SR/Prabhupada 0322 - Ovo telo dodeljuje Bog u skladu sa vašom karmom

From Vanipedia

Revision as of 23:22, 1 October 2020 by Elad (talk | contribs) (Text replacement - "(<!-- (BEGIN|END) NAVIGATION (.*?) -->\s*){2,}" to "<!-- $2 NAVIGATION $3 -->")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Ovo telo dodeljuje Bog u skladu sa vašom karmom
- Prabhupāda 0322


Lecture on SB 1.15.40 -- Los Angeles, December 18, 1973

Vrhovni otac nam je dao "Ovo je sada vaša Amerika. Ovo je vaša Indija". Ali ništa ne pripada Amerikancima ili Indijcima. Pripada ocu, vrhovnom ocu. Pa, ukoliko ne dođu do svesnosti tipa "Otac mi je dao da uživam, ovo je moje, ali zapravo to pripada ocu..." To se zove svesnost Kṛṣṇe. To se zove svesnost Kṛṣṇe.

Prema tome, oni koji su svesni Kṛṣṇe, potpuno svesni da "Ništa ne pripada meni. Sve pripada..." Isavasyam idam sarvam yat kinca (Iso mantra 1). "Čak i minut vremena, čak i atom ptipada Bogu. Ja nisam vlasnik." Ako stignete do ove svesti, onda ste slobodni. To je navedeno u Bhagavad-gītā-i

mam ca yo 'vyabhicarena
bhakti-yogena sevate
sa gunan samatityaitan
brahma-bhuyaya kalpate
(BG 14.26)

Okovi su gunamayi maya, obavijaju (nas) po kvalitetu modaliteta prirode. To su okovi. Ali, ako je neko angažovan u predanoj službi, taj nije pod okovima zato što zna kako stvari stoje. Dakle... Baš kao što sam ja stranac i ja sam... Došao sam u vašu zemlju. Dakle, ako tvrdim "Ova zemlja je moja", nastaju problemi. Ali, ako znam da sam došao kao posetilac ili kao stranac, nema problema. Mogu slobodno da se krećem. Mogu da dobijem sve što mi je potrebno od vlade Sjedinjenih država. Nema problema. Slično tome, mi smo ovde došli kao putnici, ako posetioci, u ovaj materijalni svet i ako tvrdimo da "Ovaj materijalni svet pripada meni" ili grupi ljudi ili grupi naroda, to se zove neznanje.

Dakle, pokret svesnosti Kṛṣṇe znači ukloniti neznanje, učiniti ljude inteligentnima, tipa "Ništa ne pripada tebi. Sve pripada Bogu." Dakle, ovo je opšti proces, odricanje, koji je Maharaja Yudhisthira rekao... Zato što smo mi, kao što sam već objasnio, isuviše apsorbovani u koncepciju ahankara, "Ja sam ovo telo i sve što je u vezi sa ovim telom je moje." To je iluzija, moha. To se zove moha, iluzija. Janasya moho 'yam. Moha znači iluzija. To je iluzija. Šta je ta iluzija? Aham mameti: (SB 5.5.8) "Ja sam ovo telo i sve u vezi sa njim je moje." To se zove moha, iluzija. Ovo telo čak i ne pripada osobi, zato što telo dodeljuje Bog u skladu sa vašom karmom. Baš kao što u skladu sa vašom platežnom moći, stanodavac vam iznajmljuje stan. Stan ne pripada vama. To je činjenica. Ako platite 500 dolara nedeljno, dobićete veoma lep, dobar stan. A ako platite 25 doplara, onda ćete dobiti (neki) drugi. Slično tome, mi imamo ova različita tela... Svako ima različitu vrstu. To je stan. Zapravo, to je stan, zato što ja živim unutar ovog tela. Ja nisam ovo telo. To je uputstvo Bhagavad-gītā-e. Dehino 'smin yatha dehe (BG 2.13). Asmin dehe, postoji dehi, stanar, ne vlasnik. Stanar. Baš kao u bilo kom stanu, stanar je (neko) osoba i vlasnik je osoba. Slično tome, ovo je stan, ovo telo. Ja sam duhovna duša, stanar. Ja sam ga iznajmio u skladu sa onim što sam, platio ili u skladu sa karmom.