Special

Cite This Page

Bibliographic details for HR/Prabhupada 1057 - Bhagavad-gita je također poznata pod imenom Gitopanišad, iliti 'Esencija Vjedskog Znanja