BG/Prabhupada 0690 - Бог е чист и Неговото царство също е чисто

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0689
Следваща страница - видео 0691 Go-next.png

Бог е чист и Неговото царство също е чисто
- Prabhupāda 0690


Lecture on BG 6.35-45 -- Los Angeles, February 20, 1969

Предан: "Но когато един йоги се заеме с искрено усилие да напредва по-нататък, пречистен от всички замърсявания, тогава най-накрая, след много, много животи на практикуване, той постига върховната цел (БГ 6.45)."

Прабхупада: Да. Това е въпрос на практика. Точно като едно дете, то не знае как да пуши, как да пие - но чрез подобно общуване става пияница, пушач, опиянение. Чрез общуване. Така че това е само въпрос на общуване. Сангат санджаяте камах (БГ 2.62). Ако общуването е добро... Нашата кариера е опропастена, защото не поддържаме добро общуване. И така, тук се обяснява, че: "Но когато един йоги се заеме с искрено усилие да напредва по-нататък..." Точно както и в бизнеса, има толкова много асоциации, корпорации. И като се стане член на тази корпорация, съответният вид бизнес процъфтява. Те имат борса. Те могат да обменят полици, акции. Така че, общуването е много важно. И така, ако станем сериозни в развиването на божествено съзнание, тогава това е единственото общуване - създали сме международното общество за Кришна съзнание. Тук се изучава единствено начинът, по който човек може да обожестви съзнанието си. Така че това е добра възможност. Приканваме всеки да се присъедини и процесът е много лесен. Просто повтаряйте Харе Кришна и ще го почувствате. Процесът не е труден. Децата също могат да участват и те в действителност го правят. Не ви е необходима никаква предварителна квалификация. Не ви трябва магистърска степен, изпит или това, или онова. Каквито и да сте, просто елате и се присъединете към това общуване и ще станете осъзнати за Кришна. Това е предимството на това общество. Ясно е. Моля опитайте се да разберете. Продължавай. Пояснение?

Предан: "Този, който е роден в особено благочестиво, аристократично или свято семейство, осъзнава благоприятните си условия за изпълняване на йога практиката. Затова с решителност се захваща с недовършената си задача и така изцяло се пречиства от всички материални замърсявания. Когато напълно се е освободил от цялото замърсяване, той постига върховното съвършенство, Кришна съзнание."

Прабхупада: Това е, това е... Опитайте се да разберете, че Върховният Бог... Богът е чист и Неговото царство също е чисто и всеки, който иска да попадне там също трябва да е чист. Това е много естествено, че ако желаете да влезете в дадено общество, трябва да притежавате необходимите качества. Има определени... Квалификацията е... За да се върнете вкъщи, обратно при Бога, квалификацията е, че трябва да не сте материално замърсени. И какво е това материално замърсяване? Материалното замърсяване е сетивното наслаждение. Неограниченото сетивно наслаждение. Това е материално замърсяване. И така, трябва да се освободите от материалното замърсяване. И тогава ставате подходящ да влезете в царството на Бога. Процесът на освобождаване или пречистване от цялото материално замърсяване е системата на йога. Йога система не означава да седнете за петнадесет минути в така наречената медитация и да продължавате с материалното замърсяване. Точно както, ако искате да се излекувате от определена болест, трябва да следвате предписанията на лекаря. Подобно на това, в тази глава се препоръчва процесът на практикуване на йога и как трябва да го извършвате. И така, това означава, че ако изпълнявате предписаните методи, тогава ще се освободите от материалното замърсяване. И след това ще бъдете в състояние за свързване, за осъществяване на отношения с Върховния. Това е Кришна съзнание. С нашия метод направо се свързвате. Това е специалният дар от Бог Чайтаня. Незабавно да ни свърже с Кришна. Защото най-накрая сте стигнали до Кришна съзнание. И така, методът е, че пряко, незабавно... А също така е и практичен. Тези, които нямат квалификация, те - просто осъществявайки контакт с обществото са напреднали много в Кришна съзнание. Това е практично. И така, в тази епоха трябва да дадем възможност на хората за непосредствен контакт. Никой бавен процес няма да им помогне, защото животът е твърде кратък, те не са много щастливи и общуването е много лошо. Ето защо, пряк контакт - харер нама (ЧЧ Ади 17.21). Просто Кришна е представен под формата на трансценденталното Си име и можете незабавно да се свържете с Него чрез слушането. Имате естествено средство, слушането. Ако просто чуете "Кришна" и веднага ще се пречистите. Продължавай.