Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

BG/Prabhupada 0052 - Разликата между един бхакта и един карми

From Vanipedia


Разликата между един бхакта и един карми - Prabhupāda 0052


Lecture on SB 1.2.9-10 -- Delhi, November 14, 1973

Това е разграничението между бхакти и карма. Карма е сетивно задоволяване, а бхакти е удовлетворяване на Бога. Същото нещо. Затова хората не могат да разберат каква е разликата между един бхакта и един карми. Карми удовлетворява собствените си сетива, а бхактата удовлетворява сетивата на Кришна. Трябва да има някакво сетивно наслаждение. Но когато удовлетворявате Кришна, това се нарича бхакти. Хришикена хришикеша-севанам бхактир учате (ЧЧ Мадхя 19.170). Хришика означава сетива, пречистени сетива. Преди един ден обясних, че

сарвопадхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хришикена хришикеша-
севанам бхактир учате
(ЧЧ Мадхя 19.170)

Бхакти не означава да прекратите работата си. Бхакти не означава сантиментален фанатизъм. Това не е бхакти. Бхакти означава да използвате всичките си сетива за удовлетворението на собственика на сетивата. Това се нарича бхакти. Затова името на Кришна е Хришикеша. Хришика означава сетива. И хришика иша, Той е този, който контролира сетивата. В действителност, сетивата ни не действат независимо. Можем да го разберем. Кришна направлява. Сарвася чахам хриди саннивишто маттах смритир гянам апоханам ча (БГ 15.15). Маттах смритир гянам апоханам ча. Един учен работи, защото Кришна му помага, не е така, че той действа самостоятелно. Това не е възможно. Той иска да прави това. И затова Кришна му дава това, което му е нужно. Но всъщност, Кришна действа. Това е обяснено в Упанишадите. Без Кришна, който да действа, да вижда, без зрението на Кришна, вие не може да виждате. Точно както слънчевата светлина е обяснена в „Брахма-самхита“. яч-чакшур еша савита сакала-граханам: Слънцето е едно от очите на Кришна.

яч-чакшур еша савита сакала-граханам
раджа самаста-сура-муртир ашеша-теджах
ясягая бхрамати самбхрита-кала-чакро
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Ето защо слънцето е едно от очите на Кришна, понеже слънцето изгрява там, защото слънцето вижда, затова и вие виждате. Не можете да виждате независимо. Толкова се гордеете с очите си. Каква е ценността им ако няма слънчева светлина? Не можете да виждате. Дори и електричеството, и то е извлечено от слънцето. Така че, в действителност, когато Кришна вижда, и вие може да виждате. Това е положението.

И така сетивата ни… В „Бхагавад-гита“ се казва, сарватах пани-падам тат. Сарватах пани-пада… Кришна има ръце и крака навсякъде. Какви са те? Моите ръце, вашата ръка, вашия крак - те принадлежат на Кришна. Подобно на това някой да каже, аз имам клонове по целия свят. Тези клонове функционират под ръководството на най-високопоставената личност. И Кришна по същия начин. Затова Кришна е наричан Хришикеша, Хришикеша. И така работата е… Бхакти означава, когато използваме нашите хришика, нашите индрия, сетивата си, в служене на собственика на сетивата. Това е съвършеният ни живот. Това е нашият, съвършен… Но веднага щом пожелаем да използваме сетивата си за собствено удовлетворение, това се нарича карма. Това се нарича материалистичен живот. Ето защо за един бхакта няма нищо материално. Това е ишавасям идам сарвам (Ишопанишад 1). Бхактата вижда, че всичко принадлежи на Кришна. Ишавасям идам сарвам ят кинча джагатям джагат, тена тяктена бхунджитха. Всичко принадлежи на Кришна. Следователно каквото и Кришна да ни даде… Точно като един господар. Господарят позволява нещо на слугата: „Може да се наслаждаваш на това.“ Този прасадам. Прасаде сарва-духкханам ханир асйопаджа… Това е животът. Ако станете Кришна осъзнати, ако разберете, че „Всичко принадлежи на Кришна, дори моите ръце и крака, те също принадлежат на Кришна, всички части на тялото ми, те принадлежат на Кришна, тогава всичко това трябва да бъде използвано за Кришна,“ това се нарича бхакти.

анябхилашита-шуням
гяна-кармадй-анавритам
анукулйена кришнану-
шиланам бхактир уттама

(Бхакти Расамрита Синдху 1.1.11)

Това направил Кришна, а, Арджуна направил. Той искал да удовлетвори сетивата си като не се сражава, но след като чул „Бхагавад-гита“ се съгласил: „Да, Кришна е Върховната Личност.“

ахам сарвася прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах
(БГ 10.8)

Тези неща са много добре обяснени в „Бхагавад-гита“. Това е предварителното изучаване на духовния живот. И ако действително сме убедени в учението на „Бхагавад-гита“, тогава се отдаваме на Кришна. Кришна иска това. Сарва-дхарман паритяджя мам екам шаранам враджа (БГ 18.66). Той желае това. Когато приемем този процес, това се нарича шраддха. Шраддха. Това е обяснено от Кавираджа Госвами, какво е значението на шраддха.