BG/Prabhupada 0017 - Духовната енергия и материалната енергия

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Духовната енергия и материалната енергия - Prabhupāda 0017


Lecture on Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 2, 1970

И така, в материалния свят работят две енергии: духовната енергия и материалната енергия. Материална енергия означава осем вида материални елементи. Бхумир апо нало ваюх: (БГ 7.4) земя, вода, огън, въздух, небе (етер), ум, интелект и его. Всички те са материални. Подобно има по-фина, по-фина, по-фина, по-фина и по-груба, по-груба, по-груба. Например, водата е по-фина от земята, след това огънят е по-фин от водата, после въздухът е по-фин от огъня, след това небето или етерът е по-фин от въздуха. Подобно, интелигентността е по-фина от етера, по-точно умът е по-фин от етера. Умът… Знаете, няколко пъти съм давал този пример: скоростта на ума. Можете да се придвижите на много хиляди километри за една секунда. Колкото по-фина става енергията, толкова е по-могъща. Подобно, когато в крайна сметка стигнете до духовната част, (още) по-фина, от която произлиза всичко, о, тя е много могъща. Това е духовна енергия. Описана е в „Бхагавад Гита“. Какво представлява тази духовна енергия? Духовната енергия е живото същество. Апареям итас ту виддхи ме пракритим пара. (БГ 7.5). Кришна казва: „Това са материални енергии. Отвъд тях има друга, духовна енергия.“ Апареям. Апара означава низша. Апареям. „Описаните материални елементи са низша енергия. А отвъд тях има висша енергия, Мой скъпи Арджуна.“ Коя е тя? Джива-бхута маха-бахо: „Живите същества.“ Те също са енергия. Ние, живите същества, също сме енергия, но висша енергия. Как висша? Защото яйедам дхаряте джагат (БГ 7.5). Висшата енергия контролира низшата. Материята няма мощ. Големият самолет, хубава машина, лети в небето, направен е от материални елементи. Но докато духовната енергия, пилотът, не влезе в него, самолетът е безполезен. Безполезен е. Самолетът ще си седи на летището хиляди години; няма да полети докато малката частица духовна енергия, пилотът, не дойде и не го задвижи. Защо ни е трудно (тогава) да разберем Бога? Обикновено нещо, ако тази голяма машина… Има толкова много огромни машини, които не могат да се помръднат без да бъдат докоснати от духовната енергия, човешко същество или живо същество. Защо очаквате цялата материална енергия да работи автоматично или без никакъв контрол? Как можете да излагате такива аргументи? Това е невъзможно. Затова по-слабо интелигентните хора не могат да разберат как материалната енергия е контролирана от Върховния Бог.