CS/Prabhupada 0018 - Věrně odevzdaný lotosovým nohám gurua

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Předcházející stránka - Video 0017
Následující stránka - Video 0019 Go-next.png

Věrně odevzdaný lotosovým nohám gurua
- Prabhupāda 0018


Lecture on SB 6.1.26-27 -- Philadelphia, July 12, 1975

Prabhupāda: Měli bychom tedy využít tento čas a najít řešení tohoto života, kde opakovaně umíráme a rodíme se znovu do jiného těla. Jak tomu mohou lidé porozumět, aniž by oslovili pravého gurua? Proto šástra říká tad-vijñānārtham:: "Chcete-li znát ten pravý problém života and chcete-li být osvíceni o tom, jak se stát vědomi si Krišny, jak se stát věčnými, jít zpátky domů, zpátky k Bohu, pak musíte oslovit gurua." A kdo je guru? To je též vysvětleno, je to snadné. Guru nikdy nepřijde s myšlenkou, že "Udělejte to a to a dejte mi peníze a budete šťastni." To není guru. To je jen jiná cesta vydělávání peněz. Tady se tedy říká, mūḍha, každý, kdo zkrátka jen žije v ráji bláznů. a vytváří si své vlastní představy, jako Adžámila... Někdo si vzal za své, že "Toto je moje povinnost," někdo zas...Jsou to blázni. Guru vám musí říct, jaká je vaše povinnost. Každý den zpíváte, "guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā." To je život. To je život. Guru-mukha-pad... Přijmětě pravého gurua a vykonávejte to, co vám nařídí. Pak bude váš život úspěšný. Ār nā koriho mane āśā. Ty darebáku, nepřej si nic jiného. Nezpíváte tohle každý den? Ale rozumíte tomu, co to vlastně znamená? Nebo jen zpíváte? Co to znamená? Kdo to vysvětlí? Nikdo? Ano, co to znamená?

Oddaný: "Mým jediným přáním je očistit mou mysl slovy vycházejícím z úst mého duchovního učitele. Nemám žádnou jinou touhu."

Prabhupāda: Ano. To je pokyn. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. Citta tedy znamená vědomí či srdce. "Budu dělat pouze toto. Basta. Můj Guru Mahárádža mi to řekl, a tak to budu dělat." Cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. Nejde o to, že bych byl pyšný, můžu jen říct, že to dělám, abych vás poučil. Proto jakýkoli drobný úspěch, který uvidite oproti mým ostatním duchovním bratrům, byl dosažen jen díky tomuto principu. Já sám nemám žádné schopnosti, avšak přijal jsem slova mého gurua za své všechno. Tak to je. Guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya. To byl měl dělat každý. Ale když k tomu něco přidáte, upravíte to, je s vámi konec. Nic nepřidávejte nebo neupravujte. Musíte oslovit gurua - guru znamená pravověrný služebník Boha, Krišny a sloužit Bohu podle guruových slov. Pak budete úspěšní. Když si začnete myslet, "Jsem inteligentnější než můj guru, můžu věci měnit či upravovat," pak je s vámi konec. Toto je tedy jediná cesta. A teď, zpívej dál.

Oddaný: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se uttama-gati.

Prabhupāda: Śrī-guru-caraṇe rati, ei se, uttama-gati. Chcete-li udělat opravdový pokrok, musiíte být pevně věrni guruovým lotosovým nohám. A pak?

Oddaný: Je prasāde pūre sarva āśā.

Prabhupāda: Je prasāde pūre sarva āśā. Yasya prasādāt... To je pokyn celé vaišnavské filozofie. Dokud toto neuděláte, zůstanete můdhou, hlupákem, a to je vysvětleno v této Ajāmila-upākhyāně. Dnes tedy čteme tento verš, sa evaṁ vartamānaḥ ajñaḥ. Znovu se tu říká to samé. Vjásadéva zbovu řiká, že "Tento darebák se nacházel v situaci, kdy pouze sloužil svému synovi jménem Nárájana." On něvěděl..."Co to Nárájana dělá za nesmysly?" Znal Nárájanu jako svého syna. Ale Nárájana je tak milostivý, že i když tento muž neustále volal svého syna, "Nárájano, prosím pojď sem. Nárájano, prosím vezmi to," Krišna to přesto bral, jako kdyby volal jméno Boha "Nárájano." Krišna je tak milostivý. Ten muž nikdy nepřemýšlel o tom, že "Půjdu k Nárájanovi." Chtěl jen mít u sebe svého syna, kvůli své náklonnosti k němu. Ale získal tak šanci volat svaté jméno Nárájany. To bylo jeho štěstí. Proto podle této události měníme vaše jména. Proč? Protože každé jméno znamená ten, kdo se stává Krišnovým služebníkem. Tak jako Upéndra. Upéndra znamená Vámanadéva. Když zavoláte, "Upéndro, Upéndro," nebo něco podobného, tak se vám to počítá. To bude vysvětleno později.