BG/Prabhupada 0113 - Много е трудно да се контролира езика

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0112
Следваща страница - видео 0114 Go-next.png

Много е трудно да се контролира езика
- Prabhupāda 0113


Lecture on SB 5.6.2 -- Vrndavana, November 24, 1976

И така, Рагхунатха даса Госвами следвал много стриктно, Чайтаня Махапрабху също следвал много стриктно, и Рупа-Санатана Госвами следвали много стриктно. Не е така, че щом някой живее във Вриндавана с подкъсена дреха и затова е станал като Рупа Госвами… Рупа Госвами бил изцяло зает. Нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау локанам хита-каринау. Те били във Вриндавана, но винаги мислели как да сторят добро на хората в този материален свят. Точно както Прахлада Махараджа. Шоче тато вимукха-четаса. Садху е загрижен и мисли за обърканите материалисти. Те винаги мислят, правят планове как да ги издигнат, те страдат. Това е садху. Локанам хита-каринау. Садху, а не: „Смених си дрехата по такъв начин, и хората от съчувствие ми дават роти и аз ще ям и ще спя.“" Това не е садху. Садху… Бхагаван, Кришна, казва кой е садху. Апи чет су-дурачаро бхаджате мам ананя-бхак садхур ева са мантавях (БГ 9.30). Това е садху. Който напълно е посветил своя живот на Кришна, той е садху. Дори и да има някакви лоши навици… Лоши навици, един садху не може да има лоши навици, защото ако някой е садху, ако в началото има някакъв лош навик, това ще се поправи. Шашвад бхавати дхарматма. Кшипрам бхавати дхарматма шашвач-чхантим нигаччхати. Ако наистина е садху, лошите му навици ще се изправят много скоро, много скоро, а не да продължава с лошите си навици и също да бъде садху. Това не може да бъде. Това не е садху. Може би поради предишните си навици, той може да е допуснал някаква грешка. Това може да бъде извинено. Но ако той, в името на садху и да стане освободена личност той продължава да прави всякакви глупости, той е измамник. Той не е садху. Апи чет су-дурачаро. Чет, яди, ако, по случайност, възможно е. Но ако се придържа към Кришна съзнание, тогава кшипрам бхавати дхарматма шашвач-чхантим нигаччхати. В началото може да има някакви грешки, но ние трябва да се уверим „Дали грешките ми сега са поправени?“ Трябва да сме нащрек. Никога да не се доверяваме на ума. Това е инструкцията тук. Не трябва да се доверяваме на ума. Моят Гуру Махараджа казваше: „След като станете от сън, вземете обувките си и бийте своя ум сто пъти. Това е първата ви работа. А когато си лягате, вземете метлата и пак бийте ума сто пъти. Тогава ще можете да владеете ума си. Иначе е много трудно.“ Така това е…

Това налагане с обувки и метла е също друг вид тапася. За хора като нас, които нямат контрол над ума, ние трябва да практикуваме тази тапася, да бием ума с обувки и метла. Тогава можем да го контролираме. И свами означава някой, който е овладял ума си. Вачо-вегам, кродха-вегам, удара-вегам, упастха-вегам, манаса-вегам, кродха-вегам, етан веган йо вишахета дхирах притхивим са шишят (Нектарът на наставленията 1). Това е инструкцията на Рупа Госвами. Когато можем да контролираме вачо-вегам… Това е крандана-вегам. (смее се) Те не могат да контролират. Те не могат да контролират. Затова са деца. Детето може да бъде извинено, но ако човек, който води духовен живот не може да контролира, тогава е безнадежден. Тогава е безнадежден. Това трябва да се контролира. Вачо-вегам, кродха-вегам, удара-вегам, упастха вегам. Но най-важното нещо е удара-вегам и джихва-вегам. Джихва-вегам, много е контролиран. Бхактивинода Тхакура казва: „Всички сетива съществуват, но от тях, този джихва (език) е много опасен.“ Та'ра мадхйе джихва ати лобхамой судурмати та'ке джета катхина самсаре. Много, много е трудно да се овладее езика.