AM/Prabhupada 0678 - በክርሽና ንቃት በማዳበር ላይ የሚገኝ ሁሉ በዮጋ ትኩረት የተሰማራ ነው፡፡

From Vanipedia


በክርሽና ንቃት በማዳበር ላይ የሚገኝ ሁሉ በዮጋ ትኩረት የተሰማራ ነው፡፡
- Prabhupāda 0678


Lecture on BG 6.25-29 -- Los Angeles, February 18, 1969

ቪሽኑጃን፡ ጥቅስ 27 ”መላ ሀሳቡ በእኔ ላይ የሚያተኩረው ዮጊ ከፍተኛውን ደስታ ሊያገኝ ይችላል፡፡“ ”ከብራህማን (ከአብዩ) ጋር ባለው ግኑኝነት ነፃነቱን አግኝቷል፡፡ በሀሳቡም ሰላምተኛ ነው፡፡“ ረጋ ካላለም መንፈስ ነፃ ወጥቷል፡፡ ከሀጥያትም ነፃ ነው፡፡ (ብጊ፡ 6.27)

ጥቅስ 28 ”በራስን በማወቅ ደረጃም ተረጋግቶ እና ከቁሳዊ ዓለም መበከልም ነፃ በመውጣት“ ”ይኅው ዮጊ ከፍተኛውን የትክክለኛ የደስታ ደረጃ አግኝቶ እና ከአብዩ ጌታ ጋር ቀርቦ ይታያል፡፡“ (ብጊ፡ 6.28)

ፕራብሁፓድ፡ ይህ ነው ትክክለኛ ደረጃ ላይ መሆን ማለት፡፡ ”ሀሳቡ ሁሉ በእኔ ላይ ያተኮረ፡፡“ እኔ ማለት ክርሽና ማለት ነው፡፡ ክርሽና እየተናገረ ነው፡፡ እኔ እንዲህ ብዬ የምጠይቅህ ከሆነ ”የሚጠጣ ውሀ ስጠኝ“ ውሀውን ለሌላ ሰው ለመስጠት አይገባህም፡፡ እንደዚሁም ሁሉ የብሀገቨድ ጊታ የተነገረው በክርሽና ነው፡፡ እርሱም ”እኔ“ ብሎ ይናገራል፡፡ ”እኔ“ ማለት ክርሽና ማለት ነው፡፡ ይህ ግልፅ መሆን አለበት፡፡ ነገር ግን ብዙ ሰለ ብሀገቨድ ጊታ ገለፃ የሚሰጡ አሉ፡፡ እነዚህም ክርሽና ከሚናገረው ውጪ እየወጡ ይገኛሉ፡፡ ለምን እንደሆነ ላውቀው አልችልም፡፡ ይህ ግን ይህ አታላይ ይዘት እንዳለው ግልጽ ነው፡፡ ሰለዚህ “እኔ” ሲባል ክርሽና ማለት ነው፡፡ እንደዚህም የክርሽና ንቃት ያለው ሰው በዮጋ ተመስጦ የሚገኝ ነው፡፡ ቀጥል