BG/Prabhupada 0819 - Ашрама означава условия за духовно развиване

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0818
Следваща страница - видео 0820 Go-next.png

Ашрама означава условия за духовно развиване
- Prabhupāda 0819


Lecture on SB 2.1.2-5 -- Montreal, October 23, 1968

Прабхупада:

Шротавядини раджендра
нринам санти сахасрашах
апашятам атма-таттвам
грихешу гриха-медхинам
(ШБ 2.1.2)

Същата тема, че тези, които са твърде привързани към семейните дела, грихешу гриха-медхинам. Грихамеди означава някой, който е поставил в центъра на дейностите си дома си. Той се нарича грихамедхи. Има две думи. Едната дума е грихастха, а другата дума е грихамедхи. Каква е разликата между тези две думи? Грихастха означава този... Не само грихастха. Това се нарича грихастха-ашрама. Когато и да говорим за ашрама, става дума за духовни отношения. Всички тези подразделения в обществото - брахмачари-ашрама, грихастха-ашрама, ванапрастха-ашрама, санняса-ашрама. Ашрама. Ашрама означава... Когато и... Ашарама, тази дума придоби известна популярност и във вашата страна. Ашрама означава условия за духовно развиване. Като цяло, имаме предвид това. И тук също, има толкова много йога-ашрами. В Ню Йорк съм виждал толкова много ашрами. "Ню Йорк йога ашрам", "Йога общество", ето така. Ашрама означава, че има духовна връзка. Няма значение дали човек... Грихаста означава да се живее със семейство, съпруга и деца. Така че, да се остане със семейството и децата не е препятствие за духовен напредък в живота. Това не е пречка, защото в края на краищата, човек трябва да се роди при баща и майка. Така че всички велики ачарии, велики духовни водачи, в края на краищата, са произлезли от баща и майка. Без единението на бащата и майката, няма възможност за зачеването на велика душа. Има много примери за велики души като Шанкарачаря, Бог Исус Христос, Рамануджачаря. Дори и те нямат високопоставена наследствена титла, и все пак са произлезли от грихастхи, баща и майка. И така, грихастха, или семейния живот, не е дисквалификация. Не трябва да мислим, че само брахмачарите или саннясите могат да се издигнат до духовното ниво, докато тези, които живеят с жена и деца, не могат. Не. Чайтаня Махапрабху ясно заявява в "Чайтаня-чаритамрита":

киба випра, киба няси, шудра кене ная
йеи кришна-таттва-ветта сеи 'гуру' хая
(ЧЧ Мадхя 8.128)

Чайтаня Махапрабху казва: "Няма значение дали човек е грихастха, или санняси, или брахмана, или не е брахмана. Без значение е. Просто ако някой е осъзнат за Кришна, ако се е издигнал до Кришна съзнание, само тогава той е, искам да кажа, подходящ да стане духовен учител." Йеи кришна-таттва-ветта сеи гуру хая (ЧЧ Мадхя 8.128). Таттва-ветта означава този, който владее науката за Кришна. Това означава напълно Кришна осъзнат. Сеи гуру хая. Сеи означава "той". Гуру означава "духовен учител." Той не казва, че "Човек трябва да стане санняси или брахмачари. И тогава той може..." Не. Но тук е използвана думата грихамедхи, а не грихастха. Грихастха не е заклеймен. Ако човек живее според регулиращите принципи с жена си и децата си, това не е дисквалификация. Но грихамедхи, грихамедхи означава, че той е лишен от по-възвишени идеи или по-висше разбиране за живота. Просто живейки с жена си и децата си като котките и кучетата, той е наречен грихамедхи. Това е разликата между тези две думи, грихамедхи и грихастха.