BG/Prabhupada 0420 - Не си мисли, че си слугиня на този свят

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0419
Следваща страница - видео 0421 Go-next.png

Не си мисли, че си слугиня на този свят
- Prabhupāda 0420


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Прабхупада: (Произнася мантри за огненото жертвоприношение, преданоотдадените повтарят след него) Благодаря ви. Сега ми дайте броениците. Броеници. Някой... (Прабхупада повтаря маха-мантрата на броеница, преданоотдадените също мантруват) Как се казваш?

Бил: Бил.

Прабхупада: Твоето духовно име е Виласа-виграха. Виласа-виграха. В-и-л-а-с в-и-г-р-а-х-а. Виласа-виграха. Започни оттук, от голямото зърно на броеницата: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Не трябва да докосваш с този пръст. Продължаваш по същия начин. И така като стигнеш до този край, започваш отново оттук към другия край. Твоите духовни братя ще те научат. Има десет вида оскърбления, които трябва да избягваш. Ще обясня това. Имате ли на лист хартия десетте вида оскърбления?

Преданоотдаден: Да.

Прабхупада: Поклони се. (казва мантра дума по дума, а Виласа-виграха повтаря след него) нама ом вишну-падая кришна-прештхая бху-тале шримате бхактиведанта свамин ити намине Повтаряй Харе Кришна и бъди щастлив. Благодаря ти. Харе Кришна. ( Преданоотдадените повтарят джапа) Твоето име?

Роб: Роб.

Прабхупада: Роб. Твоето духовно име е Реватинандана. Р-е-в-а-т-и, Ревати, нандана, н-а-н-д-а-н. Реватинандана означава синът на Ревати. Ревати била една от съпругите на Васудева, мащехата на Кришна. А Баларама бил негов син. Така че Реватинандана означава Баларама. Твоето име е Реватинандана даса брахмачари. Повтаряй мантрата като започнеш оттук и продължаваш нататък. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. После на следващото зърно. По този начин минаваш тази страна и отново започваш оттук. Твоите духовни братя ще те научат. Поклони се. Поклони се. (казва мантра дума по дума, а Реватинандана повтаря след него) нама ом вишну-падая кришна-прештхая бху-тале шримате бхактиведанта свамин ити намине Сега вземи броеницата си. Започвай. Мантрувай. (Преданоотдадените повтарят джапа) От какво е направено това? Метал? Защо е толкова тежко?

Младеж: Това е костилка, Свамиджи.

Прабхупада: О, това е костилка? Каква е тази костилка?

Младеж: Не зная. Голяма костилка.

Прабхупада: Много е тежка. Точно като куршум. Куршумът на Кришна. (смях) (Преданоотдадените повтарят джапа) Твоето духовно име е Шримати даси. Шримати. Ш-р-и-м-а-т-и. Шримати даси. Шримати означава Радхарани.

Шримати: Означава какво?

Прабхупада: Шримати означава Радхарани. И така, Радхарани даси означава, че си слугиня на Радхарани. Не си мисли, че си слугиня на този свят. (сподавен смях) Това е много прекрасна участ да станеш слугиня на Радхарани. Да. И така, твоето име е Шримати даси. Ще повтаряш мантрата, започвайки оттук, Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. После следващото. Така изминаваш тази страна и след това започваш отначало. Най-малко шестнадесет кръга. (казва мантра дума по дума, а Шримати повтаря след него) нама ом вишну-падая кришна-прештхая бху-тале шримате бхактиведанта свамин ити намине Добре. Вземи. Бъди щастлива.

Шримати: Харе Кришна.

Прабхупада: Къде е листът с десетте вида оскърбления? Къде е този списък? Има три етапа в повтарянето на маха-мантрата. Какво е това?

Младеж: Това е картина, нарисувана от нея.

Прабхупада: О, ти ли си я нарисувала? Хубаво. Много хубаво. Много ти благодаря.

Джахнава: С твоята благословия би ли дал това на Шарън? Би ли дал това на Шарън с благословията си?

Младеж: Шримати даси.

Прабхупада: О, това е подарък.

Шримати: Благодаря ти.