BG/Prabhupada 0671 - Радостта означава двама - Кришна и ти

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0670
Следваща страница - видео 0672 Go-next.png

Радостта означава двама - Кришна и ти
- Prabhupāda 0671


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Преданоотдаден: "Това се характеризира със способността на човек да вижда аза посредством чистия ум, да вкусва и да се наслаждава..."

Прабхупада: Чист ум. Това е чист ум. Чист ум означава да разбереш: "Аз принадлежа на Кришна." Това е чист ум. Умът, в настоящия момент умът ми е замърсен. Защо? Аз си мисля, че принадлежа на това, принадлежа на онова, принадлежа на това. Но когато умът ми се установи: "Аз съм на Кришна." Това е моето съвършенство. Да.

Преданоотдаден: "…Да вкусва и да се наслаждава в аза. В това радостно състояние той се намира в безгранично…"

Прабхупада: Тази радост в аза, това означава, че Кришна е Свръхазът. Йога практика. Аз съм индивидуален аз. Когато съм в самадхи с Вишну, Свръхаза, това е моята стабилност на ума. Така че Свръхазът и азът, когато се наслаждават. Не можеш да се наслаждаваш сам. Трябва да има двама. Някога наслаждавали ли сте се сами? Не. Да се наслаждаваш сам не е възможно. Наслаждение означава двама – Кришна и ти. Свръхдушата и индивидуалната душа. Това е начинът. Не можеш да се наслаждаваш сам. Не такава е позицията ти. Да, продължавай.

Преданоотдаден: …Той се намира в безгранично трансцендентално щастие, и се наслаждава посредством трансценденталните сетива. Установен по такъв начин, човек никога не се отклонява от истината и, постигнал това, мисли, че няма по-голяма печалба. Установен в подобна позиция, той никога не е разтърсен, дори и сред най-големи трудности. Това…

Прабхупада: И в най-големи трудности. Ако сте убедени, че "Аз съм частица от Кришна," дори да сте в най-трудното положение в живота си, ще се отдадете. Знаете, че Кришна ще ви закриля. Направете каквото е по силите ви, вложете интелигентността си, но вярвайте в Кришна. Балася неха питарау нрисимха (ШБ 7.9.19). Ако Кришна ви отхвърли, никакво друго лекарство не може да ви спаси. Никаква друга мярка не може да ви съхрани. Не си мислете... да речем, някой е болен. Много вещи лекари го лекуват. Дават му добри лекарства. Нима това е гаранция за живота му? Не. Няма гаранция. Ако Кришна го пренебрегне, напук на всички тези лекари и лекарства, той ще умре. А ако Кришна го закриля, дори да не е подобаващо лекуван, ще оцелее. Така че онзи, който е установен в Кришна, напълно отдаден… Един от елементите на отдаването е, че Кришна ще ме защити. Тогава сте щастливи. Досущ като дете. То е напълно отдадено на родителите и е уверено, че "Баща ми е тук, майка ми е тук." Затова е щастливо. Кадахам аикантика-нитя-кинкарах (Стотра-ратна 43 / ЧЧ Мадхя 1.206). Ако знаеш, че има някой, който е твой закрилник, който е твой спасител, нима няма да си много щастлив? Но ако вършиш всичко на своя глава, на собствена отговорност, щастлив ли ще си? По същия начин, ако си убеден в Кришна съзнание, че "Кришна ще ми даде закрила" и ако си верен на Кришна, това е стандартът на щастието. Няма как инак да си щастлив. Това не е възможно. Еко бахунам видадхати каман (Катха Упанишад 2.2.13). Това е фактът.

Дори на вас, в разбунтуваното ви състояние, Кришна дава закрила. Без закрилата на Кришна не можете да оживеете дори секунда. Той е толкова добър. Но когато признаете това, когато го осъзнаете, тогава ставате щастливи. Сега Кришна ви дава закрила, но вие не знаете това, защото действате в живота си на собствен риск. Затова Той ви е дал свобода: "Добре, прави каквото искаш. Доколкото мога ще те закрилям." Но когато напълно се отдадете, цялата отговорност е у Кришна. Това е специално. Това е специална защита. Точно като баща. Порасналото дете нехае за бащата, то действа свободно. Какво може да стори бащата? "Добре, прави каквото искаш." Но детето, което е изцяло под закрилата на бащата, за него той се грижи повече. Това е казано в „Бхагавад Гита”, ще прочетете: само ‘хам сарва-бхутешу (БГ 9.29). "Аз съм еднакво разположен към всички." На ме двешях: "Никой не ми е враг." Как би могъл Той да е враждебен? Всеки е син на Кришна. Как може той да стане враг на Кришна? Той Му е син. Това не е възможно. Той е приятел на всички. Ала ние не се възползваме от Неговото приятелство. Такава е нашата болест. Това е нашето заболяване. Той е приятел на всички. Само ‘хам сарва-бхутешу. Но онзи, който различава това, той разбира, че "Кришна ме закриля по такъв начин." Това е начинът да сте щастливи. Продължавай.