Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

AF/Prabhupada 0052 - Die verskil tussen ‘n Bhakta en ‘n Karmi

From Vanipedia


Die verskil tussen ‘n Bhakta en ‘n Karmi
- Prabhupāda 0052


Lecture on SB 1.2.9-10 -- Delhi, November 14, 1973

Dit is die onderskeid tussen bhakti en karma. Karma is vir sintuiglike bevrediging, en Bhakti is die bevrediging van die Here. Dieselfde ding. Daarom kan mense nie verstaan ​​wat die verskil tussen 'n bhakta en 'n Karmi is nie. Karmi bevredig sy eie sintuie en die bhakta bevredigend Krsna se sintuie. Daar moet 'n sekere mate van sintuiglike bevrediging wees.

Maar wanneer jy Krsna bevredig, word dit Bhakti genoem. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Hṛṣīka beteken sintuie, gesuiwerde sintuie. Dit het ek die ander dag verduidelik, wat

sarvopādhi-vinirmuktaṁ
tat-paratvena nirmalam
hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-
sevanaṁ bhaktir ucyate
(CC Madhya 19.170)

Bhakti beteken nie jy moet ophou werk nie. Bhakti se betekenis is nie sentimentele fanatisme nie. Dis nie bhakti nie. Bhakti beteken om al jou sintuie vir die bevrediging van die eienaar van die sintuie, te betrek. Dit word Bhakti genoem. Daarom is Kṛṣṇa se naam Hṛṣīkeśa. Hṛṣīka beteken sintuie. En hṛṣīka Isa, Hy is die bestuurder van die sintuie. Eintlik werk ons sintuie nie onafhanklik nie. Ons kan dit verstaan. Krsna wys die weg aan. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15). Mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. 'n Wetenskaplike werk omdat Krsna hom help, dis nie dat hy onafhanklik werk nie. Dit is nie moontlik nie. Maar hy wil graag op dié manier. Daarom gee Krsna hom die fasiliteite. Maar eintlik, is dit Krsna wat werk. Dit word in die Upaniṣads veduidelik. Sonder dat Krsna werk, sonder om te sien, sonder dat Krsna sien, kan jy ook nie sien nie. Net soos wat die sonskyn verduidelik word in die Brahma-Samhita. yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ. Die son is een van Krsna se oë.

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.52)

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi Daarom, is die son een van Krsna se oë, omdat die son daar opkom, omdat die son daar is om te sien, daarom kan jy sien. Jy kan nie onafhanklik sien nie. Jy is baie trots op jou oë. Maar wat beteken jou oë as daar geen sonlig is nie? Jy kan dan nie sien nie. Selfs hierdie elektrisiteit, dit word verkry uit die son. Dus, wanneer Krsna sien, kan jy sien. Dit is ons posisie. So ons sintuie... In die Bhagavad-gita word dit gesê, sarvataḥ Pani-pādaṁ tat. Sarvataḥ Pani-pada... Krsna het oral sy hande en bene. Wat is dit? My hande, jou hande, jou been - dit is Krsna sin. Net soos wanneer iemand sê ek het takke oor die hele wêreld. So daardie takke funksioneer onder die bestuur van die hoogste persoon. Net so werk Krsna ook. Krsna word dus genoem Hṛṣīkeśa, Hṛṣīkeśa. So die besigheid is... Bhakti beteken wanneer ons ons hṛṣīka, ons indriyas, ons sintuie, betrek in diens van die eienaar van die sintuie. Dit is ons volmaakte lewe. Dit is ons perfeksie... Maar so gou as wat ons begeer om ons sintuie vir eie bevrediging van die sintuie te gebruik, word dit karma genoem. Dit word materiële lewe genoem. So daarom, vir 'n bhakta is niks materieël. Dit is īśāvāsyam idaṁ sarvam (ISO 1). Die bhakta sien dat alles aan Krsna behoort. Īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñca jagatyāṁ jagat, tena tyaktena bhuñjīthā. Alles behoort aan Krsna. Daarom, alles wat Krsna ons gee... Net soos 'n meester. Die meester ken iets aan die dienskneg toe: "Jy kan dit geniet." Dis prasādam. Prasāde sarva-duḥkhānāṁ hānir asyopajā... Dit is die lewe. As jy Krsna bewus raak, as jy verstaan ​​dat "Alles aan Krsna behoort, selfs my hande en bene, hulle behoort ook aan Krsna, alle dele van my liggaam, hulle behoort aan Krsna, daarom moet dit vir Krsna gebruik word ", dit is bhakti.

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
(Brs. 1.1.11)

Dis wat Krsna, wat Arjuna gedoen het. Hy wou sy sintuie bevredig deur nie te veg nie, maar hy het ingestem, nadat hy die Bhagavad-gita gehoor het, "Ja, Krsna is die Hoogste Persoon."

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Hierdie dinge word baie mooi in die Bhagavad-Gita verduidelik. Dit is die voorlopige studie van die geestelike lewe. En as ons werklik oortuig is van die leerstellings in die Bhagavad-Gita, dan gee ons onsself oor aan Krsna. Dit is die wil van Krsna. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Dis wat Hy wil hê. Wanneer ons werklik hierdie proses opneem, word dit śraddhā genoem. Śraddhā. Dit is hoe Kavirāja Gosvāmī dit verduidelik het, wat die betekenis van śraddhā is.