassenheid worden ze verkeerd toegepast.
 • 4. gebrekkig vertrouwen in Srila Prabhupada's leringen – diep vanbinnen zijn we niet volledig overtuigd en beschouwen we ze als utopisch, noch realistisch noch praktisch voor de "moderne wereld".
 • 5. concurrerend met Srila Prabhupada's leringen – met volle overtuiging en enthousiasme gaan we in een compleet verschillende richting dan Srila Prabhupada heeft opgedragen, en hierbij beïnvloeden we anderen om hetzelfde te doen.

Commentaar

We geloven dat deze obstakels gemakkelijk te overkomen zijn met de introductie van integrale, gestructureerde educatie- en trainingsprogramma's met als doel onze relatie met Srila Prabhupada te koesteren en onze kennis van zijn leringen te vergroten. Dit zal echter alleen maar lukken met aandrijving van een serieus leidingsengagement om een cultuur te creëren die diepgeworteld is in Srila Prabhupada's Vani. Srila Prabhupada's natuurlijke positie zal dus automatisch duidelijk blijken en blijven voor alle generaties van toegewijden.

De Toegewijden zijn zijn Ledematen, ISKCON is zijn Lichaam, en zijn Vani is zijn Ziel • Maak de boekomslagen heel aantrekkelijk zodat men automatisch de kennis erin zal lezen. De kaften zijn zoals de geest en zintuigen, en de inhoud van het boek is de ziel.

– Srila Prabhupada Brief aan Amogha das (TP), 22 mei 1972 • Onthoud altijd dat wat we ook doen, het in hetzelfde parampara systeem zit dat begon van Heer Krishna en reikt tot bij ons. Daarom moet onze liefhebbende geestdrift meer gericht zijn op de boodschap dan de fysieke representatie. Wanneer we de boodschap liefhebben en Hem dienen, dan zal onze devotionele liefde voor het fysieke automatisch klaar zijn. – Srila Prabhupada Brief aan Govinda dasi, 7 April 1970

Commentaar

Wij zijn Srila Prabhupada's ledematen. Om succesvol en tot zijn volle tevredenheid met hem samen te werken moeten we met hem verenigen qua bewustzijn. Deze liefdevolle eendracht ontwikkelt vanuit ons volledig geabsorbeerd zijnde in, overtuigd zijnde van en het beoefenen van zijn Vani. Onze holistische successtrategie omvangt ieders assimileren van Srila Prabhupada's leringen en ze stoutmoedig ten harte nemen in alles wat we doen voor zijn Krishna bewustzijn beweging. Aldus kunnen Srila Prabhupada's toegewijden zowel persoonlijk bloeien, als in hun respectieve diensten om ISKCON een stevig lichaam te maken dat naar Srila Prabhupada's verlangen de wereld van een totale ramp kan redden. De toegewijden winnen, de GBC wint, de wereld wint, Srila Prabhupada wint, en Heer Caitanya wint. Niemand verliest hierbij.

Distributie van de Parampara Leringen

1486 Caitanya Mahaprabhu verschijnt om de wereld te onderwijzen in Krishna bewustzijn

1488 Sanatana Goswami verschijnt om boeken te schrijven over Krishna bewustzijn

1489 Rupa Gosvami verschijnt om boeken te schrijven over Krishna bewustzijn

1495 Raghunatha Gosvami verschijnt om boeken te schrijven over Krishna bewustzijn

1500 Mechanische drukpersen revolutioneren het distribueren van boeken doorheen Europa

1513 Jiva Gosvami verschijnt om boeken te schrijven over Krishna bewustzijn

1834 Bhaktivinoda Thakura verschijnt om boeken te schrijven over Krishna bewustzijn

1874 Bhaktisiddhanta Sarasvati verschijnt om boeken te schrijven over Krishna bewustzijn

1896 Srila Prabhupada verschijnt om boeken te schrijven over Krishna bewustzijn

1914 Bhaktisiddhanta Sarasvati voert het begrip "brhat-mrdanga" in

1922 Srila Prabhupada ontmoet Bhaktisiddhanta Sarasvati voor de eerste keer en wordt meteen gevraagd om in de Engelse taal te prediken

1935 Srila Prabhupada krijgt de instructie om boeken te drukken

1944 Srila Prabhupada begint het Back To Godhead magazine

1956 Srila Prabhupada verhuist naar Vrndavana om boeken te schrijven

1962 Srila Prabhupada publiceert zijn eerste volume van Srimad-Bhagavatam

1965 Srila Prabhupada komt in het westen aan om zijn boeken te distribueren

1968 Srila Prabhupada publiceert zijn verkorte Bhagavad-gita As-It-Is (Bhagavad-gita Zoals Ze Is)

1972 Srila Prabhupada publiceert zijn volledige versie van Bhagavad-gita As-It-Is

1972 Srila Prabhupada richt de BBT op om zijn boeken te publiceren

1974 Srila Prabhupada's discipelen beginnen met de serieuze distributie van zijn boeken

1975 Srila Prabhupada voltooit het Sri Caitanya-caritamrta

1977 Srila Prabhupada stopt met spreken en laat zijn Vani achter in onze zorg

1978 De Bhaktivedanta Archieven worden opgericht

1986 Het digitale opslagmateriaal in de wereld komt neer op 1 CD-ROM per persoon

1991 Het wereldwijde web (brhat-brhat-brhat mrdanga) wordt opgericht

1992 De Bhaktivedanta VedaBase versie 1.0 wordt gecreëerd

2002 Het digitale tijdperk breekt aan - wereldwijd haalt digitale opslag analoog in

2007 Het digitale opslagmateriaal in de wereld komt neer op 61 CD-ROM's per persoon, dat zijn 427 miljard volledig gevulde CD-ROM's

2007 Srila Prabhupada's Vani-tempel, de Vanipedia begint constructie op het web

2010 Srila Prabhupada's Vapu-tempel, de Tempel van het Vedische Planetarium begint constructie in Sridhama Mayapur

2012 Vanipedia bereikt 1 906 753 citaten, 108 971 pagina's en 13 946 categorieën

2013 500 000 000 van Srila Prabhupada's boeken zijn uitgedeeld door ISKCON toegewijden in de laatste 48 jaar – een gemiddelde van 28 538 boeken per dag

2019 21 maart, Gaura Purnima dag om 7.15 uur Midden-Europese Tijd, viert Vanipedia 11 jaar waar we toegewijden uitnodigen om samen te werken om Srila Prabhupada's Vani-aanwezigheid aan te roepen en volledig te manifesteren. Vanipedia biedt nu 45 588 categorieën, 282 297 pagina's, 2 100 000 plus citaten in 93 talen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door 1220 toegewijden die meer dan 295 000 uur vaniseva verricht hebben. We hebben nog een lange weg af te leggen om Srila Prabhupada's Vani-tempel te voltooien dus blijven we toegewijden uitnodigen om deel te nemen aan deze glorieuze missie.

Commentaar

Het ontplooien van Sri Caitanya Mahaprabhu's missie onder de vlag van de hedendaagse beweging voor Krishna bewustzijn is een heel opwindende tijd om toegewijde dienst te verrichten.

Srila Prabhupada, de Stichter-acarya van de Internationale Samenleving voor Krishna Bewustzijn heeft een levensveranderend fenomeen ter wereld gebracht in de vorm van zijn Vertalingen, Bhaktivedanta Commentaren, Lezingen, Conversaties, en Brieven. Hierin ligt de sleutel tot de herspiritualisering van de hele menselijke samenleving.

Vani, Persoonlijke Associatie en Dienst in Gescheidenheid - Citaten


 • In de afwezigheid van een fysieke presentatie van de Geestelijk Leraar is de Vaniseva belangrijker. Mijn Geestelijk Leraar, Sarasvati Gosvami Thakura, schijnt misschien niet fysiek aanwezig te zijn, maar omdat ik toch probeer om zijn instructie te dienen voel ik me nooit gescheiden van Hem. Ik verwacht dat jullie allen deze instructies zullen volgen. – Srila Prabhupada Brief aan Karandhara das (GBC), 22 augustus 1970


 • Vanaf het prille begin was ik heel erg tegen de impersonalisten en al mijn boeken benadrukken dit punt. Dus zowel mijn mondelinge instructies als mijn boeken zijn allemaal tot jullie dienst. Nu moeten jullie, de GBC, ze consulteren om een helder en krachtig idee te krijgen, dan zullen er geen stoornissen zijn. Stoornis komt door onwetendheid; er zijn geen stoornissen waar er niet te spreken valt van onwetendheid. – Srila Prabhupada Brief aan Hayagriva das (GBC), 22 August 1970
 • Wees alsjeblieft gelukkig in gescheidenheid. Ik ben sinds 1936 gescheiden van mijn Guru Maharaja maar ik ben altijd bij hem zolang ik werk volgens zijn aanwijzing. Dus moeten we allen samenwerken om Heer Krishna te bevredigen en op die manier zal de gescheidenheid veranderen in transcendentale vreugde. – Srila Prabhupada Brief aan Uddhava das (ISKCON Pers), 3 mei 1968

Commentaar

Srila Prabhupada biedt veel onthullende waarheden in deze reeks uitspraken.

 • Srila Prabhupada's persoonlijke begeleiding is altijd aanwezig.
 • We moeten gelukkig zijn in gescheidenheid van Srila Prabhupada.
 • In Srila Prabhupada's fysieke afwezigheid is Vaniseva belangrijker.
 • Srila Prabhupada had heel weinig persoonlijke omgang met zijn Guru Maharaja.
 • Zowel Srila Prabhupada's mondelinge instructies als zijn boeken zijn allemaal tot onze dienst.
 • Gescheidenheid van Srila Prabhupada verandert in transcendentale vreugde.
 • Wanneer Srila Prabhupada niet fysiek aanwezig is krijgen we toch zijn hulp als we zijn Vani volgen.
 • Srila Prabhupada heeft nooit Bhaktisiddhanta Sarasvati's omgang verlaten, voor geen moment.
 • Door Srila Prabhupada's mondelinge instructies en zijn boeken te consulteren krijgen we heldere en krachtige ideeën.
 • Door Srila Prabhupada's instructies te volgen zullen we ons nooit ofte nimmer gescheiden (losgekoppeld) van hem voelen.
 • Srila Prabhupada verwacht van al zijn volgelingen om deze instructies te volgen zodat we zijn bekrachtigde siksa-discipelen kunnen worden.

Gebruik van Media om Krishna's Boodschap te Verspreiden

 • Dus, ga zo verder met jullie organisatie voor de distributie van mijn boeken door gebruik van de pers en overige moderne media en Krishna zal zeker tevreden zijn met jullie. We kunnen alles gebruiken – televisie, radio, films, of wat dan ook – om over Krishna te spreken. – Srila Prabhupada Brief aan Bhagavan das (GBC), 24 november 1970 • Ik ben erg gemotiveerd door de verslagen betreft het succes van jullie radio- en televisieprogramma's. Probeer zo veel mogelijk onze predikprogramma's uit te breiden door alle beschikbare massamedia te benutten. We zijn hedendaagse Vaishnava's en we moeten vurig prediken gebruikmakend van alle beschikbare middelen. – Srila Prabhupada Brief aan Rupanuga das (GBC), 30 december 1971


 • Als jullie in staat zijn om alles zo te regelen dat ik gewoonweg in mijn kamer kan zitten en aanschouwd kan worden door de wereld en als ik kan spreken tegen de wereld, dan zal ik nooit Los Angeles verlaten. Dat zal de perfectie zijn van jullie L.A. Tempel. Ik ben heel, heel aangemoedigd met jullie voorstel om de media van jullie land te overspoelen met ons Krishna Bewustzijn programma, en dat het daadwerkelijk verwezenlijkt wordt in jullie handen, dus ben ik des te meer verheugd. - Srila Prabhupada Brief aan Siddhesvar das en Krishnakanti das, 16 februari 1972Commentaar

Al volgend in de voetsporen van zijn Guru Maharaja beheerste Srila Prabhupada de kunst om alles te engageren in Krishna's dienst.

 • Srila Prabhupada wilt door de wereld erkend worden en deze aanspreken.
 • Srila Prabhupada verlangt de media te overspoelen met Krishna Bewuste programma's.
 • Srila Prabhupada verlangt dat zijn boeken gedistribueerd worden d.m.v. de drukpers en andere vormen van moderne media.
 • Srila Prabhupada hoorde met veel genoegen over het plan betreft een thematische encyclopedie van zijn leringen.
 • Srila Prabhupada zegt dat we onze predikprogramma's moeten uitbreiden door alle beschikbare massamedia te gebruiken.
 • Srila Prabhupada zegt dat we hedendaagse Vaishnava's zijn en dus moeten we vurig prediken met alle mogelijke middelen.
 • Srila Prabhupada zegt dat we alles kunnen gebruiken – televisie, radio, films, of wat dan ook – om over Krishna te spreken.
 • Srila Prabhupada zegt dat de massamedia zo'n belangrijke rol kan spelen in het verspreiden van onze beweging voor Krishna bewustzijn.

Moderne media, moderne kansen

In de jaren zeventig sloegen de termen "moderne media" en "massamedia" voor Srila Prabhupada op de drukpers, radio, TV en films. Sinds zijn afvaart, is het medialandschap drastisch veranderd: Android toestellen, cloudcomputing en -opslag, e-boeklezers, e-commerce, interactieve TV en gaming, online publicaties, podcasts en RSS-feeds, sociale netwerksites, streaming media, touch-scherm technologie, web-based communicatie & distributie services en draadloze technologieën.

Overeenkomstig met Srila Prabhupada's voorbeeld gebruiken wij, sinds 2007, moderne massamedia technologie om Srila Prabhupada's Vani te compileren, indexeren, categorizeren en distribueren.

 • Vanipedia's doel is om Srila Prabhupada's leringen zichtbaarder en toegankelijker op het web te maken door een gratis, authentieke, one-stop bron aan te bieden van
• ISKCON predikanten
• ISKCON leiders en managers
• toegewijden die devotionele studies verrichten
• toegewijden die wensen hun kennis te verdiepen
• toegewijden betrokken in interreligieuze dialogen
• leerplanontwerpers
• toegewijden die zich gescheiden voelen van Srila Prabhupada
• uitvoerende leiders
• academici
• leerkrachten en studenten van religieus onderwijs
• schrijvers
• zoekers van spiritualiteit
• mensen die bezorgd zijn om actuele sociale problemen
• historici

Commentaar

Er is nog altijd meer dat gedaan moet worden om Srila Prabhupada's leringen vandaag de dag toegankelijk en vooraanstaand te maken. Collaboratieve webtechnologieën bieden ons de mogelijkheid om al onze voorgaande successen te overstijgen.

Vaniseva – de Heilige Daad van Srila Prabhupada's Vani te Dienen

Srila Prabhupada hield op met spreken op 14 november 1977, maar de Vani die hij ons gaf blijft immer vers. Deze leringen zijn echter nog niet in hun zuiverste toestand en zijn evenmin gemakkelijk toegankelijk voor zijn toegewijden. Srila Prabhupada's volgelingen hebben een heilige plicht om zijn Vani te bewaren en aan iedereen te distribueren. Derhalve nodigen we je uit deze vaniseva te verrichten.

Onthoud altijd dat jij een van de weinigen bent die ik heb benoemd om mijn werk doorheen de hele wereld te nemen. De missie die voor je staat is enorm. Bid daarom altijd aan Krishna om jou de kracht te schenken om deze missie te volbrengen door te doen wat ik doe. Mijn eerste opdracht is om de toegewijden de geschikte kennis te geven en ze te betrekken in toegewijde dienst, dus dat is geen moeilijke taak voor jou, Ik heb jou alles gegeven, dus lees en spreek van de boeken en zoveel nieuwe lichtjes zullen uitkomen. We hebben zoveel boeken dat als we voor de komende 1000 jaar eruit zullen prediken, we voldoende voorraad hebben. – Srila Prabhupada Brief aan Satsvarupa das (GBC), 16 juni 1972

In juni 1972 zei Srila Prabhupada dat 'we zoveel boeken hebben' dat we 'genoeg voorraad' hebben om eruit te prediken voor de 'komende 1000 jaar.' Op dat moment waren er nog maar 10 titels gedrukt, dus met alle extra boeken die Srila Prabhupada publiceerde van juli 1972 tot november 1977 kan het aantal jaar dat de voorraad meegaat gemakkelijk uitgebreid worden tot 5000. Als we dit optellen bij zijn mondelinge instructies en brieven, dan breidt de voorraad uit tot 10 000 jaar. We moeten al deze leringen vakkundig voorbereiden om geraadpleegd en correct begrepen te worden zodat er gedurende deze hele periode 'uit gepredikt' kan worden.

Er bestaat geen twijfel dat Srila Prabhupada eindeloos enthousiast en vastberaden is om de boodschap van Heer Caitanya Mahaprabhu te verkondigen. Het doet er niet toe dat zijn vapu ons heeft verlaten. Hij blijft in zijn leringen, en via het digitale platform kan hij nu verder en breder prediken dan wanneer hij fysiek aanwezig was. Compleet afhankelijk van Heer Caitanya's genade, laten we Srila Prabhupada's vani-missie omarmen, en met meer vastberadenheid dan ooit tevoren, zijn Vani vakkundig voorbereiden voor 10 000 jaar prediken.

Over de laatste tien jaar heb ik de blauwdruk gegeven en nu zijn we inmiddels meer dan het Britse Rijk. Zelfs het Britse Rijk was niet zo expansief als ons. Zij hadden slechts een stuk van de wereld in handen, en wij zijn nog niet klaar met uitbreiden. We moeten meer en meer onbeperkt uitbreiden. Maar nu moet ik jullie eraan herinneren dat ik de vertaling van het Srimad-Bhagavatam moet voltooien. Dit is de grootste bijdrage; onze boeken hebben ons een respectabele positie gegeven. Men gelooft niet in deze kerk- of tempelverering. Die dagen zijn voorbij. Natuurlijk moeten wij de tempels onderhouden aangezien we onze moraal hoog moeten houden. Louter intellectualisme volstaat niet, praktische zuivering is vereist.

Dus verzoek ik jullie om me meer en meer van mijn managementsverantwoordelijkheden te ontlasten zodat ik de vertaling van het Srimad-Bhagavatam kan voltooien. Als ik altijd moet managen kan ik niet aan de boeken werken. Dit document, ik moet elk woord heel nuchter kiezen en als ik over management moet nadenken kan ik dit niet doen. Ik kan niet als die schurken zijn die een of ander mentaal brouwsel opdienen om het publiek te bedriegen. Dus zal mijn taak nooit beëindigen zonder de medewerking van mijn aangestelde assistenten, de GBC, tempelpresidenten, en sannyasi's. Ik heb mijn beste mannen gekozen voor de GBC en ik wil niet dat de GBC de tempelpresidenten respectloos behandelt. Je kan mij natuurlijk consulteren, maar als het basisprincipe zwak is, hoe moet het dan verder? Dus sta mij alstublieft bij in management zodat ik vrij ben om het Srimad-Bhagavatam af te werken. Dit zal onze blijvende bijdrage aan de wereld zijn. – Srila Prabhupada Brief aan Alle Bestuurscommissieleden, 19 mei 1976

Hier stelt Srila Prabhupada: 'mijn taak zal nooit beëindigen zonder de medewerking van mijn aangestelde assistenten' die hem helpen 'onze blijvende bijdrage aan de wereld' te leveren. Het zijn Srila Prabhupada's boeken die ons 'een respectabele positie hebben gegeven' en ze zijn 'de grootste bijdrage aan de wereld.'

Doorheen de jaren is er zo veel vaniseva verricht door BBT toegewijden, boekenverspreiders, predikanten die Srila Prabhupada's woorden ter harte nemen, en door andere toegewijden die gewijd zijn om zijn Vani op de een of andere manier uit te delen en behoeden. Maar er valt nog veel meer te doen. Als we samenwerken via de technologieën van de brhat-brhat-brhat mrdanga (het wereldwijde web) dan presenteert de gelegenheid zich om in een heel korte tijd een ongeëvenaarde manifestatie van Srila Prabhupada's Vani te bouwen. Onze smeekbede is om samen te komen in vaniseva en een Vani-tempel te bouwen die voltooid moet worden tegen 4 november 2027, wanneer we met z'n allen het 50 jaar jubileum zullen vieren. 50 jaar dienst in gescheidenheid van Srila Prabhupada. Dit zal een heel toepasselijke en mooie offerande van liefde zijn, en een glorieus geschenk aan alle toekomstige generaties van zijn toegewijden.

Ik ben blij dat jullie de drukpers de Radha Pers genoemd hebben. Dat is heel verheugend. Moge jullie Radha Pers verrijkt zijn om al onze boeken en literatuur in de Duitse taal te publiceren. Het is een heel fijne naam. Radharani is beste, hoogste dienaar van Krishna, en de afdrukmachine is het meest relevante medium op dit ogenblik om Krishna mee te dienen. Daarom is ze werkelijk een vertegenwoordiger van Srimati Radharani. Dit idee spreekt me erg aan. – Srila Prabhupada Brief aan Jaya Govinda das (Boekproductie manager), 4 juli 1969

Voor het merendeel van de 20ste eeuw bood de drukpers de middelen aan voor succesvolle propaganda van zoveel groepen mensen. Srila Prabhupada verklaarde hoe expert de communisten waren om hun invloed in India te verspreiden via pamfletten en boeken. Srila Prabhupada gebruikte dit voorbeeld om aan te tonen hoe hij een groot propagandaprogramma voor Krishna bewustzijn wou maken door zijn boeken over de hele wereld te verspreiden.

Nu, in de 21ste eeuw, kan Srila Prabhupada's uitspraak 'het meest relevante medium op dit ogenblik" zonder enige twijfel toegepast worden tot de exponentiële en ongeëvenaarde kracht van internetpublicatie en -distributie. In Vanipedia stellen wij Srila Prabhupada's leringen op voor een fatsoenlijke representatie op dit moderne massadistributieplatform. Srila Prabhupada stelde dat de Radha Pers van zijn toegewijden in Duitsland een 'echte vertegenwoordiger van Srimati Radharani' is. We zijn er daarom van overtuigd dat hij Vanipedia ook als een vertegenwoordiger van Srimati Radharani zou beschouwen.

Zo veel beeldschone Vapu-tempels zijn al gebouwd door ISKCON toegewijden – laat ons nu tenminste een glorieuze Vani-tempel bouwen. De Vapu-tempels offeren heilige darshans aan de vormen Gods, en een Vani-tempel wilt een heilige darshan offeren aan de leringen van de Heer en zijn zuivere toegewijden, zoals gepresenteerd door Srila Prabhupada. De verrichtingen van ISKCON toegewijden zullen logischerwijs succesvoller zijn wanneer Srila Prabhupada's leringen gesitueerd zijn in hun rechtmatige, aanbiddelijke positie. Nu openbaart er zich een mooie kans voor al zijn huidige 'aangewezen assistenten' om de vani-missie van het bouwen van zijn Vani-temple te koesteren en de ganse beweging te inspireren om mee te werken.

Net zoals de enorme en schitterende Vapu-temple die rijst uit de oevers van de Ganges in Sridham Mayapur voorbestemd is om Heer Caitanya's genade over de hele wereld te verspreiden, zo kan een Vani-tempel van Srila Prabhupada's leringen ook zijn ISKCON missie versterken en zo wereldwijd verspreiden en Srila Prabhupada's natuurlijke positie te verankeren voor de komende duizenden jaren.

Vaniseva – Praktische Maatregelen Nemen om te Dienen

 • Vanipedia afwerken houdt in dat Srila Prabhupada's leringen gepresenteerd worden op zo'n manier, die nooit eerder gedaan werd voor de werken van eender welk geestelijk leraar. We nodigen iedereen uit om deel te nemen in deze heilige missie. Samen zullen we Srila Prabhupada een unieke openbaring geven op een schaal die enkel mogelijk is via het web.
 • Ons verlangen is om Vanipedia de nr. 1 referentie-encyclopedie van Srila Prabhupada's leringen in meerdere talen te maken. Dit zal alleen maar gebeuren met oprechte betrokkenheid, opoffering, en steun van veel toegewijden. Tot op heden hebben meer dan 1220 toegewijden deelgenomen in het bouwen van Vanisource en Vaniquotes en vertalingen in 93 talen. Nu om Vaniquotes te voltooien en de Vanipedia artikels, de Vaniboeken, de Vanimedia en de Vaniversiteit opleidingen te bouwen hebben we meer steun nodig van toegewijden met de volgende vaardigheden:
• Administratie
• Compilatie
• Leerplanontwerp
• Ontwerp en Lay-out
• Financiën
• Management
• Promotie
• Onderzoek
• Serveronderhoud
• Site Ontwikkeling
• Software Programmering
• Onderwijzen
• Technisch Bewerken
• Training
• Vertaling
• Schrijven
 • Vanidienaren verlenen hun dienst van thuis, tempels, en bureaus, of ze kunnen voltijds bij ons aansluiten voor een bepaalde periode in Sridham Mayapur of Radhadesh.

Donaties

 • Voor de laatste 12 jaar is Vanipedia voornamelijk gefinancierd door de boekendistributie van de Bhaktivedanta Library Services ASBL (Bhaktivedanta BibliotheekDiensten vzw). Om de constructie voort te zetten heeft Vanipedia nood aan financiering boven de huidige capaciteit van BLS. Eenmaal afgewerkt zal Vanipedia hopelijk onderhoud worden met kleine donaties van een percentage van veel tevreden bezoekers. Maar voorlopig is de dienst van financiële steun verlenen cruciaal om de initiële bouwfases van deze gratis encyclopedie af te ronden.
 • Supporters van Vanipedia kunnen een van de volgende mogelijkheden kiezen:

Sponsor: Een persoon die om het even welk bedrag doneert.

Ondersteunende Patroon: Een individu of juridische entiteit die ten minste 81 euro doneert

Duurzame Patroon: Een individu of juridische entiteit die ten minste 810 euro doneert met de mogelijkheid om 9 maandelijkse betalingen van 90 euro uit te voeren.

Groei Patroon: Een individu of juridische entiteit die ten minste 8100 euro doneert met de mogelijkheid om 9 jaarlijkse betalingen van 900 euro uit te voeren.

Funderende Patroon: Een individu of juridische entiteit die ten minste 81 000 euro doneert met de mogelijkheid om 9 jaarlijkse betalingen van 9000 euro uit te voeren.

Wij Zijn Dankbaar - Gebeden

Wij Zijn Dankbaar

Dank u Srila Prabhupada
voor ons deze kans te geven om u te dienen.
We zullen ons best doen u te plezieren in uw missie.
Moge uw leringen onderdak geven aan miljoenen gezegende zielen.


Liefste Srila Prabhupada,
alstublieft, bekrachtig ons
met alle goede kwaliteiten en bekwaamheden
en blijf ons lange termijn
vastberaden toegewijden en middelen sturen
om succesvol uw glorieuze Vani-tempel te bouwen
ten voordele van Allen.


Liefste Sri Sri Panca Tattva,
help ons alstublieft om dierbare toegewijden van Sri Sri Radha Madhava
en dierbare discipelen van Srila Prabhupada en onze Guru Maharaja te worden
en voorzie ons om hard en slim te werken
voor de missie van Srila Prabhupada
voor het genot van zijn toegewijden.

Dank u om deze gebeden in acht te nemen

Commentaar

Enkel door de bekrachtigende genade van Srila Prabhupada, Sri Sri Panca Tattva, en Sri Sri Radha Madhava kunnen we ooit hopen deze bovenmenselijke taak te voltooien.

Dus bidden we onophoudelijk voor Hun genade.


Overige bronnen

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa - kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare - hare rāma hare rāma - rāma rāma hare hare