BG/Prabhupada 0926 - Без такова меркантилно вземане-даване. Това се иска. Кришна желае този вид любов

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Предишна страница - видео 0925
Следваща страница - видео 0927 Go-next.png

Без такова меркантилно вземане-даване. Това се иска. Кришна желае този вид любов
- Prabhupāda 0926


730423 - Lecture SB 01.08.31 - Los Angeles

Не трябва да обичаме Кришна за някакви материални облаги. Не е така, че: "Кришна, дай ни хляба наш насъщен. И тогава ще Те обичам. Кришна, дай ми това. Тогава ще Те обичам." Няма такова меркантилно вземане-даване. Това се иска. Кришна желае този вид любов. И така, тук се казва, тази позиция, я те даша, даша... Щом Кришна видял, че майка Яшода се задава с въженцето да Го върже, Той веднага толкова се изплашил, че се разплакал. "О, майка ми идва да Ме върже." Я те дашашру-калила анджана. И черната линия около очите Му била отмита. И самбхрама. И гледайки с голяма почит към майка Си, прочувствено се примолил: "Да, майко, аз те оскърбих. Моля те, да ме извиниш." Това сцената с Кришна. И тази сцена била оценена от Кунти. И незабавно Той навел глава.

Така че, това е друго съвършенство на Кришна, че въпреки че е Върховната Божествена Личност... В "Бхагавад-гита" Той казва: маттах паратарам нанят кинчид асти дхананджая (БГ 7.7). "Мой, скъпи Арджуна, няма по-висше същество над Мен. И аз най-главният." Маттах паратарам на анят. Няма никой друг." Тази Върховна Божествена Личност, над която няма никого другиго, тази Върховна Божествена Личност се покланя пред майка Яшода. Ниния, вактрам ниния. Той се съгласява: "Моя, скъпа майко, да, Аз съм пакостник." Ниния вактрам бхая-бхаваная, с чувство на страх. Стхитася. Понякога, когато Яшодамата, майка Яшода забелязала, че детето много се е изплашило, тя също се разстроила. Защото, ако детето е притеснено...Това е психология. Има някаква умствена реакция. И така, майка Яшода всъщност не желаела Кришна да страда от нейното наказание. Това не била целта на майка Яшода. Но, като чувствайки се като майка, когато има твърде много безпокойство, детето е...

Тази система все още се използва в Индия, когато детето прави твърде много бели, го връзват на едно място. Това е обичайната практика. И майка Яшода я приложила. Са мам вимохаяти. Така че, това е сцената, оценена от чистите предани, какво величие притежава Върховната Личност, че Си играе като съвършено дете. Когато Си играе като дете, Той си играе съвършено. Когато е в ролята на съпруг на 16 000 жени, Той я изпълнява съвършено. Когато Той бил в ролята на възлюбен на гопите, Той я играел съвършено. Когато бил приятел на пастирчетата, Той изпълнявал тази роля съвършено.

Пастирчетата изцяло зависели от Кришна. Те искали да опитат плодове от палми, но имало един демон Гардабхасура, и той не допускал никого до палмите. Но приятелчетата на Кришна, пастирчетата, се примолили: "Кришна, ние желаем да опитаме тези плодове. Ако можеш да го уредиш..." "Да." Кришна незабавно го уредил. Кришна и Баларама отишли в гората и демоните, те живеели в гората под формата на магарета и веднага се приближили, за да изритат със задните си крака Кришна и Баларама. И Баларама хванал един от тях и в миг го запокитил на върха на дървото и демонът умрял.

И приятелите били много задължени на Кришна. Имало огън наоколо. Те не знаели нищо. "Кришна". "Да." Кришна е готов. Кришна в миг погълнал целият пожар. Имало толкова много демони, които били атакувани. Всеки ден, всички момченца се прибирали по домовете си и разказвали на майките си: "Мамо, Кришна е толкова удивителен. Виждаш ли? Това се случи днес." И майката казвала: "Да, нашият Кришна е прекрасен." Просто това. Това е всичко. Те не знаят, че Кришна е Богът, Кришна е Върховната Личност. Кришна е удивителен. Това е всичко. И тяхната любов нараствала. Колкото повече наблюдавали прекрасните дейности на Кришна, толкова повече Го обиквали. "Навярно Той е полубог. Да". Това била тяхната догадка. Когато Нанда Махараджа говорел с приятелите си и приятелите му говорели за Кришна... "О, Нанда Махараджа, твоето детенце Кришна е прекрасно. "Да, виждам това. Може би е някой полубог." Това е всичко. "Може би." Това също не било сигурно. (смях) И така, жителите на Вриндавана, те не се интересували кой е Бог или кой не е Бог“ Това не било тяхна работа. Но те искали Кришна и обичали Кришна. Това е всичко.