CS/Prabhupada 0024 - Krišna je tak laskavý

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna je tak laskavý
- Prabhupāda 0024


Lecture on SB 3.25.26 -- Bombay, November 26, 1974

Když Ardžuna viděl Krišnu tváří v tvář - Krišna mu zrovna vysvětloval učení Bhagavad-gíty - toto spatření Krišny a čtení Bhagavad-gíty nejsou od sebe odlišné. Žádný rozdíl. Někdo může říct, "Ardžuna měl tak velké štěstí, že mohl vidět Krišnu tváří v tvář a přijmout Jeho pokyny." Tak to ale není. Krišnu můžete okamžitě vidět, pokud k tomu máte vhodný zrak. Proto se říká, premāñjana-cchurita...Préma a bhakti, to je to samé. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti [Bs. 5.38]. V této souvislosti vám povím jeden příběh, je o jednom bráhmanovi z jižní Indie. Odehrálo se to v Ranganáthově chrámu, kde tento člověk čítával Bhagavad-gítu. Přitom neuměl číst. Neznal sanskrit ani žádné jiné písmo, byl negramotný. Lidé v okolí věděli, že "Tento člověk je analfabet, a přitom čte Bhagavad-gítu." Otevřel si Bhagavad-gítu, "Hmm, hmm," tak nějak to dělal. Někdo si z něj tropil žerty, "Ale, ty bráhmano, jak to, že čteš Bhagavad-gítu?" A ten bráhmana chápal, že "Tento člověk si ze mě dělá legraci, protože neumím číst." Tak to šlo dál, až jednou Čaitanja Maháprabhu také navštívil Ranganáthův chrám a dobře věděl, "Tady sedí oddaný." Přistoupil tedy k němu a zeptal se ho, "Můj drahý bráhmano, co to čteš?" A bráhmana pochopil, že tento muž si z něj nestřílí. Proto řekl, "Pane, já čtu Bhagavad-gítu. Snažím se ji číst, ale jsem negramotný. Můj Guru Mahárádža mi řekl, že musím číst osmnáct kapitol denně. Já ale nic nevím. Neumím číst. Přesto mi to Guru Mahárádža řekl, já se tedy jen snažím napnit jeho pokyn a otáčím stránky, to je vše. Já nevím, jak číst." Čaitanya Maháprabhu řekl, "Někdy přitom pláčeš, viděl jsem to." A on odpověděl, "Ano, pláču." "Jak to, že pláčeš, když neumíš číst?" Ne, to protože když vezmu do ruky tuto knihu, Bhagavad-gítu, představuji si ten výjev, kde Krišna je tak laskavý, že se stal vozatajem, sárathim, Ardžuny. Adržuna je Jeho oddaný. Šrí Krišna je tedy tak laskavý, že dokonce může přijmout i postavení služebníka, protože Ardžuna mu dával pokyny, "Zůstaň s vozem tady," a Krišna mu sloužil. Krišna je tedy tak laskavý. Když tedy vidím takový obraz v mé mysli, začnu plakat." Čaitanya Maháprabhu ho pak okamžitě objal a řekl mu, "Ty opravdu čteš Bhagavad-gítu. Nemáš žádné vzdělání, ale čteš Bhagavad-gitu." Objal ho.

To je tedy... Jak mohl vidět tento výjev? Protože miloval Krišnu, bylo jedno, jestli uměl tyto šlóky čist či ne. Byl totiž ponořený v lásce ke Krišnovi a viděl, jak tam Krišna sedí a řídí Ardžunův vůz. To je zapotřebí.