AM/Prabhupada 0116 - ይህንን ብርቅ እና አስፈላጊ ሕይወታችሁን አታባክኑ፡፡

From Vanipedia


Don't Waste Your Valuable Life - Prabhupāda 0116


Lecture with Allen Ginsberg at Ohio State University -- Columbus, May 12, 1969

ነፍስ በእውን አለች:ይህም ገላ ያደገው በዚሁ በነፍሳችን መድረክ ላይ ነው: ይህም ነፍስ ከአንድ ገላ ወደ አንድ ገላ እየተዘዋወረ ይገኛል:ይህም ኢቮልዩሽን ይባላል: ይህም የኢቮልዩሽን ሥርአት በ 8400000 የተለያዩ ፍጥረታት ውስጥ እየተላለፈ ይገኛል: የባህር ፍጥረታት:የወፎች:የአውሬዎች:የተክሎች:እንዲሁም ብዙ ሌሎች ፍጥረታት: አሁን ታድያ እኛ:የዳበረ የሰው ልጅን አንደበት ይዘናል:በትክክልም መጠቀም አለብን: ይህ ነው የእኛ የክርሽና ንቃተ ማህበር እንቅስቃሴ: ህብረተሰቡን በማስተማር ላይ እንገኛለን:ይህንንም በጣም አስፈላጊ የሆነውን:የሰው ልጅን ህይወት አታባክኑ: ይህንንም የሰው ልጅነት እድል ካባከናችሁት:ራስን እንደ መግደል ይቆጠራል: ይህ ነው የእኛ መልእክት:ራሳችሁን አትግደሉ: ይህንን የክርሽናን ንቃት ተከታተሉ:መመሪያ ስርአአቱም በጣም ቀላል ነው: ልክ እንደ ዮጋ ሲስተም እና:እንደ ግምታዊ ፍለስፍና አቀራረብ:ከበድ ያለ ስርአት መከተል አያስፈልጋችሁም: ይህ ከበድ ያለ ስርአት በዚህ ዘመን አዳጋች ነው: የምናገረውን የእራሴ ስሜት ሳይሆን:የታላላቁ መምህራኖቻችንን እና ትላልቅ ባህታውያን:የሰጡንን ልምድ እና ምሳሌን ነው: እንደዚህም ብለውናል:“ካለው ናስት ኤቫ ናስት ኤቫ ናስት ኤቫ ጋቲር አንያትሃሃ” ማንነታችሁን ማወቅ ከፈለጋችሁ:የወደፊት ኑሮአችሁን ማወቅ ከፈለጋችሁ: አምላክ ማን እንደሆነ ማወቅ ከፈለጋችሁ:የእናንተስ ከአምላክ ጋር ያለው ግኑኝነት ምን እንደሆነ:ለማወቅ ከፈለጋችሁ: እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሊገለጽላችሁ የሚችለው:ይህንን ማንትራ በመዘመር ነው: ሀሬ ክርሽና: ሀሬ ክርሽና: ክርሽና ክርሽና: ሀሬ ሀሬ: ሀሬ ራማ: ሀሬ ራማ: ራማ ራማ: ሀሬ ሀሬ ይህም ተግባራዊ ነው:የምናስከፍለውም ነገር የለም: የሚስጥር ማንትራ ሰጥቼህ:50 ዶላር አስከፍልሃለሁ እያልንም አንደልልም: ይህ ለሁሉም ክፍት ነው:ውሰዱት:ያ ነው የእኛ መልእክት: ህይወታችሁም እንዳታባክኑት: እየለመንናችሁ ነው: ይህንን ማንትራ ውሰዱ:የፈለጋችሁበትም ቦታ ላይ ዘምሩት: መከተል የሚያስፈልጋችሁም:ምንም አስቸጋሪ ህግጋት የለውም: መቼም ቢሆን:የትም ቢሆን:በምንም ሁኔታ ላይ እያላችሁም ቢሆን: ዘምሩ: ልክ ከግማሽ ሰአት በፊት ዘምረን እንደነበረው: በማንኛውም ሁኔታ እያላችሁ ስትዘምሩ ደስተኛ ትሆናላችሁ:ስለዚህ ቀጥሉበት: ይህን ሀሬ ክርሽና ማንትራ ዘምሩ:የተሰጣችሁም በነፃ ነው: ነገር ግን:የሀሬ ክርሽና ማንትራ ምን እንደሆነ በፍልስፍና ለማወቅ ብትፈልጉ ግን: በእውቀት:እና በሎጂክ:ማወቅ ብትፈልጉም: ለዚህም ብዙ ቮልዩሞች የሚሆኑ መፃህፍቶች አሉን: እንዲያው በስሜታዊ ግፊት ብቻ:ወጥተን የምንዘምር እና የምንደንስ እንዳይመስላችሁ:አይደለም:እኛ መሰረት ያለው የበስተኋላ ምክንያት አለን: እና ይህንን:የክርሽና ንቃተ ማህበር እንቅስቃሴ:በደንብ ለመረዳት ሞክሩ: እኔም አገራችሁ የመጣሁት:ይህንኑ ጥሩ መልእክት ለማስተላለፍ ነው: ምክንያቱም:እናንተ ይህን ብትቀበሉ:ይህንንም የክርሽና ንቃት ሳይንስ በደንብ ተረድታችሁ ብትቀበሉት: የሌላውም አለም ሊከተለው ይችላል:የአለም ገፅም ሊቀየር ይችላል:ይህ የተረጋገጠ ነው: