AM/Prabhupada 0060 - ሕይወት ከቁሳዊ ነገር ሊመጣ አይችልም፡፡

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Life Cannot Come From Matter - Prabhupāda 0060


Room Conversation with Svarupa Damodara -- February 28, 1975, Atlanta

ፕራብሁፓዳ: ”ሁላችንም እንደምናውቀው: ህይወት በሲመን ውስጥ ከአለ“ ”ሲመንም በሴት ልጅ ማህፀን ውስጥ ሲገባ:የልጅ ገላ ማደግ ይጀምራል“ መጀመሪያው ግን:ህይወት ነው:ይህ ተግባራዊ እውቀት ነው: ይህ ህይወት:የፈጣሪ የታላቁ ህይወት:ቅንጣፊ አካል ነው ስለዚህም መጀመሪያው:ፈጣሪ አምላክ ነው:”ጃንማዲ አስያ ያታሃ (ሽብ 1 1 1 )“አትሃትሆ ብራህማ ጂግናሳ” ስለዚህ ይህንንም ፍጹም እውቀት በዚህ በተሳሳተ አለም ላይ:እንደገና መመስረት እና ማስተማር አለብን: ከዚህስ አልፎ ለምንድን ነው ከንጥረ ነገር ህይወት መፍጠር የማይችሉት? የገለፃቸውም ጥቅም ምንድን ነው?”ህይወት መፍጠር አልቻልንም“ ከንጥረ ነገር ህይወት መምጣቱስ መረጃው የታለ? ”ስሩ እና አሳዩን“ ስቫሩፕ ዳሞዳር:”መረጃው በምርምር ላይ ነው“ ፕራብሁፓድ:”ምን? ያ ትርኪ ምርኪ አስተሳሰብ ነው:የማይረባ አስተሳሰብ ነው“ ህይወት ግን ከህይወት ስለመምጣቱ:ብዙ መረጃ አለ: የሰው ልጅ:ዛፎች: ሁሉም ህይወት ከህይወት ነው የሚመጣው: እስከአሁን ድረስ:የሰው ልጅ ከድንጋይ መወለዱን ያየ የለም: ማንም አላየም:አንዳንድ ግዜ እንዲህ ይባላል “ቭርሺካ ታንዱላ ንያያ” ይህን ታውቃላችሁ? “ቭርሺካ ታንዱላ ንያያ” “ቭርሺካ” ማለት ጊንጥ “ታንዱላ” ማለት ደግሞ ሩዝ ማለት ነው: አንዳንድ ግዜ የተከመረ ሩዝ ውስጥ:ጊንጥ ሲወጣ እናያለን: ይህም ማለት ሩዝ ጊንጥን ወለደች ማለት አይደለም: እዚህ አገር አላያችሁት ይሆናል: እኛ አገር ግን አይተናቸዋል: ከተከመረውም ሩዝ:አንድ ትንሽ ጊንጥ ስትወጣ ትታያለች: የዚህም እውነተኛው ሂደት:የጊንጥዋ እናት: በሩዙ ውስጥ እንቁላልዋን ጥላ:ከግዜም በኋላ በሩዙ ውስጥ:ጊንጥዋ ተፈልፍላ ትወጣለች: እንደዚህ ነው እንጂ:ጊንጥ ከሩዝ ተፈጥራ አይደለም: ስለዚህም ይህ “ቭርሽካ ታንዱላ ንያያ” ይባላል:ቭርሺካ ማለት ጊንጥ ሲሆን ታንዱላ ማለት ደግሞ ሩዝ ማለት ነው: ስለዚህ “ህይወት ከንጥረ ነገር መጣ” የሚለው ፍልስፍና የ “ቭርሺካ ታንዱላ ንያያ” ፊሎሶፊ ነው: ህይወት ከንጥረ ነገር ሊመጣ አይችልም: ለምሳሌ:ህይወት ካለ:ነፍስ ካለ:ገላው ያድጋል:ይቀያየራል:ያድጋል: ነገር ግን:ህፃኑ ነፍስ ሳይኖረው ከተወለደ ግን:ገላው ሊያድግ አይችልም: ስለዚህ ንጥረ ነገር ገላ ሁኖ ለማደግ የሚችለው ህይወት ካለ ብቻ ነው: